Doseringsinformation för Brovana

Brovana (arformoteroltartrat) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna. Brovana kommer som en flytande lösning som används i en jetnebulisator. Det används vanligtvis två gånger dagligen.

Vad är Brovanas dos?

Detta avsnitt beskriver den vanliga dosen av Brovana. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Vad är Brovanas form?

Brovana kommer som en flytande lösning i injektionsflaskor. Det används i en jetnebulisator (en maskin som förvandlar Brovana till en aerosoldimma som du andas in i lungorna).

Vilken styrka kommer Brovana in?

Brovana finns i en styrka på 15 mikrogram (mcg) i 2 milliliter (ml) lösning.

Vilka är de vanliga doserna av Brovana?

Informationen nedan beskriver doseringar som är vanligt förekommande eller rekommenderas. Men se till att använda den dos som din läkare ordinerar åt dig. De kommer att bestämma den bästa dosen för att passa dina behov.

Dosering för kronisk obstruktiv lungsjukdom

Den typiska Brovana-dosen för vuxna med KOL är 15 mikrogram (en flaska) Brovana som används två gånger per dag (var 12:e timme) i en jetnebulisator. Du bör inte använda mer än 30 mcg Brovana (eller två injektionsflaskor) på 1 dag.

Du bör endast använda Brovana enligt anvisningarna för att andas in medicinen med en nebulisator.

Det är viktigt att notera att Brovana inte används för att behandla astma eller plötsliga KOL-utbrott.

Om du har frågor om din dos av Brovana, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Används Brovana på lång sikt?

Ja, Brovana används vanligtvis som en långtidsbehandling. Om du och din läkare bestämmer att det är säkert och effektivt för ditt tillstånd, kommer du sannolikt att använda det på lång sikt.

Hur används Brovana?

Brovana kommer som en flytande lösning i injektionsflaskor. Den används i en jetnebulisator, som använder tryckluft för att förvandla Brovana till en dimma som du andas in i lungorna. Du kommer att använda antingen ett munstycke eller en mask för att andas in dimman i 5–10 minuter två gånger dagligen (morgon och kväll), med minst 12 timmars mellanrum. Din läkare kommer sannolikt att låta dig bestämma om ett munstycke eller en mask fungerar bäst för dig.

Din läkare eller apotekspersonal kan förklara hur du använder Brovana i en nebulisator. Läkemedelstillverkaren tillhandahåller också steg-för-steg-instruktioner.

Kom ihåg att Brovana inte används för plötsliga andningsproblem. Din läkare kommer sannolikt att ordinera en inhalator som albuterol (ProAir) för att behandla plötsliga andningsproblem.

För information om utgång, förvaring och kassering av Brovana, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Tillgängliga läkemedelsbehållare och etiketter

Vissa apotek tillhandahåller medicinetiketter som:

 • har stort tryck
 • använd punktskrift
 • har en kod som du kan skanna med en smartphone för att ändra texten till ljud

Din läkare eller apotekspersonal kanske kan rekommendera apotek som erbjuder dessa tillgänglighetsfunktioner om ditt nuvarande apotek inte gör det.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar en dos av Brovana, ta din dos så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta din nästa dos vid sin vanliga tidpunkt. Du ska inte ta två doser Brovana samtidigt för att kompensera för en missad dos. Om du inte är säker på om du ska ta en missad dos, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Om du behöver hjälp med att komma ihåg att använda Brovana i tid, prova att använda en medicinpåminnelse. Detta kan inkludera att ställa in ett alarm eller ladda ner en påminnelseapp på din telefon.

Vad ska göras vid överdosering?

Använd inte mer Brovana än vad din läkare ordinerar, eftersom detta kan leda till skadliga effekter.

Symtom på överdosering

Symtom som orsakas av en överdos kan inkludera:

 • trötthet (låg energi)

 • bröstsmärta
 • högt eller lågt blodtryck

 • snabb puls
 • känna sig nervös
 • huvudvärk
 • torr mun
 • onormal hjärtrytm
 • muskelkramp
 • illamående
 • yrsel
 • högt blodsocker
 • sömnlöshet (sömnproblem)

 • darrning

Vad du ska göra om du använder för mycket Brovana

Ring din läkare omedelbart om du tror att du har använt för mycket Brovana. Du kan också ringa 800-222-1222 för att nå America’s Poison Centers eller använda dess onlineresurs. Men om du har svåra symtom, ring omedelbart 911 (eller ditt lokala nödnummer) eller gå till närmaste akutmottagning.

Vanliga frågor

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Brovanas dosering.

Är det säkert att använda Brovana med budesonid? Om så är fallet, vilket läkemedel ska jag använda först?

Ja, dessa läkemedel kan användas tillsammans för att behandla KOL. Men det är viktigt att notera att vissa läkemedel som innehåller budesonid, såsom budesonid/formoterol (Symbicort), också innehåller ett läkemedel som liknar Brovana. På grund av detta ska Symbicort inte tas tillsammans med Brovana.

Budesonid som ensamt kan tas tillsammans med Brovana, men detta kan öka risken för vissa biverkningar. Exempel inkluderar:

 • låga nivåer av kalium
 • onormal hjärtrytm
 • muskelkramp
 • högt blodsocker
 • sköldkörtelproblem
 • ögonproblem

Om din läkare ordinerar budesonid med Brovana, kommer de att förklara vilken medicin du ska använda först och det bästa sättet att använda budesonid och Brovana tillsammans.

Om du har frågor, tala med din läkare eller apotekspersonal.

* En aktiv ingrediens är det som gör att ett läkemedel fungerar.

Hur lång tid tar det för Brovana att börja arbeta?

Brovana börjar verka inom några minuter efter att du tagit din första dos. Läkemedlet slappnar av musklerna i dina luftvägar, vilket hjälper dig att andas bättre. Varje dos hjälper till att hantera dina KOL-symtom i 12 timmar. Det är därför du kommer att använda Brovana två gånger per dag (morgon och kväll). Under din behandling kommer din läkare att övervaka hur väl läkemedlet fungerar för ditt tillstånd.

Om du har andra frågor om vad du kan förvänta dig av din Brovana-behandling, tala med din läkare.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver den vanliga doseringen som tillhandahålls av tillverkaren. Om din läkare rekommenderar Brovana åt dig, kommer de att ordinera den dos som är rätt för dig.

Kom ihåg att du inte ska ändra din dos av Brovana utan din läkares rekommendation. Använd endast Brovana exakt enligt anvisningarna. Tala med din läkare om du har frågor eller funderingar om din nuvarande dos.

Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare:

 • Hur jämförs Brovanas dos med Trelegy Ellipta?
 • Kommer jag behöva en dosjustering för Brovana om jag tar andra KOL-mediciner?
 • Finns det något läkemedel jag kan ta bara en gång dagligen för att hantera mina KOL-symtom?

För att lära dig mer om Brovana, se den här artikeln.

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *