Vad är förhållandet mellan trauma och ångest?

Trauma och ångest är nära sammankopplade. Traumatiska upplevelser kan hålla din hjärna svävande i överlevnadsläge, alltid på alert och förutseende.

Trauma uppstår när du är en del av, eller vittnar om, en negativ upplevelse som överväldigar din stressrespons och din psykologiska förmåga att klara av. Krig, naturkatastrofer, övergrepp, att bevittna döden och livshotande olyckor är alla exempel på situationer som kan orsaka trauma.

Efter en traumatisk händelse är det naturligt att gå igenom en rad känslor, inklusive ilska, skuld, sorg och förvirring. Dessa känslor beror på din upplevelses natur, hur nära du var involverad och hur omständigheterna relaterar till ditt inre trossystem.

Över alla teman av trauma är ångest ett vanligt symptom på grund av dess roll i din stressreaktion, även känd som din “kamp, ​​flykt eller frys”-reaktion.

Hur orsakar trauma ångest?

Trauma är en negativ upplevelse som är störande och plågsam. Det resulterar naturligtvis i tankar och känslor som också är negativa till sin natur, som sorg, ilska eller rädsla.

När du har varit med om något traumatiskt kan oro för att det ska hända igen och att återuppleva nöd resultera i ångest.

Kopplingen mellan trauma och ångest är dock djupare än bara orsak och verkan. Ångest är inte dåligt i sig. Det är en del av din kropps stressrespons, som är en kaskad av fysiologiska processer som händer när din hjärna uppfattar en utmaning.

Tillfällig ångest är en del av ökad vakenhet och medvetenhet. Du vet att svårigheter ligger framför dig, och du anar det.

I en typisk stressreaktion försvinner ångesten när det upplevda hotet försvinner. Men traumats natur kan förhindra att ångesten avtar. Trauma är ett tillstånd av psykologisk överväldigande. Det kan orsaka bestående strukturella och kemiska förändringar i din hjärna som håller dig låst i “kamp, ​​flyg eller frys”-läge.

Att ständigt uppfatta ett hot kan innebära att ständigt känna ångest.

Ihållande ångest från minnet av trauma är bara hälften av ekvationen. Förändringar i hjärnan från traumatiska upplevelser kan också påverka hur din hjärna känner igen hot.

Forskning tyder på att trauma förhindrar amygdala, som är den struktur i hjärnan som är ansvarig för att kickstarta överlevnadsläget, från att skilja mellan nuvarande och tidigare hot. Detta innebär att påminnelser om tidigare trauma kan skapa samma nivå av ångest som om traumat inträffade i ögonblicket.

Är ångest efter trauma alltid posttraumatiskt stressyndrom?

Du kan uppleva ångest efter trauma utan att uppfylla de diagnostiska kriterierna för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller annat ångestsyndrom.

Ihållande ångest från trauma kan vara tillräckligt allvarlig för att leda till ångeststörningar som PTSD, men bara en liten portion av människor som lever med trauma fortsätter att utveckla PTSD.

Läkare diagnostiserar ångestsyndrom från trauma när symtomen är ihållande och genomgripande och orsakar betydande försämring i vardagen.

Var det här till hjälp?

Symtom på traumarelaterad ångest

Ångest från trauma kan se olika ut från en person till en annan. Det kan variera i svårighetsgrad, och inte alla upplever alla typer av symptom.

Det är till exempel möjligt att ha ett eller två stora symtom – som de som ses vid PTSD – men inte uppfylla kriterierna för den diagnosen.

Exempel på traumarelaterade ångestsymtom inkluderar:

 • undvika människor, platser och saker som påminner dig om den traumatiska upplevelsen
 • återuppleva händelsen genom mardrömmar eller tillbakablickar
 • påträngande minnen
 • ständigt tänka på vad som hände
 • ständigt på kanten, spänd eller övervaken
 • ökad hjärtfrekvens, svettning eller andnöd när du tänker på den traumatiska upplevelsen
 • panikattacker
 • sömnsvårigheter
 • koncentrationssvårigheter
 • konstant oro eller känsla av rädsla
 • illamående
 • huvudvärk
 • kronisk värk och smärta
 • gråter ofta

Hur hanterar du ångest från trauma?

Ångest från trauma är sekundärt till din upplevelse. Detta innebär att att övervinna trauma är nyckeln till att behandla dina känslor av ångest.

För de flesta, effekterna av trauma – som ökad ångest – försvinner med tiden. Hur mycket tiden är väldigt individuell. Det kan ta veckor, månader eller till och med år. Under återhämtning kan strategier för att hantera ångest hjälpa till att lindra.

Anxiety & Depression Association of America rekommenderar följande tips för att hantera ångest och stress:

 • begränsande ämnen som kan förstärka känslor av ångest, som alkohol eller koffein
 • prioritera kvalitetssömn
 • tränar dagligen
 • äta en balanserad kost
 • lära sig avslappningstekniker, som strukturerad andning eller meditation
 • ta egenvårdstimeouts, som att ta en kort promenad eller lyssna på musik
 • arbetar med att fira dina dagliga prestationer snarare än att vara självkritisk
 • ägnar sig åt humor
 • bli involverad i altruistiskt arbete
 • bygga eller hitta ett stödnätverk där du tryggt kan prata om ångest
 • träna mindfulness
 • ha en distraktion till hands, som en podcast eller korsordsbok
 • journalföring
 • identifiera dina ångesttriggers så att du känner dig mer i kontroll

Behandling för trauma och ångest

Alla behöver inte behandling för trauma och ångest, men det är alltid OK att prata med en mentalvårdspersonal om vad du upplever. Om dina symtom hindrar dig från att utföra dina dagliga aktiviteter är det en bra idé att söka hjälp från en expert.

Att arbeta med en terapeut kan hjälpa dig att bearbeta det du har varit med om. Även om du inte lever med en traumarelaterad störning kan terapi hjälpa dig att återhämta dig från din traumatiska upplevelse tidigare.

Om du lever med en traumarelaterad störning som PTSD, kan specifika psykoterapimetoder och mediciner vara en del av din formella behandlingsplan.

Mentalvårdspersonal behandlar vanligtvis trauman med kognitiv beteendeterapi (KBT) ramar. Dessa tillvägagångssätt fokuserar på att omstrukturera ohjälpsamma tanke- och beteendemönster samtidigt som de gradvis ger säker, beräknad exponering för utlösare av ångest och andra plågsamma känslor.

Vanliga KBT-metoder inom traumaterapi inkluderar:

 • långvarig exponeringsterapi
 • kognitiv bearbetningsterapi
 • traumafokuserad KBT
 • gruppterapi

Din mentalvårdspersonal kan föreslå antidepressiva medel, sömnhjälpmedel eller ångestdämpande mediciner tillsammans med andra mediciner för att hjälpa dig hantera eventuella omedelbart försämrande eller plågsamma symtom.

Slutsats

Trauma och ångest är sammanlänkade genom din naturliga stressrespons såväl som genom förändringar i hjärnans struktur och funktion som uppstår efter att ha upplevt trauma.

Även om många människor inte behöver behandling för att hantera traumarelaterad ångest, kan samtal med en mentalvårdspersonal hjälpa till att återhämta sig.

Formell behandling med psykoterapi och mediciner kan vara nödvändig när ångest från trauma orsakar ett ångestsyndrom som PTSD.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *