Diagnos av Parvovirus under graviditet

Hur diagnostiseras Parvovirus B19 hos modern?

Parvovirus diagnostiseras vanligtvis genom ett blodprov för antikroppar mot viruset. Antikroppar är celler som ditt immunsystem producerar som svar på en infektion. Om blodprovet visar att du har antikroppar är du immun mot viruset. Om du utsätts för parvovirus under din graviditet bör du omedelbart ha ett antikroppstest.

Tabell 1 beskriver hur din läkare tolkar resultaten av antikroppstester för parvovirus. Tänk på att IgM -antikropp är den första som visas under infektionsförloppet. Det förblir vanligtvis i 90 till 120 dagar och försvinner sedan. IgG -antikropp förekommer vanligtvis sju till 14 dagar efter exponering och förblir i blodet för livet. Ett negativt test betyder att antikroppen inte är närvarande; ett positivt test betyder att det är närvarande.

Tabell 1. Tolkning av antikroppstester för Parvovirus – Första testet utförs så snart som möjligt efter exponering.

Antikropp i modern


IgM

Antikropp i modern


IgG

Tolkning
Negativ Positiv IMMUNE-ingen risk för andra infektioner; ingen risk för fosterskada
Negativ Negativ SUSCEPTIBLE-test bör upprepas om 3 veckor för att avgöra om antikroppar uppträder
Positiv Negativ AKUT INFEKTION-infektion inträffade minst 3, men mindre än 7, dagar sedan; fostret är i fara och kräver övervakning
Positiv Positiv SUBAKUT INFEKTION-infektion inträffade mer än 7, men mindre än 120 dagar sedan; fostret är i riskzonen och kräver noggrann utvärdering

Som du kan se, om bara IgG -antikroppen är närvarande, är du immun mot viruset. En framtida infektion är extremt osannolik, och ditt barn är inte i riskzonen. Närvaron av IgM -antikroppen, med eller utan IgG -antikroppen, indikerar dock en infektion. Din baby riskerar att bli smittad och bör utvärderas omedelbart.

Om varken IgM eller IgG -antikroppen är närvarande är du mottaglig för infektion. Ditt antikroppstest bör upprepas om cirka tre veckor för att avgöra om en infektion faktiskt har inträffat. Om IgM-antikroppen visas i ditt nästa blodprov kommer din läkare att göra en rad ultraljudsundersökningar under de följande åtta till tio veckorna för att utvärdera ditt barns välbefinnande.

Hur diagnostiseras Parvovirusinfektion i fostret?

Ett ultraljudstest är det mest effektiva sättet för din läkare att diagnostisera parvovirus hos ofödda barn. Inkubationstiden för viruset-tiden mellan när viruset överförs och när symtomen utvecklas-kan vara längre hos ett foster än hos ett barn eller en vuxen. Så du bör ha en serie ultraljudsundersökningar i åtta till tio veckor efter din akuta (primära) infektion. Ett ultraljud kan upptäcka tecken på fosteranemi, den viktigaste konsekvensen av fosterinfektion. Tecken på anemi inkluderar hydrop (vätskesamlingar i hårbotten, under huden och i bröstet och buken) eller förändringar i blodflödesmönster (som kan detekteras med doppler -ultraljud).

Om ultraljudet inte visar att din baby har hydrops, är ytterligare diagnostiska studier onödiga. Men om ultraljudet tyder på tecken på fostrets hydrops och du är mindre än 15 till 20 veckor gravid, kommer din läkare att omedelbart behandla ditt barn.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *