Vad innebär det att ha måttlig KOL?

Måttlig KOL kan innebära att fysisk aktivitet är svårare, och du kan hosta upp slem mer regelbundet. Personer med måttlig KOL kan vidta åtgärder för att förbättra sin förväntade livslängd genom att förhindra progression till svår KOL.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en typ av lungsjukdom som gör det svårt att andas. Tillståndet är progressivt, vilket innebär att det gradvis kan förvärras med tiden.

Men alla fall är inte lika. Din exakta behandlingsplan kan bero på om du har mild, måttlig eller svår KOL. Om en sjukvårdspersonal nyligen har berättat för dig att din KOL är i ett måttligt stadium, här är nyckelinformationen du behöver veta.

Vad är måttlig KOL?

Enligt Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) betyder måttlig KOL att du:

 • kan hosta regelbundet
 • kan hosta upp slem regelbundet
 • blir andfådd efter att ha arbetat hårt eller gått snabbt
 • kan ha problem med att utföra hårt arbete eller sysslor
 • kan ta veckor att återhämta sig från en bröstinfektion eller förkylning

Du kanske hör en sjukvårdspersonal använda andra termer för att beskriva din KOL.

Läkare klassificerar KOL i fyra grader baserat på din nivå av luftflödeshinder eller blockering. De bestämmer detta baserat på ett test för forcerad utandningsvolym (FEV1). Detta test mäter mängden luft du kan andas ut när du blåser in i en spirometer.

Grad 1 KOL betyder att du har mild luftflödeshinder. Grad 4 betyder att din obstruktion är mycket allvarlig. Tidigare definierade läkare grad 2 KOL som “måttlig”. Det är då din FEV1 är 50% till 79% av ditt förväntade värde.

En läkare kan också klassificera din KOL-risk för exacerbationer (flare-ups) i en av grupperna A till D. Din grupp baseras på dina symtom och antalet exacerbationer du har per år.

Förutom klinisk stadieindelning kan en läkare använda BODE-indexet, en skala från 0 till 10, för att beskriva ditt tillstånd och din syn. Den bedömer följande information, oavsett ditt stadium, betyg eller grupp av KOL:

 • body mass index (BMI)
 • luftflödeshinder
 • andfåddhet (dyspné)
 • träningskapacitet och tolerans

Ju lägre BODE-poäng du har, desto mindre allvarlig är din KOL. Ett 2020 studie fann att en högre BODE-poäng var direkt kopplad till mer frekventa sjukhusbesök på grund av KOL-komplikationer.

Vilka är symptomen på måttlig KOL?

Symtomen vid måttlig KOL är desamma som vid mild KOL. Men du kanske märker att symtomen är mer allvarliga i detta skede.

Sammantaget kan du märka försämring:

 • hosta, blir mer kronisk under dagen och natten
 • slemproduktion, som också kan förändras i tjocklek och färg
 • andnöd, speciellt när du gör någon fysisk aktivitet
 • tryck över bröstet
 • väsande andning
 • Trötthet

Måttlig KOL kan leda till ett ökat antal luftvägsinfektioner. Du kan också uppleva blåaktiga fingrar eller läppar, vilket är tecken på låga syrenivåer i ditt blod.

Vad är behandlingen för måttlig KOL?

Eftersom det inte finns något botemedel mot KOL, syftar behandling i måttliga skeden till att förhindra att ditt tillstånd utvecklas till mer allvarliga former.

Behandling för måttlig KOL kommer sannolikt att involvera en kombination av följande metoder:

 • Bronkodilatorer: Dessa inhalerade mediciner hjälper dig att andas lättare genom att slappna av i dina luftvägsmuskler.
 • Livsstilsförändringar: Bland de viktigaste förändringarna är att sluta röka, undvika passiv rökning och att träna.
 • Antibiotika: Även om de inte är avsedda för långvarig användning, kan en läkare ordinera dessa för vissa bakteriella lunginfektioner.
 • Lungrehabilitering: Detta program kombinerar träning, andningstekniker och näringsrådgivning för att förbättra din övergripande livskvalitet med KOL.

Till skillnad från måttlig KOL kan mer allvarliga fall kräva ytterligare behandlingar, inklusive inhalerade kortikosteroider, syrgasbehandling eller kirurgi.

Oavsett vilket stadium av KOL en läkare ger dig en diagnos på, kommer de att rekommendera dig att hålla dig uppdaterad om dina vaccinationer, till exempel mot influensa, lunginflammation och covid-19. Att ha KOL gör att du löper högre risk för allvarlig sjukdom och relaterade komplikationer.

Vad är den förväntade livslängden för personer med måttlig KOL?

Faktorer som påverkar livslängden med KOL varierar mycket. Men i allmänhet, ju lägre stadium och ju tidigare du söker behandling, desto bättre är din övergripande syn.

En studie från 2020 visade att personer med grad 2 KOL kunde förvänta sig att förlora cirka 6,2 år i livet från sin förväntade livslängd.

Detta antal kan vara högre för rökare. Rökning med KOL är en av de största faktorerna som kan minska den förväntade livslängden, med i genomsnitt 6 till 9 år förlorade när du har nått allvarliga stadier av KOL.

Enligt American Lung Association har kvinnor med en historia av rökning 13 gånger större risk att dö av KOL, och män är 12 gånger mer benägna att dö av KOL än män som aldrig har rökt.

Går måttlig KOL alltid över till svår KOL?

KOL är en progressiv sjukdom, vilket innebär att den sannolikt kommer att förvärras med tiden. Målen med behandlingen för måttlig KOL är att hjälpa dig att må bättre och delta i vardagliga aktiviteter samtidigt som du minskar progressionshastigheten till svåra stadier.

Istället för att fokusera på ditt kliniska stadium av KOL, är det viktigt att vara uppmärksam på dina vardagliga symtom.

Om du märker några förvärrade symtom som begränsar dina dagliga aktiviteter, kan du utveckla svår KOL och bör överväga att prata med en läkare. Dessutom kan allvarliga stadier orsaka:

 • aptitlöshet
 • oavsiktlig viktminskning
 • svullnad i dina nedre extremiteter (ben, vrister och fötter)
 • muskelsvaghet

Forskning från 2018 visar att, förutom tidig behandling, är en av de bästa sakerna du kan göra för att förhindra att KOL utvecklas att sluta röka, om du för närvarande röker.

Vanliga frågor

Kvalificerar måttlig KOL som ett funktionshinder?

Liksom andra luftvägssjukdomar som avsevärt påverkar dina dagliga aktiviteter, anses KOL vara ett funktionshinder. Kvalifikationen till invaliditetsersättning beror på din ålder, ditt kön och dokumenterade bevis på kroniskt nedsatt andning (gasutbyte).

Eftersom måttlig KOL kan påverka ditt dagliga liv mer än mild KOL, kan du också överväga boende på din anställningsort, enligt beskrivningen av Americans with Disabilities Act (ADA).

Vilka aktiviteter bör jag undvika med måttlig KOL?

På grund av effekterna av cigarettrök på dina lungor är det viktigt att undvika rökning, såväl som passiv och tredjehandsrökning, när det är möjligt. Överväg att göra ditt hem, din arbetsplats och ditt fordon rökfria zoner.

En läkare kan också rekommendera att undvika andra kända lungirriterande ämnen, såsom kemiska ångor och luftföroreningar. Överväg att stanna inomhus på dagar då ozonnivåerna är höga i ditt område. Du kan kontrollera ozonnivåerna på AirNow.gov.

Kan måttlig KOL vändas?

Det finns inget botemedel mot KOL, och du kan inte vända skadan på lungorna och luftsäckarna i samband med detta tillstånd, inte ens i måttliga stadier. Istället för att vända måttlig KOL kan en läkare hjälpa dig att hitta sätt att förhindra att den utvecklas till mer allvarliga former.

KOL är ett kroniskt och progressivt tillstånd som gör det svårt att andas. En diagnos av måttlig KOL innebär att ditt tillstånd har utvecklats bortom milda former men ännu inte är tillräckligt allvarligt för att motivera mer aggressiva behandlingar.

Om du är orolig för din andning eller nyligen har fått diagnosen måttlig KOL, prata med en läkare om alla dina behandlingsalternativ och möjliga livsstilsförändringar du kan behöva göra. Dessa kan hjälpa till att förhindra att ditt tillstånd utvecklas snabbt.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *