Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV): vad det betyder och hur du hittar din

HRV är ett relativt nytt mått som mäter variationer i ditt hjärtslag. Det finns ingen formell vägledning om vad en optimal HRV är.

Din hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) är ett mått på skillnaden mellan på varandra följande hjärtslag.

Detta är ett annat mått än din puls. Pulsen mäter hur många gånger ditt hjärta slår på en enda minut. Din HRV mäter hjärtslagens stadighet. Det är måttet på hur mycket slaget mellan var och en av dina hjärtslag varierar.

Till exempel, om ditt hjärta slår 60 gånger på en minut, betyder det inte att ditt hjärta nödvändigtvis kommer att slå en gång i sekunden. Tidpunkten mellan hjärtslagen varierar något, så vissa slag kommer något tidigare eller senare jämfört med andra.

Din HRV styrs av ditt automatiska nervsystem (ANS) och påverkas av faktorer som stress, sömn, aktiviteter och humör. Att känna till din HRV är ett sätt att få insikt om din hälsa och kondition.

Hur man beräknar din HRV-poäng

Det mest exakta sättet att mäta din HRV är att använda resultaten av ett elektrokardiogram (EKG). Ett EKG är ett test som skapar en visuell representation av dina hjärtslag. Det låter dig och dina läkare se ditt hjärtas takt och rytm.

På ett EKG mäter din HRV variationen mellan slag. RR-intervall är tidpunkten mellan hjärtslag, så HRV mäter variabiliteten av RR-intervall. Du kommer att se toppar på dina EKG-resultat som representerar RR-fasen.

Vanligtvis måste du bära en hjärtrytmmonitor var som helst från 5 minuter till 24 timmar för att få en uppfattning om din baslinje för HRV-poäng. Däremot kanske du inte behöver köpa utrustning för hälsoövervakning i hemmet eller boka ett läkarbesök. Idag kommer många träningsspårare och smartklockor, inklusive Apple-klockor, att spåra och beräkna din HRV åt dig.

Tänk på att HRV är ett mått som mest används i klinisk forskning. Det är fortfarande oklart hur användbara HRV-mätningar är utanför detta sammanhang.

Vad är min ideala HRV?

Den ideala HRV kan bero på en mängd olika faktorer, inklusive din allmänna hälsa och dina personliga mål.

Till exempel ställer idrottare ibland upp specifika HRV-mål. Du kan också använda denna information för att göra livsstilsförändringar, som att öka dina aktivitetsnivåer eller arbeta för att minska dina stressnivåer.

Om du spårar dina HRV-data hemma med hjälp av en smartklocka eller fitnesstracker, är det en bra idé att jämföra dina data med din egen baslinje. I allmänhet anses en högre HRV vara “bättre” än en lägre HRV, men detta varierar från person till person. Om du märker några större förändringar i din HRV, prata med en sjukvårdspersonal.

Andra vanliga frågor om din HRV

Du kan lära dig mer om HRV genom att läsa svaren på några vanliga frågor.

Vad orsakar “dålig” HRV?

Din HRV kan påverkas av många faktorer. Dessa inkluderar:

 • påfrestning
 • hormonnivåer
 • en obalanserad kost
 • en inaktiv livsstil
 • inflammation
 • ångest, depression och andra humörtillstånd

 • astma
 • hjärtsjukdom
 • arytmier
 • diabetes
 • äldre ålder
 • sömnstörningar
 • vissa mediciner

Men det finns inga riktlinjer för vad som definierar en “dålig HRV.” Om du är orolig för din hjärtfrekvens, prata med en läkare om det bästa sättet att övervaka den.

Är det bättre för HRV att vara hög eller låg?

En hög HRV anses generellt vara mer gynnsam, men det finns vissa medicinska tillstånd, såsom förmaksflimmer, som också kan resultera i en hög HRV.

En låg HRV är inte en medicinsk nödsituation eller ett tillstånd som behöver behandling. Det kan dock vara ett tecken på problem med din allmänna hälsa eller på framtida problem med din hälsa.

Hur kan jag förbättra mitt HRV-intervall?

Det finns steg du kan vidta för att förbättra din HRV, inklusive att förbättra din övergripande kondition. Du kanske vill:

 • förbättra din sömnhygien
 • lägg till hjärthälsosamma val som fullkorn, frukt, grönsaker och magert protein i din kost
 • minska mättade fetter och sockerarter i din kost
 • träna regelbundet
 • ta upp en aktivitet som hjälper dig att slappna av och stressa ner
 • sluta röka om du gör det för närvarande

 • begränsa alkoholkonsumtionen
 • prata med en läkare om eventuella andra hälsotillstånd du har

Påverkar några mediciner mitt HRV-intervall?

Vissa mediciner kan påverka ditt HRV-intervall, till exempel:

 • betablockerare
 • antihypertensiva
 • antidepressiva medel
 • ace-hämmare
 • diuretika

Poängen

Hjärtfrekvensvariation är måttet på tiden mellan dina hjärtslag. Faktorer som hälsa, stress, sömn, ålder, kön och livsstil kan påverka din HRV.

HRV mäts traditionellt med ett EKG. Idag kan du få ett mått på din HRV hemma med hjälp av en fitnesstracker eller smartwatch.

Det finns inget standardrekommenderat HRV-intervall från någon större hälsoorganisation, men om du märker drastiska förändringar i din HRV, överväg att diskutera detta med en läkare.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *