Citicoline: Potentiella användningsområden, fördelar och försiktighetsåtgärder

Citicoline är ett tillskott som kan öka hjärnans prestanda, förbättra minnet och hjälpa till att behandla neurologiska sjukdomar. Forskning om dess effektivitet är blandad.

Citicoline är en naturligt förekommande hjärnkemikalie som har neuroprotektiva effekter, vilket betyder att det hjälper till att skydda och reparera cellerna, strukturen och funktionen hos ditt nervsystem. Citicoline finns som kosttillskott som kan användas för att förbättra tankeförmågan och minnet.

Forskare har också undersökt citikolin som ett läkemedel mot neurologiska tillstånd som stroke, traumatisk hjärnskada och demens.

Den här artikeln tar en närmare titt på citicolines potentiella användningsområden och fördelar, biverkningar och dosering.

Vad är citikolin?

Citicoline är en naturligt förekommande kemisk förening som stöder hjärnans funktion och hälsa. Det är också känt som cytidin 5′-difosfokolin eller CDP-kolin.

I människokroppen spelar citikolin en avgörande roll för att bilda neuroncellmembran. Det är känt att ha neuroprotektiva egenskaper som att främja hjärnans ämnesomsättning och öka nivåerna av signalsubstanser i det centrala nervsystemet.

Citicoline finns som ett kosttillskott som är kemiskt identiskt med den naturligt förekommande föreningen. Det tillhör en klass av ämnen som kallas nootropa medel, som används för att förbättra tankeförmågan och minnet.

Kosttillskottet finns tillgängligt över disk i USA och som ett receptbelagt läkemedel i Europa och Japan.

I en klinisk miljö kan sjukvårdspersonal ge citikolinbehandling som en medicin du tar via munnen, som en injektion i en muskel eller som en intravenös medicin som rinner direkt in i din ven.

Citikolin vs kolin

Citikolin och kolin är båda kosttillskott som stödjer hjärnans hälsa, men de är inte samma sak.

Citikolintillskott frisätter två huvudämnen i din kropp: cytidin och kolin. När de väl har absorberats passerar de blod-hjärnbarriären och når ditt centrala nervsystem, där de producerar en rad neuroprotektiva effekter.

Däremot ger kolintillskott endast kolin, ett viktigt näringsämne som stöder fettmetabolism, leverhälsa och hjärnfunktion.

Var det här till hjälp?

Vilka är de potentiella användningarna och fördelarna med citikolin?

Som ett kosttillskott används citikolin för att öka hjärnans prestanda och förbättra minnet. Det har också undersökts som ett läkemedel för att behandla ett brett spektrum av tillstånd, inklusive stroke, demens, bipolär sjukdom och depression.

Även om viss forskning har varit lovande, har resultaten varit blandade. Här är vad aktuell forskning har tagit reda på om citikolins effektivitet för specifika användningar.

Minne och hjärnfunktion

Många studier har funnit bevis som tyder på att citikolin förbättrar minnet och hjärnans funktion.

En liten 2021 studie med 100 deltagare fann att citikolin kosttillskott förbättrade det övergripande minnet hos äldre vuxna med åldersrelaterad minnesnedsättning. A 2023 recension noterade också att citikolin är fördelaktigt för minnesfunktionen hos äldre vuxna.

A 2022 recension av mer än 800 studier på citikolin drog slutsatsen att det förbättrar minnet och uppmärksamheten hos allmänt friska människor och hos personer med vaskulär demens. Dessutom, en 2008 års studie tyder på att citikolintillskott ökar energianvändningen och energireserverna i hjärnan.

Men några av dessa studier utfördes på djur, och de flesta studier på människor använde små provstorlekar. Mer forskning behövs för att utforska de potentiella fördelarna med citikolin för hjärnans funktion och minne.

Neurologiska tillstånd

Citicoline har undersökts för behandling av olika neurologiska tillstånd, inklusive:

 • stroke
 • traumatisk hjärnskada
 • Parkinsons sjukdom
 • Alzheimers sjukdom

Vissa tidiga kliniska studier 1997 fann att citikolin förbättrad återhämtning från stroke och traumatisk hjärnskada. Men nyarestor kliniska tester hittade inga bevis för detta.

Enligt a 2021 recension, kan citikolin förbättra kognitiv funktion hos personer med Parkinsons sjukdom när det används efter primärbehandling. Dessutom, studier som ingår i en 2022 recension tyder på att citikolin kan ha skyddande effekter mot Alzheimers sjukdom.

Ändå behövs mer forskning för att stödja dessa fynd.

Glaukom

Forskare har undersökt användningen av citikolin för glaukom, som nu anses vara en neurodegenerativ sjukdom.

A 2022 studie fann att en kombination av oral citikolin och homotaurin förbättrade synfunktionen hos personer med glaukom.

Psykiska hälsotillstånd

Viss forskning tyder på att citikolin kan vara fördelaktigt vid behandling av psykiska tillstånd som depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

Forskning har dock begränsats till antingen djurmodeller eller små provstorlekar hos människor. Mer storskaliga, långsiktiga studier på människor behövs.

Vilka är de potentiella biverkningarna och försiktighetsåtgärderna att vara medveten om med citikolin?

Eftersom citikolin förekommer naturligt i din kropp har det låg toxicitet och låg risk för biverkningar.

Forskning, inklusive en liten studie 2021, tyder på att citikolin är säkert och väl tolererat. Biverkningar är sällsynta och milda.

Biverkningarna av citikolin kan inkludera:

 • huvudvärk
 • illamående
 • magont
 • diarre
 • förstoppning
 • rastlöshet

Forskning tyder på att citikolin interagerar med läkemedlet levodopa, ett dopaminergt medel som används för att behandla Parkinsons sjukdom.

Prata med en sjukvårdspersonal innan du tar citikolin som kosttillskott. De kan ge information om eventuella biverkningar eller interaktioner det kan ha med mediciner du använder.

Vem bör inte använda citikolin?

Människor som är gravida eller ammar bör inte använda citikolin. Säkerheten för citikolin för dessa populationer är okänd.

Var det här till hjälp?

Vilken är den rekommenderade dosen och varaktigheten?

Den rekommenderade dosen av citikolin som kosttillskott är 500 milligram (mg) per dag. Det är viktigt att inte ta mer än den rekommenderade mängden.

När citikolin används som läkemedel för specifika medicinska tillstånd, varierar doseringen från 500 till 2 000 mg per dag. Kliniska prövningar har undersökt användning av citikolin i 3–12 veckor, beroende på vilket tillstånd som behandlas.

Innan du tar citikolin kosttillskott, se till att prata med en sjukvårdspersonal. De kan rekommendera en säker dos och varaktighet baserat på din allmänna hälsa och eventuella mediciner du för närvarande tar.

Vad du ska titta efter när du köper citikolin kosttillskott

 • Välj produkter som använder transparent tredjepartstestning för säkra ingredienser och styrka.
 • Välj märken som följer Current Good Manufacturing Practice (CGMP) standarder.
 • Se till att etiketten på tilläggsförpackningen tydligt visar alla ingredienser.
 • Kolla kundrecensioner online och leta efter produkter med positiva och genuina recensioner.
 • Jämför priser för att hitta en prisvärd produkt som passar din budget.
Var det här till hjälp?

Citicoline är en naturligt förekommande hjärnkemikalie som har neuroprotektiva egenskaper. Det finns som ett kosttillskott som kan användas för att förbättra minnet och tankeförmågan.

Viss forskning stöder dessa användningar, särskilt hos äldre vuxna med minnesförlust, men mer forskning behövs om de potentiella fördelarna med citikolin.

Prata med en sjukvårdspersonal innan du tar citikolintillskott. De kan diskutera eventuella säkerhetsproblem och potentiella interaktioner med andra mediciner.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *