Tecken och symtom på fibromyalgi ryggsmärta

Fibromyalgi orsakar ofta utbredd smärta i hela ryggen.

Ryggsmärta är ett av de vanligaste dragen vid fibromyalgi, ett kroniskt smärttillstånd som ofta åtföljs av trötthet och känslighet för beröring.

Ryggsmärta vid fibromyalgi kan variera från mild till svår och kan bli en källa till betydande obehag och funktionshinder.

Här är hur du skiljer fibromyalgi ryggsmärta från andra typer av ryggsmärtor samt tips om hur du hanterar tillståndet.

Orsakar fibromyalgi ryggsmärtor?

Ryggsmärta är ett vanligt symptom på fibromyalgi, tillsammans med andra symtom som trötthet, sömnstörningar, kognitiva svårigheter och humörstörningar.

Smärtan i samband med fibromyalgi kan beskrivas som en djup, värkande smärta som ofta åtföljs av stelhet, ömhet och känslighet för tryck.

Symtom på fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som vanligtvis kännetecknas av följande symtom:

 • Utbredd smärta: värkande eller brännande smärta som vanligtvis känns i hela kroppen, inklusive nacke, axlar, rygg och höfter
 • Trötthet: känner sig trött, även efter att ha sovit tillräckligt
 • Sömnstörningar: svårt att somna eller att sova eller att vakna upp och känna sig outvilad
 • Kognitiva svårigheter: problem med koncentration, minne och andra kognitiva funktioner
 • Humörstörningar: ångest, depression och humörsvängningar
 • Huvudvärk: frekvent huvudvärk, inklusive migränepisoder
 • Känslighet för beröring: ökad känslighet för tryck eller beröring
 • Styvhet: stelhet i muskler och leder, speciellt på morgonen eller efter att ha suttit under långa perioder

Hur man berättar om din ryggsmärta är fibromyalgi

Fibromyalgi ryggsmärta beskrivs vanligtvis som en djup, värkande smärta som känns i hela ryggen och kan åtföljas av stelhet och ömhet. Även om smärtan kan vara mycket intensiv, orsakar den inga synliga förändringar i det drabbade området, såsom inflammation eller svullnad.

Förutom ryggsmärtor åtföljs fibromyalgi ofta av andra symtom som trötthet, sömnstörningar, kognitiva svårigheter, humörstörningar, huvudvärk, beröringskänslighet och stelhet. Smärtan kan förvärras med stress, fysisk aktivitet eller väderförändringar.

Däremot kan andra typer av ryggsmärtor orsakas av en specifik skada eller fysiskt trauma, såsom en muskelbristning, diskbråck eller artros. Smärtan kan vara lokaliserad till ett specifikt område av ryggen och åtföljd av symtom som muskelspasmer, begränsad rörlighet och svaghet.

Ett studie jämförde personer med fibromyalgi med de med kronisk smärta i nedre delen av ryggen, en typ av smärta i nedre delen av ryggen som varar i mer än 12 veckor och som orsakas av olika faktorer, såsom diskbråck eller åldrande.

Fynden visar att fibromyalgismärta tenderar att ha en större total inverkan på det dagliga livet än kronisk ländryggssmärta. Fibromyalgi-smärta stör också mer en persons känsla av känsel, rörelse och balans.

Fibromyalgi ryggsmärta fläckar

Fibromyalgi ryggsmärta är ofta utbredd och täcker hela ryggen från de övre till nedre regionerna. Denna smärta kan också stråla ut till andra områden, såsom nacke, axlar, höfter och bröst.

Smärtan kan kännas värre i vissa områden, såsom övre delen av ryggen, nedre delen av ryggen eller båda, och kan även sträcka sig till nacke, axlar och höfter. Vissa personer med fibromyalgi rapporterar också smärta i bröst- och bröstkorgsområdet, vilket ibland kan förväxlas med en hjärtattack eller annat hjärttillstånd.

Fibromyalgi ryggsmärta mellan skulderbladen

Fibromyalgi smärta mellan skulderbladen kan kännas som en djupt värkande smärta åtföljd av känslor av ömhet. Du kan känna täthet mellan skulderbladen, vilket gör det svårt att röra nacke och axlar.

Du kan också uppleva en brännande eller skjutande känsla som strålar ut till andra delar av kroppen.

Fibromyalgi smärta i nedre delen av ryggen

Fibromyalgi smärta i nedre delen av ryggen liknar smärtan som upplevs i andra delar av kroppen när det gäller smärtkvaliteten (som tråkig, värkande eller stickande) tillsammans med närvaron av åtföljande symtom som stelhet och ömhet.

Smärtan kan kännas i området ovanför höfterna och under bröstkorgen och kan ibland stråla ner till rumpa och lår. Svårighetsgraden av smärta och åtföljande symtom kan variera från person till person.

Fibromyalgi lindring av ryggsmärtor

Att hitta lindring för fibromyalgi ryggsmärta kan innebära att man använder en kombination av medicinering och icke-medicineringsmetoder.

Mediciner kan inkludera:

 • Receptfria smärtstillande medel: paracetamol (Tylenol) eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
 • Antidepressiva medel: duloxetin (Cymbalta), milnacipran (Savella) eller amitriptylin (Elavil)
 • Antikonvulsiva medel: pregabalin (Lyrica) och gabapentin (Neurontin)

Icke-medicinska tillvägagångssätt kan inkludera:

 • sjukgymnastik
 • träning
 • kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • avslappningstekniker som djupandning eller meditation
 • Massage terapi
 • akupunktur
 • kiropraktisk vård

Forskning tyder på att aerob träning kan leda till en liten minskning av smärtintensiteten och en förbättring av fysisk funktion. Det observerades dock ingen signifikant förbättring av trötthet och stelhet.

Slutsats

Fibromyalgi ryggsmärta kännetecknas av en djup, värkande smärta i ryggen som ofta åtföljs av stelhet och ömhet. Du kan också uppleva trötthet, kognitiva svårigheter och humörsymtom som depression.

Om du har ont i ryggen är det första steget att boka ett möte med en vårdpersonal. De kan utföra en fysisk undersökning, granska din medicinska historia och diskutera dina symtom med dig för att avgöra om fibromyalgi kan vara orsaken till din ryggsmärta.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *