Prozac och kostnad: Vad du behöver veta

Prozac (fluoxetin) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla vissa humör- och ätstörningar. Prozacs kostnad kan bero på faktorer som din dosering, om du har sjukförsäkring och vilket apotek du använder.

Prozac tillhör en klass av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare. Den kommer som en kapsel som du sväljer.

Läkare ordinerar Prozac för vuxna och vissa barn för att behandla:

 • allvarlig depressiv sjukdom
 • tvångssyndrom
 • depressiva episoder vid bipolär sjukdom*

De ordinerar också Prozac för vuxna med:

 • bulimia nervosa
 • panikångest
 • behandlingsresistent depression*

För mer information om Prozac, se den här djupgående artikeln.

* För dessa tillstånd förskrivs Prozac tillsammans med olanzapin (Zyprexa, Zyprexa Zydis).

Hur mycket kostar Prozac?

Priset du betalar för Prozac kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd (om du har det) och vilket apotek du använder.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Prozac, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få förhandstillstånd innan din försäkringsleverantör kommer att täcka Prozac. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera Prozac angående din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om Prozac kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om Prozac kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och Prozac

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Prozac och kostnader.

Kostar 20 mg-kapseln med Prozac mindre än 40-mg-kapseln?

Eventuellt. Olika läkemedelsstyrkor varierar ibland i pris. Kostnadsskillnaden mellan 20-milligram (mg) kapslar och 40-mg kapslar kommer sannolikt att bero på din sjukförsäkring och vilket apotek du väljer. För att ta reda på det exakta priset du kommer att betala för din styrka av Prozac, prata med din försäkringsgivare eller apotekspersonal.

Hur är kostnaden för Prozac jämfört med kostnaden för Zoloft?

Det beror på. Prozac och Zoloft (sertralin) är båda selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) mediciner. De är ordinerade för att behandla några av samma tillstånd, inklusive depression och tvångssyndrom.

Båda läkemedlen finns tillgängliga som generiska versioner. Generika tenderar att kosta mindre än märkesläkemedel.

Priset du betalar för båda läkemedlen beror på din sjukförsäkring och vilket apotek du använder. För att ta reda på din kostnad, prata med din försäkringsgivare eller apotekspersonal.

Finns Prozac tillgängligt som ett generiskt läkemedel?

Prozac är tillgängligt som det generiska läkemedlet fluoxetin. Ett generiskt läkemedel innehåller en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generiskt läkemedel anses vara lika säkert och effektivt som originalläkemedlet men kostar ofta mindre.

För att ta reda på hur kostnaderna för Prozac och fluoxetin jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats Prozac och du är intresserad av att ta fluoxetin istället, prata med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för den andra. Dessutom måste du kontrollera med din försäkringsgivare. Detta beror på att det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar Prozac långsiktigt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av Prozac om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaden för Prozac. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka kostnaden för Prozac. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för Prozac?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaden för Prozac eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

 • Lilly Cares Foundation
 • NedyMeds
 • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för Prozac, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsleverantör för att få reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för Prozac.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

 • Är fluoxetin billigare än Prozac?
 • Om jag inte har råd med min medicin, vilka alternativ har jag?
 • Finns det andra läkemedel som kostar mindre än Prozac som kan behandla mitt tillstånd?
 • Beror kostnaden för Prozac på tillståndet som det används för att behandla?

För att lära dig mer om Prozac, se dessa artiklar:

 • Prozac (fluoxetin)
 • Biverkningar av Prozac: Vad du behöver veta
 • Doseringsinformation för Prozac

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *