Vilka är de mest stödjande terapialternativen för bipolär sjukdom?

Det finns ett antal effektiva terapier för bipolär sjukdom. Den mest stödjande terapitypen beror på dina unika behov.

Psykoterapi, även känd som samtalsterapi, är en av de mest effektiva behandlingarna för bipolär sjukdom. Det finns många olika stilar av samtalsterapi, och det kan vara svårt att veta vilken man ska välja.

Kort sagt, det finns ingen lösning som passar alla för behandling av bipolär sjukdom. Det mest stödjande terapialternativet för bipolär sjukdom beror på din unika situation, och vad som fungerar för en person med bipolär sjukdom kanske inte fungerar för en annan person med bipolär sjukdom.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) anses vara “guldstandarden” för terapi för bipolär sjukdom. Många bevis tyder på att KBT är effektivt för att behandla bipolär sjukdom hos de flesta människor, men andra typer av terapi kan också vara effektiva.

Vilken typ av terapi är bäst för bipolär sjukdom?

Det finns inget tydligt alternativ för den bästa typen av terapi för bipolär sjukdom. Medan kognitiv beteendeterapi (KBT) är en väl undersökt och allmänt använd form av terapi för bipolär sjukdom, kan andra tillvägagångssätt vara mer lämpliga i vissa situationer.

Forskning tyder på att oavsett vilken typ av terapi du använder, är psykoedukation – att lära dig om din sjukdom – mycket effektivt för bipolär sjukdom.

Många terapeuter har ett varierat förhållningssätt till psykoterapi och använder sig av tekniker från olika terapeutiska tillvägagångssätt. Istället för att tillhandahålla enbart KBT eller endast dialektisk beteendeterapi (DBT), kan psykoterapeuter till exempel använda en blandning av terapeutiska metoder för att tillgodose sin klients unika behov.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en av de mest studerade och vanligaste formerna av samtalsterapi. KBT syftar till att hjälpa människor att känna igen och ändra negativa tanke- och beteendemönster som bidrar till deras symtom.

KBT för bipolär sjukdom kan innebära att lära sig att identifiera triggers för humörepisoder, utveckla copingstrategier och stärka känslomässig reglering.

A studie från 2017 fann att KBT-behandling för bipolär sjukdom kan förbättra mentalt och socialt välbefinnande samtidigt som det minskar svårighetsgraden av depressiva symtom och maniska episoder. Studien drog också slutsatsen att KBT kan minska risken för återfall.

A 2021 recension noterade att KBT anses vara guldstandarden för bipolära terapialternativ eftersom det har ett stort vetenskapligt stöd. Studien noterade att KBT kan användas i alla stadier av bipolär sjukdom, förutom vid akut mani.

Många experter anser att KBT är den mest stödjande terapitypen för bipolär sjukdom, men det är inte det enda alternativet. Det finns andra typer av terapi tillgängliga om KBT inte fungerar för dig.

En granskning från 2019 visade att även om KBT kan vara till hjälp, kan andra typer av terapi – inklusive familjefokuserad terapi (FFT) och interpersonell och social rytmterapi (IPSRT) – vara mer lämplig och effektiv för vissa människor.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

DBT är en form av samtalsterapi som ursprungligen utvecklades för att behandla borderline personlighetsstörning men har sedan dess anpassats för att behandla andra psykiska tillstånd, inklusive bipolär sjukdom.

Målet med DBT är att hjälpa personer med bipolär sjukdom lära sig nya färdigheter för att reglera känslor, förbättra relationer och minska impulsiva beteenden.

Det finns ett överflöd av bevis som visar att DBT kan vara effektivt för bipolär sjukdom. En granskning från 2023 drog slutsatsen att DBT förbättrar symtom på bipolär sjukdom. Terapin kan minska depressiva symtom, förbättra socialt välbefinnande och hjälpa människor att hantera sina känslor.

En studie från 2020 fann att DBT, i kombination med lämplig medicinering, kan minska mani och depressionssymtom, förbättra den dagliga funktionen och förbättra känslomässig reglering.

DBT kan göras individuellt eller i grupp.

Familjefokuserad terapi (FFT)

Bipolär sjukdom kan påverka dina relationer, inklusive dina relationer med nära och kära. Familjebaserad terapi, såsom FFT, kan hjälpa till att förbättra dessa relationer.

Målen för FFT är att:

 • lär din familj att känna igen tecknen på en episod
 • utbilda din familj om hur du bäst kan stödja dig
 • förbättra konflikthanteringen
 • förbättra kommunikationen inom din familj
 • skapa en plan för att förhindra återfall

A 2016 recension av skaparen av FFT noterade att, i kombination med humörstabiliserande mediciner, kan FFT minska längden, frekvensen och svårighetsgraden av humörepisoder.

Granskningen noterade att FFT verkar vara mer effektivt för klienter med “släktingar med höga känslor”, vilket betyder att personen som har bipolär sjukdom kan ha familjemedlemmar som är fientliga, kritiska eller alltför involverade i dem.

A 2021 recension fann att familjefokuserade eller parfokuserade terapier kan hjälpa personer med bipolär sjukdom genom att förbättra relationsdynamiken. Förbättringen är viktig eftersom sunda, starka relationer kan öka dina chanser att gå in i remission.

Interpersonell och social rytmterapi (IPSRT)

Interpersonell och social rytmterapi (IPSRT) fokuserar på att hjälpa personer med bipolär sjukdom att reglera sina dagliga rutiner. Rutinerna kan inkludera dina sömn-vakna cykler, sociala interaktioner, arbete, hobbyer och ätmönster.

Sömn kan ha en betydande effekt på ditt humör och din mentala hälsa. Sömnförlust kan utlösa humörepisoder hos personer med bipolär sjukdom, enligt 2017 års forskning. Som sådan är reglering av sömnmönster en viktig del av IPSRT.

A 2020 studie fann att IPSRT minskar maniska och depressiva symtom och förbättrar funktionen hos personer med bipolära sjukdomar.

Mer nyligen drog en genomgång av flera studier 2022 slutsatsen att IPSRT var effektivt för att minska både maniska och depressiva symtom, förbättra livskvaliteten och öka social funktion.

IPSRT kan göras i kombination med andra behandlingstyper.

Psykoedukation

Både 2021 recension och 2019 års recension som nämns ovan är överens om en sak: att psykoedukation är universellt användbart för personer med bipolär sjukdom. Med andra ord tenderar psykoedukation att hjälpa alla människor med bipolär sjukdom, oavsett symtom.

En 4-årig studie fann att psykoedukation kan minska tiden personer med bipolär sjukdom tillbringar på sjukhuset.

Psykoedukation innebär att lära sig om ditt tillstånd. Ofta innebär psykoedukation för bipolär sjukdom att behandla både personen med bipolär sjukdom och dennes familj. De flesta typer av terapi kan innefatta ett inslag av psykoedukation.

Psykoedukation kan hjälpa dig:

 • identifiera dina triggers
 • känner dig mindre isolerad när du lär dig att andra människor möter liknande utmaningar
 • identifiera tecken på en depressiv eller manisk episod
 • hitta sunda, effektiva hanteringsmekanismer
 • lära sig om behandlings- och egenvårdsstrategier

Psykoedukation kan också ge dina nära och kära kunskap om ditt tillstånd. Deras kunskap kan hjälpa dem att stödja dig bättre samtidigt som de tar hand om sig själva.

Vilka är de terapeutiska målen för bipolär sjukdom?

Under behandlingen kan du ha vissa resultat som du hoppas kunna arbeta med. Terapeuter frågar dig ofta vad du vill ha hjälp med i terapin.

Om du för närvarande upplever en manisk eller depressiv episod kan målet vara att hjälpa dig att snabbt återhämta dig från episoden. Under detta skede kan medicinering och sjukhusvistelse vara den första behandlingen du upplever.

Långsiktiga terapeutiska mål för bipolär sjukdom beror på dina symtom och hur de påverkar ditt liv.

Om du till exempel upptäcker att bipolär sjukdom påverkar dina relationer, kan dina mål vara att lära dig hur du kan förbättra kommunikationen och hantera konflikter. Om ditt tillstånd gör det svårt för dig att gå i skolan kan bättre närvaro vara ditt primära mål.

Andra mål kan inkludera att minska svårighetsgraden, längden och frekvensen av humörstörningar, att hålla en regelbunden sömnrutin och att förbli konsekvent med din behandlingsplan (att ta ordinerad medicin, fortsätta terapin, etc.).

Vilka resurser finns tillgängliga för bipolär sjukdom?

Du kan få hjälp genom allianser som National Alliance on Mental Illness och deras stödgrupper, samt Depression and Bipolar Support Alliance och deras olika stödgrupper.

Om du behöver omedelbar hjälp finns National Suicide Prevention Lifeline tillgänglig 24 timmar om dygnet på 800-273-8255. Du kan också besöka din lokala akutmottagning genom att ringa 911 eller lokala räddningstjänster om du behöver hjälp.

Hur man stöttar någon med bipolär sjukdom

Om en älskad lever med bipolär sjukdom kan du stödja dem genom att:

 • utbilda dig själv om bipolär sjukdom
 • försiktigt uppmuntra dem att få kontakt med en terapeut
 • påminna dem om att du bryr dig om dem
 • lyssna aktivt och med empati

I allvarliga situationer – till exempel om någon inte kan fungera eller om de känner sig suicidala – är det viktigt att få dem akut mental hälsohjälp. Sjukhusinläggning kan vara till hjälp för personer som upplever humörepisoder.

Var samtidigt noga med att utöva egenvård och hålla sunda gränser med den person du stöttar.

Lär dig mer om att stödja en närstående som lever med bipolär sjukdom.

Hjälp finns där ute

Om du eller någon du känner befinner dig i kris och överväger självmord eller självskada, sök hjälp:

 • Ring 988 Suicide and Crisis Lifeline på 988.
 • Sms:a HEM till krisens textlinje på 741741.
 • Inte i USA? Hitta en hjälplinje i ditt land med Befrienders Worldwide.
 • Ring 911 eller ditt lokala larmnummer om du känner dig säker att göra det.

Om du ringer på uppdrag av någon annan, stanna hos dem tills hjälp kommer. Du får ta bort vapen eller ämnen som kan orsaka skada om du kan göra det på ett säkert sätt.

Om du inte är i samma hushåll, håll i telefon med dem tills hjälp kommer.

Var det här till hjälp?

Slutsats

Det finns ett antal beprövade terapeutiska processer för bipolär sjukdom. KBT är den mest använda, men det finns även andra effektiva terapityper. Det mest stödjande terapialternativet för bipolär sjukdom är en som tar hänsyn till dina behov och symtom.

Om du har bipolär sjukdom, kommer du att dra nytta av att få terapi förr snarare än senare. Du kanske vill söka efter en terapeut som är specialiserad på att behandla bipolär sjukdom.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *