Vad är endometrios i hjärnan (cerebral endometrios)?

Endometrievävnad kan utvecklas utanför bäckenregionen, inklusive i avlägsna organ som din hjärna. När detta händer är det känt som extrapelvis endometrios.

Cerebral endometrios indikerar specifikt närvaron av endometrievävnad i din hjärna. Cerebellär endometrios är en specifik typ av cerebral endometrios som påverkar din lillhjärna.

Även om denna typ av endometrios är sällsynt, kan den leda till olika symtom som påverkar olika aspekter av neurologisk funktion och mentalt välbefinnande.

Vilka symtom är möjliga med endometrios i hjärnan?

2022 forskning indikerar att cerebral endometrios kan spela en roll för att påverka utvecklingen och progressionen av psykiatriska tillstånd hos individer med endometrios.

Forskningen tyder också på ett samband mellan endometrios och en förhöjd förekomst av humörstörningar, särskilt bipolär sjukdom.

Kvinnor med endometrios är mer benägna att uppleva psykiatriska tillstånd, potentiellt på grund av utmaningar som uppstår till följd av tillståndet.

Dessa utmaningar kan inkludera ihållande smärta, behandlingsbiverkningar, ökad känslighet för hormonella förändringar, modifieringar i genaktivitet och lesioner i viktiga hjärnregioner som är involverade i humörreglering.

Därför är det avgörande att undersöka möjligheten av cerebral endometrios hos individer med endometrios som uppvisar både neurologiska och psykiatriska symtom.

A 2023 studie på möss tittat på hur endometrios kan påverka hjärnan. Forskare fann att när mössen hade endometrios ändrade hjärnceller som kallas mikroglia storlek i olika delar av hjärnan.

De märkte också fler av dessa celler i hjärnan. Dessutom var det en ökning av andelen gliaceller i dessa drabbade regioner. Gliaceller är involverade i utvecklingen av depression och ångest.

Cerebral endometrios kan orsaka en rad neurologiska symtom, inklusive:

 • svår, återkommande huvudvärk
 • anfall
 • neurologiska brister såsom svaghet, känselstörningar och förlamning
 • kognitiva förändringar
 • förändrat medvetande
 • neurologisk dysfunktion

Psykiatriska symtom associerade med endometrios i hjärnan kan inkludera:

 • beteendeförändringar
 • humörstörningar
 • humörsvängningar
 • depression
 • ångest

Dessutom kan du märka förändringar i ditt beteende, som ökad irritabilitet, impulsivitet och skillnader i dina sociala interaktioner. Kognitiva störningar, såsom minnes- och koncentrationssvårigheter, kan också uppstå.

Vad exakt orsakar endometrios i hjärnan?

Den exakta orsaken till cerebral endometrios är inte helt klarlagd, men det tros bero på migreringen av endometrievävnad till hjärnan genom blodomloppet eller lymfsystemet, liknande hur det kan resa och implantera i andra delar av kroppen under typisk endometrios.

En studie från 2015 på möss tyder på att ektopiska endometrieceller har förmågan att migrera till det centrala nervsystemet, potentiellt genom blodomloppet.

Denna process kan leda till utveckling av cerebral endometrios och produktion av endotelceller. Cellerna är sannolikt stamceller eftersom de kan generera både endometriala och endotelceller.

Dr Neisani Samani, en forskare i 2015 års studie, betonar att förekomsten av cellmigration till hjärnan hos alla inducerade möss indikerar att endometrios frisätter stamceller som migrerar till organ bortom bäckenet.

Dessutom betonar Samani att även om det kanske inte är möjligt att upptäcka närvaron av endometriotiska implantat, så förblir de biologiskt aktiva, vilket kan leda till molekylära förändringar som bidrar till inflammation.

Hur diagnostiseras endometrios i hjärnan?

Att diagnostisera cerebral endometrios kan vara utmanande eftersom dess symtom ofta överlappar andra neurologiska tillstånd.

Sjukvårdspersonal kan använda en kombination av avbildningstekniker, inklusive magnetisk resonanstomografi (MRI) och datortomografi (CT), tillsammans med kliniska bedömningar, för att bekräfta diagnosen.

Det kanske dock inte går att upptäcka genom vanliga kliniska tester. Så det är viktigt att observera och övervaka dina symtom noggrant.

Hur behandlas endometrios i hjärnan?

Medan forskning om cerebral endometrios är begränsad på grund av dess sällsynthet, involverar behandling vanligtvis en kombination av strategier som är skräddarsydda för typen och svårighetsgraden av symtom och din allmänna hälsa.

Behandlingsmetoder för cerebral endometrios kan innefatta hormonella terapier, smärtstillande mediciner och farmaceutiska behandlingar som åtgärdar dina specifika symtom och hanterar utvecklingen av cerebral endometrios.

Även om kirurgi är ett genomförbart alternativ, är det i allmänhet inte det föredragna valet på grund av dess förknippade risker.

Sjukvårdspersonal rekommenderar ofta progestiner som dienogest för att behandla endometrios. Progestiner är syntetiska föreningar som efterliknar effekterna av progesteron.

I en fallstudie 2018 uppnådde en individ med cerebral endometrios fullständig remission efter behandling med dienogest. Det här alternativet kan vara att föredra framför operation, vilket kan innebära komplexa procedurer.

Hur ser utsikterna ut för människor som lever med endometrios i hjärnan?

Även om cerebral endometrios är ett allvarligt tillstånd, är det i allmänhet inte dödligt. Men i vissa fall kan komplikationer relaterade till tillståndet eller dess behandling utgöra risker, inklusive neurologiska försämringar, kirurgiska komplikationer eller negativa effekter från hormonella behandlingar.

Att effektivt hantera dina symtom och få regelbunden övervakning och uppföljning från en vårdpersonal är avgörande. Även om fullständig utrotning inte alltid är möjlig är det viktigt att prioritera symtomhantering och allmänt välbefinnande.

Att söka känslomässigt stöd från vänner, familj eller stödgrupper kan vara ett användbart utlopp för att dela dina känslor och bekymmer.

När du söker sjukvård är det viktigt att hitta en sjukvårdspersonal som lyssnar uppmärksamt på dina bekymmer och tar dem på allvar. Om du vill, få en andra åsikt från en annan vårdpersonal.

Att utforska alternativa behandlingar, såsom akupunktur, tillsammans med konventionella metoder kan också vara fördelaktigt.

Veta mer

Trypanofobi

Vad är trypanofobi? Trypanofobi är en extrem rädsla för medicinska procedurer som involverar injektioner eller injektionsnålar. Barn är särskilt rädda...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *