Klonazepam (Klonopin) och kostnad: Vad du behöver veta

Introduktion

Om du tittar på behandlingsalternativ för anfall eller panikångest, kanske du vill lära dig mer om klonazepam (Klonopin).

Clonazepam är ett generiskt receptbelagt läkemedel som används för att behandla:

 • panikångest hos vuxna

 • vissa anfallsstörningar hos vuxna och barn

Klonazepam tillhör en grupp läkemedel som kallas bensodiazepiner. Det finns som orala tabletter (som du sväljer) och oralt sönderfallande tabletter (som löses upp i munnen).

Fortsätt läsa för detaljer om klonazepam och kostnader, och hur du sparar pengar på recept.

Notera: För mer information om klonazepam, se denna djupgående artikel.

Vad är priset på klonazepam?

Priset du betalar för klonazepam kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd och vilket apotek du använder.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för klonazepam, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsleverantör täcker klonazepam. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera klonazepam i samband med din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om klonazepam kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om klonazepam kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och klonazepam

Nedan finns svar på några vanliga frågor om klonazepam och kostnader.

Beror kostnaden för klonazepam på den dosering (1 mg, 2 mg eller 5 mg) som min läkare ordinerar?

Det är möjligt att kostnaden för klonazepam kan bero på tablettstyrkan eller doseringen du ordineras.

Klonazepam finns i följande styrkor:

 • orala tabletter: 0,5 milligram (mg), 1 mg och 2 mg
 • oralt sönderfallande tabletter: 0,125 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg

Om du har frågor om vad din kostnad för klonazepam-tabletter kommer att bli, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Vad är klonazepams pris utan försäkring?

Priset på klonazepam utan försäkring kan bero på:

 • apoteket du använder
 • mängden tabletter du har ordinerats
 • den dos som din läkare ordinerar

Om du har frågor om priset på klonazepam utan försäkring, fråga din apotekspersonal om ett “kontantpris” för klonazepam. Det är din egenkostnad utan försäkring eller några rabatter.

För att lära dig mer om resurser som kan hjälpa dig att spara på dina recept, se “Kan jag få hjälp med att betala för klonazepam?” avsnitt nedan.

Finns klonazepam tillgängligt som ett varumärkesläkemedel?

Klonazepam är ett generiskt läkemedel. Detta betyder att det är en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. En generika anses vara lika säker och effektiv som originalläkemedlet. Och generika kostar i allmänhet mindre än märkesläkemedel.

Clonazepam kommer i en varumärkesversion som heter Klonopin. För att ta reda på hur kostnaderna för Klonopin och klonazepam jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats klonazepam och du är intresserad av att använda Klonopin istället, prata med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för den andra. Dessutom måste du kontrollera med din försäkringsgivare. Detta beror på att det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet. Vanligtvis kommer det generiska priset att vara lägre än priset på märkesläkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar klonazepam på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av klonazepam om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för klonazepam. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för klonazepam. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för klonazepam?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för klonazepam eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

 • Behövande mediciner
 • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för klonazepam, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har en sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsgivare för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för klonazepam.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

 • Kommer mängden klonazepam-tabletter jag tar att påverka min kostnad?
 • Hur jämför klonazepams pris med kostnaderna för andra läkemedel som kan behandla mitt tillstånd?
 • Vilka är mina alternativ om jag inte har råd med min medicin?

För att lära dig mer om klonazepam eller Klonopin, se dessa artiklar:

 • Allt om Clonazepam-tabletter
 • Klonopin-interaktioner: alkohol, mediciner och andra

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *