Vad är homeopati?

Homeopati är en alternativ läkningsmetod som använder mycket utspädda naturliga ämnen för att stimulera kroppens egna läkningsmekanismer.

Med rötter i flera hundra år gamla principer är homeopati en alternativ läkningsmetod som går emot de vanliga metoderna för modern medicin.

Medan många människor tror på homeopatins botande kraft, har många forskare svårt att anpassa dess koncept med väletablerad vetenskaplig förståelse.

Vad är homeopatisk medicin?

Homeopati, som introducerades i slutet av 1700-talet av den tyske läkaren Samuel Hahnemann, är ett holistiskt förhållningssätt till medicin som håller i sig än i dag. Enligt 2012 års National Health Interview Survey, ca 5 miljoner vuxna och 1 miljon barn använde homeopati föregående år.

Homeopati bygger på urgamla principer med rötter i traditionella läkningsmetoder och uråldriga föreställningar om hur kroppen och naturen samverkar.

Framställningen av homeopatiska medel innebär en process av utspädning och skakning, med föreställningen att ju mer utspädd ett ämne blir, desto mer potent är det inom ramen för homeopati.

Hur fungerar homeopati?

Homeopatiska medel tros fungera genom att utlösa din kropps medfödda helande svar.

Homeopati verkar på principen om “liknande botar som.” Det betyder att ett ämne som kan ge vissa symtom hos en frisk person kan användas för att behandla liknande symtom hos någon som är sjuk.

Om du till exempel är förkyld med rinnande näsa och rinnande, irriterade ögon, kan en homeopat föreslå Allium cepa. Detta botemedel är gjord av rödlök, som kan orsaka liknande symtom. Tanken är att det utspädda botemedlet kan hjälpa din kropps naturliga försvar att sätta igång för att lindra dina förkylningssymtom.

Processen innebär att det ursprungliga ämnet späds kraftigt i vatten eller alkohol. Denna utspädda blandning skakas sedan kraftigt eller “potenteras”.

Homeopater tror att vattnet eller alkoholen genom denna process behåller ett minne eller “energetiska avtryck” av det ursprungliga ämnet, även när det är så utspätt att det ofta inte finns något av det ursprungliga ämnet kvar.

När en person tar ett homeopatiskt medel, är det tänkt att stimulera kroppens livskraft eller helande energi, vilket får kroppen att läka sig själv. Det här konceptet är lite som en försiktig knuff för att utlösa kroppens naturliga läkande svar.

Vilka är exempel på homeopati?

Homeopatiska medel involverar olika ämnen som härrör från växter, mineraler och djur. Dessa ämnen späds ut och förstärks genom en serie spädnings- och skaksteg.

Här är ett par exempel på hur homeopati kan fungera för vanliga tillstånd:

 • Huvudvärk: Om du har en huvudvärk som känns bultande och är värre på ena sidan, kan en homeopat rekommendera Belladonna som ett botemedel. Belladonna är gjord av den dödliga nattskuggväxten, som kan orsaka liknande symtom. Det utspädda botemedlet tros utlösa kroppens naturliga reaktioner för att lindra huvudvärken.
 • Ögon infektion: Om du har röda, vattniga och irriterade ögon från en infektion, kan en homeopat överväga botemedlet Euphrasia, en blommande växt även känd som ögontröst. I sitt naturliga tillstånd kan denna växt orsaka symtom som rodnad, vattning och irritation i ögonen.
 • Feber och frossa: Om du har influensa med feber, frossa och muskelvärk kan en homeopat överväga läkemedlet Gelsemium. Gelsemium tillverkas av den gula jasminväxten, som kan ge liknande symtom. Det utspädda medlet tros hjälpa kroppens naturliga försvar att sätta igång och lindra dessa förkylningsrelaterade obehag.

Behandlingar inom homeopati är “individualiserade”, vilket innebär att de är skräddarsydda för varje person. Det är inte ovanligt att individer med samma tillstånd får olika behandlingsmetoder.

Vilka tillstånd behandlar homeopati?

Homeopati används ofta för att behandla ett brett spektrum av hälsotillstånd, både akuta och kroniska.

Några vanliga tillstånd som människor söker homeopatisk behandling för inkluderar:

 • allergier
 • förkylning och influensa
 • andningsproblem
 • matsmältningsproblem
 • hudåkommor
 • ångest och stress
 • smärthantering
 • menstruationsproblem
 • muskelömhet och blåmärken
 • mindre skador
 • huvudvärk
 • sömnlöshet
 • artrit
 • diabetes

När bör homeopati undvikas?

Homeopati bör undvikas i vissa situationer:

 • allvarliga tillstånd
 • nödsituationer
 • kronisk sjukdom
 • svåra infektioner
 • svår smärta
 • graviditet och amning
 • potential för läkemedelsinteraktioner

Är homeopati effektivt?

Medan många människor delar positiva erfarenheter av homeopati, särskilt när konventionell medicin kommer till korta, ger vetenskapliga prövningar blandade resultat. Vissa föreslår positiva effekter, medan andra inte finner någon terapeutisk fördel.

Kritik av homeopati säger att det inte har en stark vetenskaplig grund och inte fungerar utöver saker som placeboeffekten. Många prövningar av homeopati har haft brister i design, tillämpning eller provstorlek, och bevisen som stöder dess effektivitet är i allmänhet av lägre kvalitet jämfört med vanlig medicin.

Homeopatiska produkter är inte FDA-godkända som konventionella mediciner. De följer separata bestämmelser i Homeopathic Pharmacopoeia i USA.

Ändå består dess popularitet bland dem som söker alternativ, även om dess effektivitet diskuteras.

Är homeopati säker?

Homeopati anses allmänt vara säker av sina utövare, eftersom läkemedlen är mycket utspädda och vanligtvis innehåller minimala eller inga aktiva ingredienser i traditionell mening.

Men säkerheten för homeopati är ett ämne för pågående debatt inom det medicinska samfundet på grund av flera skäl:

 • Brist på reglering: Homeopatiska produkter är inte föremål för samma rigorösa testning och reglering som konventionella mediciner.
 • Försenad medicinsk behandling: Att enbart förlita sig på homeopati för att behandla allvarliga eller kroniska tillstånd kan försena att söka nödvändig medicinsk vård, vilket potentiellt kan tillåta tillståndet att förvärras.
 • Potentiell för allergiska reaktioner: Vissa homeopatiska medel är gjorda av ämnen som kan utlösa allergiska reaktioner hos känsliga individer, även när de är mycket utspädda.
 • Interaktioner med konventionella läkemedel: Homeopatiska produkter kan potentiellt interagera med receptbelagda läkemedel eller andra kosttillskott en person tar, vilket leder till oavsiktliga biverkningar eller minskad effektivitet av behandlingen.

Det är viktigt att notera att om du överväger att använda homeopatiska produkter bör du rådgöra med en kvalificerad sjukvårdspersonal, till exempel en läkare eller en legitimerad naturläkare.

Hämtmat

Homeopati liknar att använda en mild knuff för att uppmuntra din kropp att läka på egen hand.

Det är baserat på idén att om ett ämne kan orsaka vissa symtom hos en frisk person, kan användning av en mycket utspädd form av det ämnet få din kropp att bekämpa liknande symptom när du är sjuk. Det utspädda ämnet tros varsamt framkalla din kropps naturliga läkningssvar.

Även om dessa idéer kanske inte överensstämmer med den vanliga vetenskapen, finner många människor fortfarande värde i homeopati som ett alternativt förhållningssätt till hälsa.

Om du funderar på att använda homeopatisk medicin är det en bra idé att diskutera det med din allmänläkare för att se till att det inte stör några tillstånd eller mediciner du tar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *