Kan träning orsaka rinit?

Att träna under specifika förhållanden, som kall och torr luft, kan öka risken för träningsinducerad rinit.

Om du någonsin har fått rinnande näsa när du joggar i kyliga, torra förhållanden, har du upplevt träningsinducerad rinit (EIR).

EIR är en typ av rinit (inflammation i näsgångarna) som uppstår specifikt under träning. Det kan leda till symtom som rinnande eller täppt näsa, nysningar och klåda i näsan när du är fysiskt aktiv.

Även om EIR kan vara obehagligt, är det vanligtvis mer besvärande än ett stort hinder för dem som tränar. Den goda nyheten är att det finns många strategier och mediciner tillgängliga för att hjälpa dig att förebygga eller lindra dess symtom.

Kan träning leda till rinit?

Träning kan leda till ett tillstånd som kallas EIR. Karakteristiska symtom på EIR inkluderar nästäppa, rinnande näsa, nysningar och näsklåda under eller efter fysisk aktivitet.

Även om den exakta orsaken till EIR inte är helt klarlagd, tyder forskning på att det involverar faktorer inklusive:

 • Luftvägsuttorkning: Träning kan leda till en förlust av fukt i dina luftvägar, inklusive både näsgångarna och luftvägarna i luftrören (rören som transporterar luft in i lungorna). Denna uttorkning kan bidra till inflammation.
 • Hyperpné: Hyperpné hänvisar till snabb eller överdriven andning under träning. Det kan påverka både de nasala och bronkiala luftvägarna.
 • Vätskehyperosmolaritet: Förändringar i vätskebalansen i luftvägarna kan inträffa under träning, vilket potentiellt kan bidra till inflammation.
 • Neutrofil inflammation: Neutrofiler är en typ av vita blodkroppar som är involverade i kroppens immunsvar. Inflammation som involverar neutrofiler kan uppstå i både nasala och bronkiala luftvägarna under träning.
 • Histaminfrisättning: Histamin är en kemikalie som frigörs av kroppen vid allergiska reaktioner och inflammation. Dess frisättning kan bidra till symtom på rinit och astma.
 • Mastcellsdegranulering: Mastceller är immunceller som spelar en roll vid allergier och astma. När de släpper ut vissa ämnen kan det utlösa inflammation i luftvägarna.

Symtom på ansträngningsutlöst rinit

Symtomen på EIR kan likna de vid allergisk rinit (hösnuva) och kan inkludera:

 • nästäppa
 • rinorré (överdriven flytning från näsan eller rinnande näsa, ofta klar och vattnig)
 • nysning
 • nasal klåda
 • postnasal dropp (dropp av slem längs baksidan av halsen)

 • nedsatt luktsinne

Vem är i riskzonen för ansträngningsutlöst rinit?

EIR kan påverka individer som deltar i fysisk aktivitet (både inomhus och utomhus), men vissa grupper kan ha större chans att utveckla detta tillstånd.

Här är några faktorer som kan öka risken för EIR:

 • Idrottare: EIR är vanligt hos idrottare, särskilt i högintensiva eller uthålliga sporter, på grund av den ökade andningshastigheten och luftflödet. Enligt forskningrinit (40–74 %) är vanligast hos simmare, följt av längdskidåkare (46 %) och sedan friidrottare (21–49 %).
 • Klorexponering: Simmare, särskilt elitsimmare som tränar i klorerade bassänger, kan ha en förhöjd risk för EIR på grund av klor och andra poolkemikalier som kan irritera näsgångarna. Faktum är att upp till 74 % av elitsimmare upplever icke-allergiska nasala symtom.
 • Allergisk rinit: Individer med en historia av allergisk rinit kan vara mer benägna att utveckla EIR, eftersom träning kan förvärra deras befintliga nasala allergier.
 • Redan existerande andningssjukdomar: Personer med redan existerande andningssjukdomar som astma kan löpa en högre risk för EIR, eftersom ansträngningsinducerad bronkokonstriktion (EIB) och nasala symtom ibland kan uppstå samtidigt. Men även om forskning tyder på att EIR delar likheter med träningsinducerad astma och allergisk rinit, är det inte enbart begränsat till individer med nasala allergier eller astma.
 • Miljöförhållanden: Att träna under vissa förhållanden, såsom kall, torr luft eller områden med höga halter av luftburna allergener som pollen eller föroreningar, kan öka din chans att få EIR.

Hur behandlar man träningsutlöst rinit?

Diagnos och behandlingsmetoder för EIR är inte standardiserade, men potentiella behandlingar kan inkludera:

 • näsavsvällande medel
 • antihistaminer
 • nasala kortikosteroider
 • nasala antihistaminer (receptbelagda)
 • nässköljning före träning (skölj dina näsgångar med koksaltlösning före träning)
 • miljöförändringar (t.ex. träning i miljöer med högre luftfuktighet)
 • hydrering

Försvinner ansträngningsutlöst rinit?

EIR kan variera från person till person. I vissa fall kan EIR förbättras eller försvinna av sig själv, särskilt med lämplig hantering eller undvikande av triggers.

Tips för att förhindra träningsutlöst rinit

För att förhindra EIR, överväg dessa tips:

 • Värm upp gradvis: Börja din träningsrutin med en försiktig uppvärmning för att låta dina näsgångar och luftvägar anpassa sig gradvis till ökat luftflöde och kroppstemperatur.
 • Håll dig hydrerad: Tillräcklig hydrering kan hjälpa till att upprätthålla en korrekt slemhinnans funktion i näsan och luftvägarna.
 • Andas genom näsan: När det är möjligt, försök att andas genom näsan under träning. Nasal andning kan hjälpa till att fukta och filtrera luften innan den når dina lungor, vilket minskar risken för irritation.
 • Välj rätt miljö: Om du har allergier utomhus, kontrollera pollennivåerna innan du tränar utomhus. Var också försiktig när du tränar i kall luft eller klorerat vatten, eftersom de kan irritera dina näsgångar.
 • Använd en nässpray: Prata med en sjukvårdspersonal om att använda en saltlösning nässpray före träning. Saltlösning kan hjälpa till att hålla dina näsgångar fuktiga och minska irritation.
 • Undvik träning under extrema förhållanden: Träning under mycket kalla eller torra förhållanden kan förvärra EIR-symptomen. Välj om möjligt en klimatkontrollerad miljö.

Slutsats

Även om EIR verkligen kan vara besvärande, är den goda nyheten att den är relativt hanterbar. Många individer finner lättnad genom att vidta förebyggande åtgärder eller använda mediciner vid behov.

Om du upplever EIR, överväg dessa strategier: värm upp gradvis, håll dig välhydrerad, andas genom näsan och använd koksaltlösning nässpray.

Genom att följa dessa steg och söka professionell vägledning kan du fortsätta njuta av ett aktivt liv med mindre obehag.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *