Vad är det normala intervallet för fastande glukosnivåer?

Blodsockernivåer minst 8 timmar före måltid är viktiga datapunkter för personer med och utan diabetes. Kliniska riktlinjer säger att de i allmänhet bör vara 90 till 130 mg/dL, men det kan variera.

Din blodsockernivåer innan du äter eller dricker någon mat är en viktig mätare för både de med och utan diabetes.

Personer med diabetes använder dessa fasteblodsocker som utgångspunkt för hur mycket insulin eller mediciner de kan behöva, eller om några dosjusteringar behövs.

För dem utan diabetes kan fastande glukosnivåer hjälpa till att diagnostisera ett tillstånd om du upplever symtom. Dessa fastande glukosnivåer är också ett standardprotokoll innan laboratorietester eller blodprov tas under årliga hälsokontroller.

Den här artikeln kommer att förklara fastande blodsocker, varför de är viktiga och vad kliniska riktlinjer säger om dessa glukosnivåer för personer med och utan diabetes.

Vad ska mitt blodsocker vara innan jag äter?

Ditt fasteglukos beskriver dina glukosnivåer minst 8 timmar sedan du har ätit eller druckit något utom vatten.

American Diabetes Association (ADA) rekommenderar, i sina årliga riktlinjer, ett sortiment för personer med diabetes baserat på ålder som en nyckelfaktor:

Ålder Fastande blodsocker (mg/dL)
de flesta vuxna
(se riktlinjer)
90–130
barn och tonåringar
(se riktlinjer)
90–180
tonåringar
(se riktlinjer)
90–130
graviditet och graviditetsdiabetes
(se riktlinjer)
<95

Ålder är dock inte allt när det kommer till blodsocker- och diabeteshantering.

Många andra faktorer påverkar glukosnivåerna innan man äter och vid andra tider på dagen och natten. ADA betonar individualiserad vård och mål. Allas glukosnivåer kan skilja sig beroende på många olika aspekter: från deras övergripande diabeteshantering, komplikationer de upplever, andra hälsotillstånd de lever med och den teknik eller de verktyg de använder.

Äldre vuxna som är 65 år och äldre kan också ha olika glukosmål, inklusive fastande glukosnivåer, eftersom de kan löpa större risk för hypoglykemi.

Läs mer om åldersbaserade glukosnivåer samt vad kliniska riktlinjer säger om blodsockernivåer efter att ha ätit och vid andra tider. Se till att diskutera med ett diabetes- och hälsovårdsteam eventuella personliga mål eller preferenser som du kan ha.

Vad är normala fasteglukosnivåer om du inte har diabetes?

Både ADA och Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar följande för personer utan diabetes:

  • 99 milligram per deciliter (mg/dL) eller lägre är normalt
  • 100 till 125 mg/dL kan betyda att du har prediabetes
  • 126 mg/dL eller högre kan tyda på diabetes

Vid diagnosen diabetes förlitar sig sjukvårdspersonal på vad som kallas en “fastande plasmanivå”.

Att kontrollera fasteplasmanivån skiljer sig från en blodsockerkontroll, som använder ett fingerstick och en droppe blod, genom att en läkare eller laboratorietekniker tar ditt blod för att kontrollera glukosnivån i din plasma.

Mätningen anses vara mer exakt än ett fingersticksblodprov. Många läkare och kliniker föredrar att göra detta fasteglukostest på morgonen innan du har ätit frukost.

Varför är fasta viktigt?

Fastande glukosnivåer är viktiga eftersom de hjälper till att avgöra om du har diabetes eller hur du hanterar ditt tillstånd om diabetes redan har diagnostiserats.

Till exempel, personer med diabetes förlitar sig på fastande glukosnivåer för att hjälpa till att mäta deras nuvarande hanteringsrutin och ta reda på om några förändringar kan behövas. Några av dessa justeringar kan inkludera:

  • om du behöver mer eller mindre bakgrundsinsulin (basaldos)
  • om du behöver justera hur mycket insulin du tar för att dosera till mat eller för att korrigera högt blodsocker (korrigeringshastighet och känslighetsfaktor)
  • om dina diabetesläkemedelsdoser behöver justeras (för personer med typ 2-diabetes)

Dessutom är fastande glukosnivåer viktiga kriterier för alla som ska få laboratorier eller blodprov utförda. Ett standardprotokoll är att inte äta eller dricka något (förutom vatten) under minst flera timmar i förväg, vilket är anledningen till att många läkare och sjukvårdspersonal föredrar att testa fasteglukos på morgonen före frukost.

Fastande dieter för att uppnå fastande glukosnivåer

Vissa människor använder också intermittent fasta som en del av deras livsstil och ätmönster för att begränsa hur mycket de påverkar deras blodsocker under dagen.

I denna 2022 genomgång av studier, fann forskare att intermittent fasta kan ha fördelar på blodsocker och lipider för personer med metabolt syndrom eller de som upplever insulinresistens. Studien fann också att intermittent fasta kan vara till hjälp som en extra behandling för att förhindra utveckling av andra kroniska sjukdomar.

De olika fastemetoderna i denna typ av diet kan inkludera:

  • fasta varannan dag (förbrukar inga kalorier på fastedagar)
  • alternativ dagmodifierad fasta (förbrukar mindre än 25 % av kaloribehovet på fastedagar)
  • tidsbegränsad fasta (begränsar matintaget vid specifika tider på dagen)
  • periodisk fasta (fasta 1 till 2 dagar i veckan)

Intermittent fasta är inte för alla, och det är alltid bäst att rådgöra med ett vårdteam innan du bestämmer vad som kan vara bäst för dig.

Vad händer om blodsockret är högt eller lågt vid fasta?

Om du är en person med diabetes kan ditt fastande blodsocker vara ett sätt att avgöra om du kan behöva justera din nuvarande regim.

Det kan innebära att man tar mer eller mindre insulin, oavsett om det är en förändring i basaldos, korrigeringsgrad eller känslighetsfaktor. Det kan vara särskilt viktigt om du påbörjar insulinbehandling och försöker hitta en utgångspunkt för basal-bolushastigheter.

Se alltid till att diskutera eventuella blodsockeravläsningar eller problem med ett sjukvårdsteam innan du gör några ändringar i din diabeteshanteringsplan, mediciner eller insulindoser.

Faror med hypoglykemi

Lågt blodsocker kan vara ett problem för personer med diabetes, särskilt i samband med fastande glukosnivåer och nivåer över natten när du sover.

Något nedan 70 mg/dL anses hypoglykemi av ADA och andra riktlinjer för diabetesvård över hela världen, och blodsocker under 55 mg/dL klassificeras som mer allvarliga och kliniskt signifikanta.

Lär dig mer om hypoglykemi.

Hypoglykemi utan diabetes

Du kan ha låga blodsockernivåer även om du inte lever med någon typ av diabetes. Till exempel kanske du inte har diabetes, men din kropp kan producera för mycket insulin. Överproduktion av insulin kan leda till symtom som skakningar, huvudvärk eller kalla rysningar.

Ofta kommer dessa hypoglykemiska händelser för personer utan diabetes att automatiskt anpassa sig efter en stund, men personen kan också välja att äta ett mellanmål eller dricka en juice för att höja sitt blodsocker snabbare.

Läs mer om icke-diabetes hypoglykemi.

När ska man konsultera en läkare

Varje gång du är orolig för dina glukosnivåer är det dags att rådgöra med en läkare eller sjukvårdsteam.

Om du upplever högt eller lågt blodsocker innan du äter (eller vid något annat tillfälle), kanske du vill diskutera möjliga förändringar av din vårdplan.

Ändringarna kan omfatta justering av insulinkorrigeringsmängder för maten du konsumerar, eftersom det kanske inte är korrekt. Du kan också behöva justera dina bakgrundsinsulinmängder om de leder till glukosnivåer utanför intervallet efter att ha ätit.

Viktigast av allt, gör inte några ändringar i din medicindosering eller diabetesvårdsplan utan att först prata med ett vårdteam.

Dina fasteglukosnivåer minst 8 timmar sedan du senast har ätit eller druckit något (förutom vatten) kan vara viktiga datapunkter för både personer med och utan diabetes. De kan hjälpa dig att justera dina insulindoser eller diabetesläkemedelsdoser, samt hjälpa dig att diagnostisera diabetes, även om du inte upplever symtom.

Du bör också försöka fasta innan något labb eller blodarbete görs, vilket kan vara viktigt om du är orolig för hypoglykemi från att inte äta i förväg.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *