Doseringsinformation för Vyondys 53

Vyondys 53 (golodirsen) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla Duchennes muskeldystrofi. Läkemedlet kommer som en flytande lösning som vanligtvis ges en gång i veckan genom intravenös (IV) infusion.

Vyondys 53 används för att behandla Duchennes muskeldystrofi hos vuxna och barn med en viss genetisk mutation. Din läkare kommer att beställa ett genetiskt test för att avgöra om denna medicin är rätt för dig.

Den aktiva ingrediensen i Vyondys 53 är golodirsen. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.) Vyondys 53 tillhör en grupp läkemedel som kallas antisensoligonukleotider.

Den här artikeln beskriver doseringen av Vyondys 53, samt dess styrka och hur den ges. För att lära dig mer om Vyondys 53, se den här djupgående artikeln.

Vad är Vyondys 53s dosering?

Tabellen nedan belyser grunderna för Vyondys 53s dosering.

Form Styrka Typisk dosering
flytande lösning som ges som intravenös (IV) infusion (en injektion i en ven som ges med tiden) 50 milligram (mg) per milliliter (ml) lösning 30 mg per kilogram (kg) kroppsvikt, en gång i veckan

Fortsätt läsa för mer information om Vyondys 53s dosering.

Vad är Vyondys 53s form?

Vyondys 53 kommer som en flytande lösning som ges genom IV-infusion.

Vilken styrka kommer Vyondys 53 in?

Vyondys 53 kommer i en styrka på 50 mg/ml lösning.

Vilka är de vanliga doserna av Vyondys 53?

Informationen nedan beskriver den mest använda eller rekommenderade doseringen. Men din läkare kommer att bestämma den bästa dosen för att passa dina behov.

Dosering för Duchennes muskeldystrofi (DMD)

Den typiska dosen Vyondys 53 för vuxna med DMD är 30 mg per kg kroppsvikt, administrerat en gång i veckan.

Vad är dosen av Vyondys 53 för barn?

Vyondys 53 används för att behandla DMD hos barn. Doseringen för barn är densamma som doseringen för vuxna. Detta är 30 mg per kg kroppsvikt en gång i veckan.

För mer information om doseringen av Vyondys 53 för barn, tala med ditt barns läkare eller en apotekspersonal.

Används Vyondys 53 på lång sikt?

Ja, Vyondys 53 är vanligtvis en långtidsbehandling. Om du och din läkare avgör att det är säkert och effektivt för ditt tillstånd, kommer du sannolikt att få det på lång sikt.

Vilka faktorer kan påverka min dosering?

Doseringen av Vyondys 53 du ordineras kan bero på olika faktorer. Dessa inkluderar:

  • din kroppsvikt
  • biverkningar du kan få med Vyondys 53-behandling

Hur ges Vyondys 53?

Vyondys 53 kommer som en flytande lösning som ges som en IV-infusion. Du kommer vanligtvis att få infusioner på din läkares mottagning eller en klinik. I vissa fall kan det även vara möjligt för en vårdpersonal att ge dig infusioner hemma.

Infusionen ges vanligtvis i en ven i armen. Vårdpersonalen kan bedöva området med en lokalbedövningskräm innan du för in nålen i din ven.

Varje infusion varar cirka 35–60 minuter. Men om du får en allergisk reaktion på infusionen kan sjukvårdspersonalen sakta ner eller pausa infusionen medan de behandlar dina symtom. Om detta händer kan din nästa infusion ges under en längre tid.

För att lära dig mer om allergiska reaktioner mot Vyondys 53, se den här artikeln.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar ett möte för att få en dos av Vyondys 53, ring din läkare så snart som möjligt för att boka om. Om du behöver hjälp med att komma ihåg dina möten kan du prova att ladda ner en påminnelseapp på din telefon.

Vanliga frågor

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Vyondys 53s dosering.

Är Vyondys 53s dosering liknande den för Exondys 51?

Ja, det är liknande. Vyondys 53 och Exondys 51 kommer båda som en flytande lösning som ges som IV-infusion en gång i veckan. Varje läkemedel ges av en vårdpersonal på en läkarmottagning eller klinik.

Dosen i milligram för varje läkemedel är också liknande. Din läkare kommer att ordinera läkemedlet och den dosering som är rätt för dig.

För att lära dig mer om hur dessa läkemedel jämförs, se den här artikeln eller prata med din läkare.

Hur lång tid tar det för Vyondys 53 att börja fungera?

Vyondys 53 börjar verka i din kropp efter din första dos. Men det är inte känt hur lång tid det kan ta för dina symtom att lätta. På grund av hur läkemedlet fungerar kommer du förmodligen inte att känna att det fungerar i din kropp. Men din läkare kommer att övervaka dig under behandlingen för att kontrollera om läkemedlet effektivt behandlar ditt tillstånd.

Om du har andra frågor om vad du kan förvänta dig av din Vyondys 53-behandling, tala med din läkare.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver den vanliga doseringen som tillhandahålls av tillverkaren av Vyondys 53. Om din läkare rekommenderar detta läkemedel, kommer de att ordinera den dosering som är rätt för dig. Prata med dem om du har frågor eller funderingar om din nuvarande dos. Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa:

  • Skulle en högre dos av Vyondys 53 vara mer effektivt för mitt tillstånd?
  • Kommer min dosering av detta läkemedel att ändras om jag får biverkningar?
  • Hur kan jag förbereda mitt barn för att få Vyondys 53-infusioner?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *