Hur tänker en person med bipolär sjukdom?

Episoder med bipolär sjukdom kan påverka din förmåga att tänka, koncentrera sig och återkalla information.

Psykiska tillstånd påverkar inte bara dina känslor. De kan påverka hur du tänker.

Om du har bipolär sjukdom kanske du märker att dina tankemönster förändras under maniska (eller hypomana) och depressiva episoder.

Under en manisk episod kan du uppleva höga nivåer av mental energi och racingtankar. Å andra sidan, under en depressiv episod, kan ditt tänkande sakta ner.

Båda typerna av episoder med bipolär sjukdom kan försämra din förmåga att fokusera, komma ihåg fakta och fatta beslut.

Lämplig behandling kan hjälpa dig att hantera dina episoder bättre, vilket kan minska bipolär sjukdoms effekter på dina tankemönster, minne och koncentrationsförmåga.

Påverkar bipolär sjukdom hur en person tänker?

Bipolär sjukdom kan påverka hur du tänker och resonerar, särskilt under en manisk, hypoman eller depressiv episod.

Maniska episoder involverar höga energinivåer, rasande tankar och impulsivitet. Under en depressiv episod kan dina tankar vara långsammare. Du kanske har svårare att koncentrera dig.

Vilken typ av bipolär sjukdom du har avgör hur det kan påverka ditt tänkande. Det finns fyra typer av bipolär sjukdom:

 • bipolär störning I
 • bipolär II sjukdom
 • cyklotymisk störning (cyklotymi)
 • andra specificerade och ospecificerade bipolära och relaterade sjukdomar

Bipolär störning I och bipolär sjukdom II är de vanligaste typerna. Den största skillnaden mellan dem är svårighetsgraden av maniska episoder: Personer med bipolär störning I upplever mani. Personer med bipolär sjukdom II upplever hypomani. Hypomani är mindre allvarlig och varar kortare än mani.

En annan skillnad är depressiva episoder. Personer med bipolär sjukdom II upplever episoder av allvarlig depression. Personer med bipolär sjukdom I upplever inte alltid depressiva episoder.

Hur påverkar bipolär sjukdom en persons tankar?

Vanliga tankemönster under en manisk episod

Under en manisk episod kan du känna dig mycket energisk, rastlös och euforisk (det vill säga extremt glad). Maniska episoder kan vara i en vecka eller längre. De kan också påverka dina tankemönster.

Maniska episoder kan få dig att uppleva:

 • racing tankar, där du tänker snabbt och inte kan “stänga av” dina tankar

 • hög mental energi, vilket betyder att du kanske kan tänka mycket, vilket kan leda till mer kreativitet och nya idéer
 • svårigheter att koncentrera sig eller komma ihåg saker

 • impulsivitet, där du fattar irrationella beslut eller agerar utan att tänka, vilket kan leda till skadliga beteenden, som hänsynslös körning, impulsiv shopping eller kondomlös sex

Om du har bipolär sjukdom II kommer du att uppleva hypomani. Hypomani liknar mani men varar inte lika länge och är mindre intensiv.

Hypomana episoder kan också orsaka rasande tankar, impulsivitet och koncentrationssvårigheter, men inte alltid i samma utsträckning som maniska episoder.

Vanliga tankemönster under en depressiv episod

Depressiva episoder vid bipolär sjukdom kännetecknas av mer än bara ett extremt lågt humör. Det kan också påverka ditt tänkande.

Under en depressiv episod kan du uppleva:

 • låg mental energi
 • koncentrationssvårigheter
 • svårt att fatta beslut
 • dåligt minne
 • tankar om död och självmord

Många människor upplever kognitiva störningar under depression. Kognitiva förvrängningar är fel i tänkande eller bedömning.

Vid depression kan kognitiva snedvridningar leda till att du tänker mer negativt, vilket förvärrar känslor av hopplöshet, sorg eller värdelöshet.

Allmänning kognitiva störningar du kan uppleva under en depressiv episod inkluderar:

 • Allt-eller-inget-tänkande: Även känd som “svart-vitt tänkande”, kanske du känner att allt är hemskt för att det inte är perfekt, eller att du är värdelös för att du gjorde ett misstag.
 • Katastroferande: Det är här du antar att det värsta scenariot kommer att utspela sig, även om chansen är liten. Till exempel kan du tänka: “Om jag gör ett misstag på jobbet kommer jag att få sparken direkt och bli hemlös.”
 • Diskvalificera de positiva: Denna kognitiva förvrängning innebär att man ignorerar det goda och fokuserar uteslutande på det dåliga.
 • Känslomässiga resonemang: Det är här du drar slutsatser utifrån dina känslor, inte fakta. Till exempel, “Jag känner mig oälskad, så det måste betyda att ingen älskar mig” eller “Jag känner mig värdelös, så jag måste verkligen vara värdelös.”
 • Tankeläsning: Detta innebär att anta att du vet vad folk tänker.
 • Övergeneralisering: Det är här en upplevelse dikterar dina övertygelser om alla liknande upplevelser. Till exempel, “Jag har inte varit lycklig på sistone, därför kommer jag aldrig att bli lycklig igen” eller “Mina antidepressiva läkemedel verkar inte fungera, därför kommer ingenting att fungera. Jag ska bara ge upp att försöka må bättre.”
 • Personalisering: Du antar att du personligen är skyldig för allt som går fel. Till exempel, dina vänner bråkar och du känner dig skyldig för att inte medla, eller så verkar din partner upprörd över något och du antar att de är arga på dig.

Samtalsterapi kan hjälpa dig att identifiera de kognitiva förvrängningar du tenderar att göra. Med hjälp av en terapeut kan du identifiera strategier för att ta itu med dessa kognitiva förvrängningar så att du kan tänka tydligare eller logiskt.

Påverkar bipolär sjukdom minnet?

Ja, bipolär sjukdom verkar påverka minnet negativt.

En liten studie från 2017 visade att personer med bipolär sjukdom kan uppleva försämringar i fördröjt minne under maniska episoder. A 2017 års recension av forskning fann att människor kan ha sämre arbetsminne under och mellan episoder.

Dessutom fann en granskning från 2018 att personer med bipolär sjukdom, särskilt de med svåra symtom, hade sämre framtidsminne. Prospektivt minne är förmågan att komma ihåg vad du planerat eller tänkt göra vid rätt tidpunkt så att du kan göra det du planerat.

En studie från 2016 fann att även om bipolär sjukdom kan påverka minnet negativt, är verbalt minne särskilt reducerat hos personer med bipolär sjukdom som också har en substansmissbruksstörning (SUD).

Det finns ett samband mellan bipolär sjukdom och droganvändning: Personer med bipolär sjukdom är mer benägna att missbruka substanser och utveckla SUD än den större befolkningen.

Bipolär sjukdom och psykos

Vissa personer med bipolär sjukdom upplever psykos, särskilt under svåra maniska episoder. Episoder av psykos kan leda till hörsel- eller synhallucinationer, vanföreställningar och paranoidt tänkande.

Under en episod av psykos kan du tänka eller agera irrationellt. Din förmåga att resonera är äventyrad. Du kanske tror på saker trots alla bevis på motsatsen. Du kan också ha svårt att ta hand om dina grundläggande behov, som att äta eller duscha.

Psykos försämrar också minnet eftersom det involverar delar av hjärnan som är involverade i att lagra och återkalla information.

Efter en episod av psykos kan du tycka att det är svårt att komma ihåg vad som hände under episoden. Du kanske också kommer ihåg saker som faktiskt inte hände, enligt forskning.

En studie från 2016 involverade personer med bipolär sjukdom som hade psykos. Den fann att de med dåligt arbetsminne var mer benägna att uppleva auditiva verbala hallucinationer. Det är här någon hör röster trots att det inte finns någon högtalare.

Kopplingen mellan bipolär sjukdom, minne och psykos måste dock studeras ytterligare innan det är fullt förstått.

Psykos är en medicinsk nödsituation. Om du tror att du eller någon nära och kära lider av psykos, skaffa omedelbar medicinsk hjälp.

Slutsats

Bipolär sjukdom kan påverka din tankeförmåga. Ditt minne och din koncentrationsförmåga kan vara särskilt nedsatt under en manisk eller depressiv episod.

Om du har eller misstänker att du har bipolär sjukdom, vet att det finns många behandlingsalternativ. Terapi, mediciner och vissa egenvårdsstrategier kan hjälpa dig att förbättra din livskvalitet.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *