Lisinopril och kostnad: Vad du behöver veta

Introduktion

Om du tittar på behandlingsalternativ för högt blodtryck eller vissa hjärtsjukdomar, kanske du vill lära dig mer om lisinopril.

Lisinopril är ett generiskt receptbelagt läkemedel som används för att:

  • behandla högt blodtryck hos vuxna och vissa barn
  • minska symtomen på hjärtsvikt hos vuxna
  • minska risken för dödsfall efter hjärtinfarkt hos vuxna

Lisinopril tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin-konverterande enzym (ACE)-hämmare. Lisinopril kommer som en tablett som du sväljer.

Lisinopril finns också som varumärkesläkemedlen Qbrelis och Zestril.

Fortsätt läsa för detaljer om lisinopril, dess kostnad och hur man sparar pengar på recept.

Notera: För mer information om lisinopril, se denna djupgående artikel.

Hur mycket kostar lisinopril?

Priset du betalar för lisinopril kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd och vilket apotek du använder.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för lisinopril, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsgivare kommer att täcka lisinopril. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera lisinopril i samband med din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om lisinopril kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om lisinopril kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och lisinopril

Nedan finns svar på några vanliga frågor om lisinopril och dess kostnad.

Hur mycket kostar lisinopril utan försäkring kontra med försäkring?

Din kostnad för lisinopril beror på om du har en försäkring som täcker receptbelagda läkemedel. Och om du har försäkringsskydd beror din kostnad på din specifika försäkringsplan.

Om du har frågor om ditt försäkringsskydd, fråga din apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du inte har ett försäkringsskydd kan du be din apotekspersonal om ett “kontantpris” för lisinopril. Det är vad du betalar själv om du inte har försäkringsskydd.

Varierar lisinoprils kostnad beroende på styrkan, till exempel 10 mg mot 20 mg?

Det är möjligt. Din kostnad för lisinopril kan bero på styrkan du tar och ditt försäkringsskydd (om du har det).

För att lära dig mer om vad du kommer att betala för styrkan av lisinopril du ordinerats, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsbolag.

Finns lisinopril tillgängligt som ett varumärkesläkemedel?

Lisinopril är ett generiskt läkemedel. Detta betyder att det är en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generiskt läkemedel anses vara lika säkert och effektivt som originalläkemedlet. Och generika kostar i allmänhet mindre än märkesläkemedel.

Lisinopril finns i två varumärkesversioner: Zestril och Qbrelis. För att ta reda på hur kostnaderna för dessa märkesläkemedel och lisinopril jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats lisinopril och du är intresserad av att använda Zestril eller Qbrelis istället, tala med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för den andra. Dessutom måste du kontrollera med din försäkringsgivare. Detta beror på att det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar lisinopril på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av lisinopril om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för lisinopril. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för lisinopril. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för lisinopril?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaden för lisinopril eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

  • NedyMeds
  • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för lisinopril, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsgivare för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för lisinopril.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

  • Finns det andra billigare läkemedel som kan behandla mitt tillstånd?
  • Vilka är mina alternativ om jag inte har råd med min medicin?
  • Kommer min doseringsform av lisinopril att påverka kostnaden?

För att lära dig mer om lisinopril, se dessa artiklar:

  • Lisinopril oral tablett
  • Biverkningar av Lisinopril Oral Tablett: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *