Tag: online doctor consultation

Ordlista för lungtransplantation

En ordlista med termer som hänför sig till lungtransplantationer. Allograft (allogent transplantat eller homotransplantat): Transplantationsvävnad förvärvad från samma art (dvs människa). Antihypertensiva läkemedel: Ett läkemedel som minskar hypertoni (högt blodtryck). ...

Rifampin kapslar

Vad är detta för medicin? RIFAMPIN (RIF am pin) är ett antibiotikum. Det används för att behandla eller förebygga vissa typer av bakteriella infektioner. Det används för att behandla eller ...

Page 1 of 3 1 2 3