Fråga experten: Hur fungerar genetisk testning för hypertrofisk kardiomyopati?

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en genetisk hjärtsjukdom som gör det svårt för hjärtat att pumpa blod. Genetisk testning rekommenderas ofta för familjemedlemmar till personer med HCM.

I den här artikeln svarar Uzochukwu Ibe, MD, MPH, på frågor om genetiska tester för hypertrofisk kardiomyopati, ett genetiskt hjärttillstånd som kan leda till plötslig hjärtdöd.

Hur görs genetisk testning för HCM?

Genetisk testning för HCM kräver ett blodprov som skickas till ett labb där DNA-analys utförs. Målet med detta test är att identifiera fel i proteinet som görs av den genen.

Genetisk testning involverar ofta en genetisk rådgivare före och efter testning.

Helst bör genetisk testning utföras i ett HCM-center. Det görs med hjälp av olika metoder och letar efter de åtta vanligast identifierade sarkomergener med målet att identifiera en sjukdomsorsakande variant.

Ska din familj genomgå obduktionstest?

Familjemedlemmar bör genomgå obduktionstest för HCM.

Ibland uppmärksammas familjer på förekomsten av en genetisk avvikelse som leder till HCM när det har inträffat ett plötsligt dödsfall i familjen.

I detta scenario rekommenderas obduktionstestning för att bekräfta diagnosen HCM och för att underlätta genetisk testning och klinisk screening hos första gradens släktingar.

Ska du göra genetiska tester för familjeplanering?

Genetisk testning för HCM är mycket viktig för familjeplanering.

HCM passerar genom ett autosomalt dominant nedärvningsmönster, vilket innebär att om en förälder har genen kan den sjukdomsframkallande genen överföras till nästa generation.

Prenatal genetisk rådgivning hjälper till att förklara risken för överföring och reproduktionsalternativ som provrörsbefruktning (IVF) och riktade genetiska tester för att säkerställa att all information är tillgänglig för familjen.

Vad betyder resultaten?

Att ha en positiv genetisk mutation för HCM betyder inte att du har tillståndet, men det gör att du löper högre risk att utveckla HCM. Med det sagt kan närvaron av mutationen låta läkare veta att de bör hålla reda på din långsiktiga hälsa med avseende på HCM.

Om den sjukdomsframkallande genen ärvs av en första gradens släkting kräver de livslång övervakning. De som inte bär varianten behöver ingen livslång övervakning.

Vad är den genetiska markören för hypertrofisk kardiomyopati?

Flera felaktiga gener har varit inblandade i patienter med HCM. De vanliga generna är betamyosin tung kedja 7 (MYH7) och myosinbindande protein C3 (MYBPC3).

Dessa två gener står för majoriteten av HCM medan de andra identifierade generna (TNNI3, TNNT2, TPM1, MYL2, MYL3och ACTC1) är mindre vanligt inblandade.

Kan HCM hoppa över en generation?

Varje avkomma till en familjemedlem med HCM har 50 % chans att ärva varianten. I vissa fall där mutationen är ärvd kanske sjukdomsprocessen inte uppträder.

Vissa genetiska tillstånd kan tyckas hoppa över en generation om inga symtom finns eller om sjukdomen inte visar sig.

Hur ofta ska du screenas för HCM?

Hos patienter med misstänkt HCM bör ett transthorax ekokardiogram utföras. Alla första gradens släktingar till patienter med HCM bör ha genetisk testning i kombination med ett ekokardiogram.

Om det finns en positiv genetisk screening kan ekokardiogram göras så ofta som varje år eller vartannat till vartannat år.

Kan man få HCM utan familjehistoria?

Ja, du kan få HCM utan familjehistoria. En undergrupp av patienter med HCM har ingen familjehistoria eller några bevis på en genetisk orsak. Vi grupperar detta i en “icke familjär” hypertrofisk kardiomyopati.


Uzochukwu Ibe, MD, MPH är en styrelsecertifierad internmedicinsk läkare och en styrelsecertifierad allmän kardiolog. Han avslutar sitt stipendium i Interventional Cardiology i Akron, Ohio.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *