Lantus och kostnad: Vad du behöver veta

Lantus (insulin glargin) är ett receptbelagt läkemedel som används för att hantera blodsockernivåer hos personer med diabetes. Lantus kostnad kan bero på din dosering, om du har sjukförsäkring och vilket apotek du använder.

Lantus används för att hantera höga blodsockernivåer hos vuxna och vissa barn med typ 1- eller typ 2-diabetes. Den innehåller den aktiva substansen insulin glargin. (En aktiv ingrediens är det som gör att läkemedlet fungerar.)

Lantus kommer som en flytande lösning som du ska injicera under huden. Läkemedlet är tillgängligt i en injektionsflaska (att använda med insulinsprutor) eller i förfyllda injektionspennor. För mer information om Lantus, se den här djupgående artikeln.

Vad är priset på Lantus?

Priset du betalar för Lantus kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd (om du har det) och vilket apotek du använder. Du kan också behöva överväga kostnaden för nålar och sprutor.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Lantus, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva förhandsauktorisera innan din försäkringsleverantör täcker Lantus. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera Lantus angående din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om Lantus kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om Lantus kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och Lantus

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Lantus och kostnader.

Finns det en kupong tillgänglig för Lantus?

Läkemedelstillverkaren av Lantus tillhandahåller inte kuponger, men vissa sparprogram finns tillgängliga.

Om du inte har en sjukförsäkring kan du vara berättigad till Sanofi Insulins Valyou Savings-kort. Med detta kort är priset på Lantus $35 per månad.

Om du har en privat försäkring kan du vara berättigad till ett sparkort som sänker priset på ditt Lantus-recept till $99 eller mindre.

För information om ovanstående besparingsprogram, besök läkemedelstillverkarens webbplats.

Slutligen, om Lantus omfattas av din Medicare Part D-plan, är priset du betalar begränsat till $35 per månad.

Om du har frågor om sparprogram för Lantus, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Kostar Lantus SoloStar-pennor mer än Lantus-flaskor?

Traditionellt har Lantus SoloStar-pennor kostat mer än Lantus-flaskorna.

Men sedan 2023 beror din kostnad för Lantus troligen mer på vilka rabatter du är berättigad till, snarare än om du använder pennorna eller flaskorna. (Se “Finns det en kupong tillgänglig för Lantus?” precis ovan.)

Dessa sparprogram inkluderar dock inte ytterligare tillbehör som du kan behöva. Om du använder Lantus SoloStar injektionspennor kan du behöva köpa nålar. Och om din Lantus förvaras i en injektionsflaska kan du behöva köpa sprutor.

Om du har fler frågor om kostnaden för pennor jämfört med injektionsflaskorna, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Finns Lantus tillgänglig som generisk eller biosimilar?

Lantus är ett biologiskt läkemedel, vilket betyder att det är tillverkat av delar av levande organismer. Det kommer inte i en biosimilar form. Biosimilarer är som generiska läkemedel. Till skillnad från generika, som är gjorda för icke-biologiska läkemedel, är biosimilarer gjorda för biologiska läkemedel.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan biologiska läkemedel och biosimilära läkemedel?

Biologiska läkemedel kan vara dyra på grund av den forskning och testning som behövs för att säkerställa deras säkerhet och effektivitet. Läkemedelstillverkaren av ett biologiskt läkemedel kan sälja det för upp till 12 år. När det biologiska läkemedlets patent går ut kan andra läkemedelstillverkare skapa biosimilar-versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för biosimilarer. Och eftersom biosimilarer är väldigt lika biologiska läkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre kostnader för biosimilarer.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar Lantus långsiktigt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Om registreringen i sparkortsprogrammet inte begränsar dig till en 30-dagars leverans, kanske du kan få en 90-dagars leverans av Lantus. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för Lantus. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka din kostnad för Lantus. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för Lantus?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaden för Lantus eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

 • Lantus besparingar och support
 • NedyMeds
 • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för Lantus, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har en sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsgivare för att få reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för Lantus.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

 • Finns det billigare insulinprodukter som jag kan använda istället för Lantus?
 • Kan jag återanvända nålarna till Lantus SoloStar för att spara pengar?
 • Kommer Lantus-sparkortet att löpa ut?

För att lära dig mer om Lantus, se dessa artiklar:

 • Allt om Lantus
 • Dosering för Lantus: Vad du behöver veta
 • Biverkningar av Lantus: Vad du behöver veta
 • Lantus-interaktioner: alkohol, mediciner och andra
 • Toujeo vs. Lantus: Hur jämför dessa långverkande insuliner?
 • Tresiba vs. Lantus: Vad är skillnaden?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *