Mental Health Spotlight: Att komma till rätta med din multipel sklerosdiagnos

Multipel skleros (MS) är ett kroniskt neurologiskt tillstånd som påverkar det centrala nervsystemet. Det kan orsaka många symtom, som varierar från en person till en annan.

Vissa personer med MS har bara lindriga symtom, medan andra har symtom som blir värre med tiden. Många personer med MS har korta symptom följt av perioder av remission när symtomen förbättras.

MS kan orsaka olika fysiska och kognitiva symtom. Att leva med MS kan också påverka ditt humör eller din allmänna mentala hälsa.

Healthline pratade med Dr. Meghan Beier, en hälso- och rehabiliteringspsykolog vid Rowan Center for Behavioral Medicine i Los Angeles, Kalifornien.

“Även om någon inte är överdrivet bekymrad i början, kan lärandestrategier för att stödja deras mentala hälsa hjälpa dem att upprätthålla en positiv känslomässig bana över tiden,” sa Beier.

Om du har fått diagnosen MS kan du lära dig mer om ditt tillstånd och hitta källor till socialt stöd hjälpa dig att hantera utmaningarna med att hantera det. Läs vidare för att hitta tips för att anpassa sig till en ny diagnos och hantera utmaningarna med MS.

MS och psykisk hälsa

Enligt en forskningsöversikt från 2020 ökar risken för ångest och depression att ha MS.

Vissa människor kan initialt känna sig lättade eller validerade när de får en MS-diagnos eftersom det hjälper dem att förstå och hantera symtomen de har upplevt.

Andra kan känna mer negativa känslor, till exempel:

 • chock eller misstro
 • sorg eller sorg
 • rädsla eller osäkerhet
 • ilska

Vissa människor upplever en blandning av positiva och negativa känslor.

Du kan också uppleva förändringar i dina känslor när ditt tillstånd eller livsförhållanden förändras över tiden. Detta kan leda till psykiska effekter och, i vissa fall, utveckling av ett psykiskt tillstånd.

Att vidta åtgärder för att stödja din mentala hälsa kan hjälpa dig att hantera en ny diagnos och förbereda dig för att hantera förändringar eller utmaningar som du kan möta med MS i framtiden.

Tips för att hantera en MS-diagnos

När du får en MS-diagnos är det viktigt att erkänna dina känslor.

”Att anpassa sig till att leva med en kronisk och progressiv sjukdom är en utmaning för alla. Att erkänna känslorna och tillåta dig själv att ha dem är absolut nödvändigt för att gå vidare, säger Melissa Bruno till Healthline. Bruno, MSW, LSW, C-ASWCM, är Senior Manager för MS Navigator Experience vid National Multiple Sclerosis Society (NMSS).

“Att bygga din motståndskraft är också nyckeln. Att se på dina nya diagnoser som ett problem som ska lösas snarare än ett hot gör det mycket mindre [difficult] att ta det första steget framåt”, sa hon.

Att prata med din läkare och lära dig mer om MS kan hjälpa dig att förstå och hantera tillståndet samtidigt som du minskar känslor av osäkerhet. Att hitta socialt stöd kan också hjälpa dig att bygga motståndskraft.

Prata med din läkare

Att ha öppna samtal med din läkare om din diagnos är viktigt för att lära dig mer om dina behandlingsalternativ och långsiktiga syn på MS.

Det finns för närvarande inget botemedel mot MS, men sjukdomsmodifierande behandlingar kan hjälpa till att bromsa utvecklingen av tillståndet.

Olika behandlingar finns också tillgängliga för att hantera symtom på MS. Att justera dina livsstilsvanor eller omgivande miljöer kan också hjälpa dig att hantera symtom.

Diskutera eventuella frågor eller bekymmer som du har om ditt tillstånd eller behandlingsplan med din läkare. Låt dem veta om du tycker att det är svårt att hantera de fysiska, kognitiva eller känslomässiga effekterna av att leva med MS. De kan rekommendera ändringar i din behandlingsplan eller hänvisa dig till en annan specialist för stöd.

Lär dig mer om MS

Möten med din läkare ger dig ett bra tillfälle att ställa frågor och lära dig mer om MS, men du kan också ha nytta av att undersöka tillståndet på egen hand.

Mycket information om MS finns tillgänglig online, men allt är inte trovärdigt eller korrekt.

Några trovärdiga informationskällor inkluderar:

 • MS International Federation
 • National Institute of Neurological Disorders and Stroke
 • National Multiple Sclerosis Society (NMSS)
 • Kan göra multipel skleros

NMSS driver också ett MS Navigator-program för att hjälpa människor att få kontakt med utbildnings- och stödresurser. Du kan ansluta till en MS Navigator genom att:

 • ring 1-800-344-4867, måndag till fredag ​​från 9:00 till 19:00 Eastern Time
 • med hjälp av onlinechattfunktionen, måndag till fredag ​​från 9:00 till 19:00 Eastern Time
 • skicka ett e-postmeddelande via kontaktformuläret online

Du kan också besöka ett bibliotek eller en bokhandel för att hitta böcker om MS eller hantering av kroniska sjukdomar i allmänhet. Leta efter böcker som är informerade av forskning och skrivna av en trovärdig författare, till exempel en legitimerad läkare eller mentalvårdspersonal med utbildning i MS.

Om du inte är säker på kvaliteten på informationen du hittar, diskutera det med din läkare vid nästa besök. De kan hjälpa dig att skilja fakta från fiktion.

Hitta socialt stöd

Att utveckla ett starkt socialt stödnätverk kan hjälpa dig att hantera livets upp- och nedgångar, inklusive MS-relaterade utmaningar. Detta nätverk kan omfatta familjemedlemmar och vänner, såväl som andra personer som lever med MS.

“Att bygga kontakter är nyckeln, oavsett om det är att hitta en lokal stödgrupp eller peermentor, prata med en vän eller din neurolog,” sa Bruno. “Att omge dig med människor som “fattar det” och kan vara medkännande mot dig är absolut nödvändigt.”

Att få kontakt med andra människor som har MS kan hjälpa dig att känna dig mindre ensam eller isolerad, sa Beier. Det ger också en chans för personer med MS att dela med sig av praktiska tips och resurser för att hantera tillståndet.

Så här hittar du andra personer med MS:

 • Sök efter en lokal supportgrupp med hjälp av NMSS:s onlinekatalog.
 • Gå med i en onlinegemenskap för personer med MS.
 • Anmäl dig till MS Friends-programmet.

Du kan också söka efter andra personer med MS via sociala medier, som Facebook eller Instagram.

Att få kontakt med en mentalvårdspersonal

Att få en ny diagnos av MS eller uppleva förändringar i ditt tillstånd kan väcka utmanande känslor som varar i ett par dagar, veckor eller längre. Diagnosen kan påverka din psykiska hälsa.

Om negativa känslor varar i mer än ett par veckor och stör dina dagliga aktiviteter eller relationer, överväg att be din läkare om en remiss till en mentalvårdspersonal.

“Är oro eller ångest störande i vardagliga aktiviteter? Om det påverkar ditt jobb eller din volontärverksamhet, kommer i vägen för relationer eller stör dina hobbyer eller aktiviteter som du vanligtvis tycker om, då är det dags att överväga att arbeta med en mentalvårdspersonal, säger Beier.

Helst är det bäst att få kontakt med en mentalvårdspersonal som har erfarenhet av att stödja personer med MS eller andra kroniska hälsotillstånd.

Detta kan inkludera en:

 • licensierad professionell rådgivare (LPC)
 • licensierad klinisk socialarbetare (LCSW)
 • psykolog (PhD, PsyD)
 • psykiater (MD)

De kan rekommendera ett eller flera av följande för att hantera mental hälsa:

 • rådgivning eller samtalsterapi
 • medicinering, såsom ett antidepressivt medel
 • andra behandlingar

Att vidta åtgärder för att hantera psykiska hälsoeffekter och utveckla positiva copingstrategier kan hjälpa dig att hantera utmaningarna med att leva med MS.

Att få en ny diagnos av MS eller uppleva förändringar i ditt tillstånd kan vara utmanande. Att prata med din läkare kan hjälpa dig att lära dig mer om din syn och behandlingsalternativ.

Att använda trovärdiga informationskällor för att lära dig om MS och att få kontakt med andra människor som har tillståndet kan också hjälpa dig att anpassa dig till din diagnos eller tillståndsprogression. I vissa fall kan du ha nytta av att kontakta en psykiatrisk specialist.

Att ta ett proaktivt tillvägagångssätt för att hantera detta tillstånd kan hjälpa dig att känna mer kontroll samtidigt som du kan utveckla de kunskaper och färdigheter du behöver för att bibehålla din fysiska och mentala hälsa med MS.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *