Steg 4 Koloncancer: Behandling och utsikter

Steg 4 tjocktarmscancer anses vara avancerad: cancer har spridit sig utanför din tjocktarm till avlägsna organ. Behandling kan innebära en kombination av operation, kemoterapi, riktad terapi eller ablation.

Enligt American Cancer Society (ACS)uppskattningsvis 13 % av människorna i USA lever minst 5 år efter att ha fått en tjocktarmscancerdiagnos i stadium 4 jämfört med människor i den allmänna befolkningen som inte har tjocktarmscancer.

Målet med att behandla tjocktarmscancer i stadium 4 är att förlänga och förbättra din livskvalitet. Mycket sällan kan behandlingen bota tjocktarmscancer i stadium 4.

De behandlingar som används beror på platsen, graden och storleken på de tumörer som har spridit sig utanför din kolon. Läkare kan rekommendera en kombination av kirurgi, kemoterapi, riktad terapieller ablation för att ta bort cancertumörer. Palliativ vård kan också vara ett alternativ.

I den här artikeln tar vi en närmare titt på hur tjocktarmscancer i stadium 4 klassificeras, tillsammans med dina behandlingsalternativ och utsikter.

Fakta om tjocktarmscancer

 • En uppskattad 106 970 personer kommer att få diagnosen tjocktarmscancer i USA 2023.
 • Din risk att utveckla tjocktarmscancer blir högre när du blir äldre. Andra riskfaktorer inkluderar att äta en kost med låg fiber, hög fetthalt, dricka alkohol och röka.
 • Medianåldern för att få diagnosen tjocktarmscancer är 68 år gammal hos personer som tilldelats man vid födseln och 72 år gammal hos personer som tilldelats kvinna vid födseln.
 • I flesta fall, är tjocktarmscancer långsamt växande och utvecklas under många år. Människor får ofta diagnosen i de senare stadierna när symtom uppstår.
 • Regelbunden screening för tjocktarmscancer är ett utmärkt sätt att hitta tjocktarmscancer tidigt. Den bästa tiden att börja screena är när du är 45 år gammal.

Vad är stadium 4 tjocktarmscancer?

I steg 4 tjocktarmscancer har cancern spridit sig från din tjocktarm till andra delar av kroppen genom dina lymfatiska och blodcirkulerande system. Läkare kallar denna spridning “metastaser”. Svårighetsgraden av detta stadium beror på var cancern har metastaserats.

Läkare graderar också cancer för att bestämma din behandling och din syn.

Ett betyg bestäms av hur cancercellerna ser ut under ett mikroskop. Det är ett sätt att klassificera hur aggressiv en cancer kan vara. Till exempel:

 • Betyg 1 (lågt betyg): Cancercellerna är väl differentierade eller långsamt växande.
 • Betyg 2 (mellanbetyg): Cancercellerna är måttligt differentierade eller medelstora växande.
 • Betyg 3 (högt betyg): Cancercellerna är dåligt differentierade eller snabbt växande.

Är steg 4 koloncancer botas?

Behandling för tjocktarmscancer i stadium 4 fokuserar på att förlänga och förbättra din livskvalitet. Målet är vanligtvis inte att bota tjocktarmscancer i stadium 4, förutom i mycket, mycket sällsynta fall. Det är viktigt att ha en öppen diskussion med en läkare för att bättre förstå din cancer och målen för din behandling.

Hur behandlas tjocktarmscancer i stadium 4 vanligtvis?

Läkare som är specialiserade på cancerbehandling kallas onkologer. De kommer att arbeta med dig för att skapa en behandlingsplan som fungerar bäst för dig.

Vilken typ av behandling som din onkolog kan rekommendera beror på platsen, graden och storleken på tumörerna inuti och utanför din kolon. Om områdena för cancerspridning är små kan operation hjälpa dig att leva längre och kan förbättra din livskvalitet.

Kirurgi

Vanligtvis, kirurgi för stadium 4 innebär tjocktarmscancer avlägsnandet av de platser där cancern har spridit sig. Detta är ofta din kolon, dina lymfkörtlar och delar av din lever.

Om cancern är blockerar din kolon, kan en kirurg ta bort en del av organet för att hålla din kolon öppen. En läkare kan också utföra en procedur som kallas kolostomi för att omdirigera ena änden av din tarm genom ett snitt i bukväggen för att skapa en stomi. En stomi är en öppning i huden där en påse fästs för att samla upp avföring.

Kemoterapi före eller efter operation

En läkare kan föreslå kemoterapi efter operationen. Detta kallas adjuvant kemoterapi. Adjuvant terapi hjälper till att minska chansen att cancern kommer tillbaka och förbättrar potentiellt resultatet av din operation. Cancerceller kan ibland lämnas kvar efter operation, och adjuvant terapi hjälper till att ta bort dem från blodomloppet eller lymfsystemet.

Om cancerspridningen är stor, eller om det helt enkelt finns för många platser, kan läkare föreslå kemoterapi före operation. Detta kallas neoadjuvant kemoterapi. Om tumörerna svarar på kemoterapi och krymper i storlek, kan operationen kanske ta bort dem.

Ablation

Om steg 4 tjocktarmscancer har spridit sig till din lever, då ablation, en process som förstör cancerceller i levern, kan vara effektiv. Detta är en icke-kirurgisk procedur som använder en ultraljudsskanning för att vägleda processen.

Riktad terapi

En onkolog kan rekommendera riktad terapi som ett sätt att kontrollera tillväxten av din cancer. Precis som med kemoterapi kommer dessa riktade mediciner in genom ditt blodomlopp. De kan nå nästan alla delar av din kropp. Detta gör dem användbara för cancer som har spridit sig till avlägsna regioner.

Riktad terapi kan användas tillsammans med kemoterapi eller ensam om kemoterapin inte fungerar.

Vad är utsikterna för en person med stadium 4 tjocktarmscancer?

Enligt ACS5-års relativa överlevnaden i USA för steg 4 tjocktarmscancer är 13%.

En 5-års relativ överlevnad på 13 % betyder att någon med tjocktarmscancer i stadium 4 har 13 % lika stor sannolikhet att leva i 5 år som någon utan tjocktarmscancer.

Tabellen nedan visar relativa överlevnadstal från Databas för övervakning, epidemiologi och slutresultat (SEER).. Databasen spårar personer i USA som har fått diagnoser av tjocktarmscancer mellan 2012 och 2018. SEER-databasen använder lokaliserade, regionala och avlägsna klassificeringar.

SEER-stadiet 5-års relativ överlevnad
Lokaliserad: Det finns inga tecken på att cancern har spridit sig utanför din tjocktarm eller ändtarm. 91 %
Regional: Cancern har spridit sig utanför din tjocktarm eller ändtarm till närliggande vävnader eller lymfkörtlar. 72 %
Avlägsen: Cancern har spridit sig till avlägsna delar av din kropp. 13 %
Kombinerad: Detta består av alla SEER-steg. 63 %

Faktorer som påverkar din syn

Det är värt att notera att överlevnadsfrekvensen inte tar hänsyn till andra faktorer som kan påverka hur du svarar på behandlingen. Dessa inkluderar:

 • Ålder och hälsa: Din ålder och hälsa när du får diagnosen kan påverka hur du svarar på behandlingen. Med högre ålder riskerar du att utveckla tjocktarmscancer ökarliksom din risk för dödlighet.
 • Vikt: Övervikt kan påverka resultatet av din behandling. Detta beror på ökningen av tillstånd som typ 2-diabetes och högre inflammationsnivåer.
 • Rökning: Rökning ökar inte bara din risk att utveckla någon form av cancer utan kan också påverka dina behandlingsresultat. Enligt en studie från 2018 hade personer som slutade röka under behandling för kolorektal cancer förbättrat den totala överlevnaden.

Med behandlingar som ständigt förbättras och avancerar, överlevnadsgrad kommer sannolikt att förbättras med tiden.

Steg 4 tjocktarmscancer är sent stadium. Behandlingen fokuserar vanligtvis på att förlänga och förbättra din livskvalitet snarare än att försöka bota cancern.

De behandlingar som läkare använder beror på platsen, graden och storleken på tumörer som har spridit sig utanför din kolon. Alternativen inkluderar kirurgi, kemoterapi, ablation och riktad terapi. Palliativ vård kan också övervägas.

I USA är den 5-åriga relativa överlevnaden för tjocktarmscancer i stadium 4 13 %. Din onkolog kommer att ge dig en mer personlig syn beroende på din speciella situation.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *