Nitrofurantoin och kostnader: Vad du behöver veta

Introduktion

Om du tittar på behandlings- eller förebyggande alternativ för urinvägsinfektioner (UTI), kanske du vill lära dig mer om nitrofurantoin.

Nitrofurantoin är ett generiskt receptbelagt läkemedel som används för att behandla och förebygga UVI orsakade av specifika bakterier hos vuxna och vissa barn. Det är också tillgängligt som varumärkesläkemedlen Macrobid, Macrodantin och Furadantin.

Nitrofurantoin kommer som kapslar och en flytande suspension (en sorts flytande blandning), som du sväljer båda.

Nitrofurantoin tillhör en grupp läkemedel som kallas antibiotika.

Fortsätt läsa för detaljer om nitrofurantoin och kostnader, och hur du sparar pengar på recept.

Notera: För mer information om nitrofurantoin, se denna djupgående artikel.

Vad är priset på nitrofurantoin?

Priset du betalar för nitrofurantoin kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd och vilket apotek du använder.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för nitrofurantoin, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsgivare kommer att täcka nitrofurantoin. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera nitrofurantoin i samband med din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om nitrofurantoin kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om nitrofurantoin kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och nitrofurantoin

Nedan finns svar på några vanliga frågor om nitrofurantoin och dess kostnader.

Vad kostar nitrofurantoin utan försäkring jämfört med försäkring?

Om du har försäkring, hur mycket du kommer att betala för nitrofurantoin beror på din specifika plan. För att ta reda på om din försäkring täcker nitrofurantoin, prata med din apotekspersonal eller försäkringsgivare.

I allmänhet kommer du att betala mer för receptbelagda läkemedel om du inte har försäkringsskydd. För att lära dig mer om kostnaden för nitrofurantoin utan försäkring, prata med din apotekspersonal. Se också resurserna som listas i “Kan jag få hjälp att betala för nitrofurantoin?” avsnitt nedan.

Beror priset på nitrofurantoin på kapselstyrkan jag ordineras (som 100 mg vs. 50 mg)?

Priset på nitrofurantoin kan bero på styrkan du ordineras. Men det här priset kanske inte är någon betydande skillnad.

För att ta reda på kostnaden för styrkan av nitrofurantoin du har ordinerats, prata med din apotekspersonal. Kostnaden kan också bero på antalet kapslar du får.

Beror priset på nitrofurantoin på vilken form jag använder (som kapslar eller flytande suspension)?

Ja, den form av nitrofurantoin du ordineras kan påverka vad du betalar för läkemedlet. Den flytande suspensionen är vanligtvis dyrare än kapslarna. Om du kan svälja nitrofurantoinkapslar, kommer din läkare sannolikt att ordinera denna form av läkemedlet snarare än suspensionen. Detta kan hjälpa till att spara pengar på ditt recept.

Finns nitrofurantoin tillgängligt som ett varumärkesläkemedel?

Nitrofurantoin är ett generiskt läkemedel. Detta innebär att den innehåller en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. En generika anses vara lika säker och effektiv som originalläkemedlet. Och generika kostar i allmänhet mindre än märkesläkemedel.

Nitrofurantoin finns i varumärkesversionerna Macrobid, Macrodantin och Furadantin. För att ta reda på hur kostnaderna för de olika varumärkesversionerna och nitrofurantoin jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats nitrofurantoin och du är intresserad av att använda en av varumärkesversionerna istället, prata med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för den andra. Dessutom måste du kontrollera med din försäkringsgivare. Detta beror på att det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar nitrofurantoin på lång sikt för att förebygga UVI kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av nitrofurantoin om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för nitrofurantoin. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för nitrofurantoin. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för nitrofurantoin?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för nitrofurantoin eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

  • NedyMeds
  • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för nitrofurantoin, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsgivare för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för nitrofurantoin.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

  • Finns det en gräns för antalet nitrofurantoinrecept jag omfattas av?
  • Finns det billigare alternativ till nitrofurantoin som kan behandla mitt urinvägsinfektion?
  • Kan jag öppna kapseln och bara ta en del av innehållet för att utöka mitt utbud?

För att lära dig mer om nitrofurantoin, se dessa artiklar:

  • Nitrofurantoin, oral kapsel
  • Biverkningar av Nitrofurantoin Oral Capsule: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *