Advair och kostnad: Vad du behöver veta

Introduktion

Om du tittar på behandlingsalternativ för astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kanske du vill lära dig mer om Advair.

Detta receptbelagda läkemedel finns i två former: Advair HFA och Advair Diskus. Båda innehåller de aktiva ingredienserna flutikasonpropionat och salmeterol. (De aktiva ingredienserna är det som får ett läkemedel att fungera.)

Advair HFA kommer som en aerosol i en inhalator. (Du andas in läkemedlet genom munnen.) Det används för att behandla astma hos vuxna och barn i åldrarna 12 år och äldre.

Advair Diskus kommer som ett pulver som även inhaleras genom munnen. Det används:

 • för att behandla astma hos vuxna och barn i åldrarna 4 år äldre
 • för att behandla KOL och för att minska förvärrade KOL-symtom hos vuxna

Fortsätt läsa för detaljer om Advair och kostnader, och hur du sparar pengar på recept.

Notera: För mer information om Advair, se den här djupgående artikeln.

Hur mycket kostar Advair?

Priset du betalar för Advair kan variera. Det kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd (om du har det) och vilket apotek du använder. För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Advair, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsleverantör täcker Advair. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera läkemedlet med avseende på din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om det är täckt. Om Advair kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om Advair kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och Advair

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Advair och kostnader.

Finns det tillverkarkuponger tillgängliga för Advair Diskus eller Advair HFA?

Tillverkarkuponger är inte tillgängliga på Advairs webbplats.

En generisk av Advair Diskus är tillgänglig och är billigare än varumärkesversionen. (Advair HFA har ännu inte en generisk version.)

Om du är inskriven i Medicare kan din Advair HFA eller Advair Diskus täckas. Prata med din farmaceut för att lära dig mer.

Kostnadsbesparande alternativ kan vara tillgängliga för personer med försäkring och utan försäkring. Prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare om hur du kan spara på ditt recept. Och kolla in “Kan jag få hjälp med att betala för Advair?” avsnitt nedan.

Behöver jag köpa en inhalator separat för Advair? Om så är fallet, vad är priset på inhalatorn?

Advair HFA kommer som en inhalator. Du behöver inte köpa en separat inhalator, men kostnaden för din inhalator kan bli högre om du behöver en distansanordning.*

Advair Diskus kommer som ett pulver i små kapslar inuti en enhet. En inhalator behövs inte för Advair Diskus.

* Vissa människor kan behöva hjälp när de använder Advair HFA om de inte kan koordinera att trycka ner kolven och andas in. En distansanordning är ett plaströr som låter medicinen flöda igenom medan personen andas normalt.

Är priset på Advair Diskus 250/50 högre än andra styrkor av detta läkemedel?

Advair Diskus finns i tre styrkor. Dessa inkluderar:

 • 100/50* mikrogram (mcg)
 • 250/50 mcg
 • 500/50 mcg

De högre styrkorna hos Advair Diskus kan vara dyrare.

Tala med din läkare eller apotekspersonal för att ta reda på priset på Advair Diskus-styrkan som du har ordinerats. Om du har sjukförsäkring måste du prata med din leverantör för att se den faktiska kostnaden du skulle betala.

* Dessa siffror hänvisar till mängden av varje aktiv ingrediens i Advair Diskus. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.) Siffran till vänster är mängden flutikason. Siffran till höger (50 mcg) är mängden salmeterol.

Finns Advair tillgängligt som ett generiskt läkemedel?

Advair Diskus finns tillgängligt som det generiska läkemedlet flutikasonpropionat/salmeterol Diskus. Men Advair HFA är ännu inte tillgänglig som generisk. Ett generiskt läkemedel innehåller en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generiskt läkemedel anses vara lika säkert och effektivt som det ursprungliga varumärkesläkemedlet, men kostar vanligtvis mindre.

För att ta reda på hur kostnaderna för Advair Diskus och flutikason/salmeterol Diskus jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats Advair Diskus och du är intresserad av att använda flutikason/salmeterol Diskus istället, prata med din läkare. De kanske föredrar att du använder en version istället för den andra. Du måste också kontrollera med din försäkringsgivare, eftersom det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du använder Advair på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av Advair om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för Advair. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för Advair. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp med att betala för Advair?

Om du behöver hjälp med kostnaden för Advair eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

 • GlaxoSmithKlines GSK för dig-program
 • NedyMeds
 • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för Advair, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har en sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsleverantör för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för Advair.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

 • Hur många Advair HFA- eller Advair Diskus-påfyllningar täcks jag för varje år?
 • Om jag behöver en distansenhet för att använda Advair HFA, hur ofta behöver jag byta ut den?
 • Eftersom Advair HFA inte kommer som ett generiskt läkemedel, vilka andra generiska aerosolsprayer finns tillgängliga för mitt tillstånd?

För att lära dig mer om Advair, se dessa artiklar:

 • Advair (flutikasonpropionat/salmeterol)
 • Allt om Advairs dosering
 • Biverkningar av Advair: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *