Tag: online doctor consultation

Ordlista för lungtransplantation

En ordlista med termer som hänför sig till lungtransplantationer. Allograft (allogent transplantat eller homotransplantat): Transplantationsvävnad förvärvad från samma art (dvs människa). Antihypertensiva läkemedel: Ett läkemedel som minskar hypertoni (högt blodtryck). ...

Page 1 of 6 1 2 6