Din guide till stödjande psykoterapi

Stödjande psykoterapi erbjuder dig vägledning i realtid via empati och validering snarare än att gräva ner dig i ditt inre psyke.

Är du mindre intresserad av djup psykoanalys och mer intresserad av att diskutera en omedelbar och angelägen oro, som en familjekonflikt? Letar du efter en terapeut som kan stödja och validera dina problem?

I så fall kan stödjande psykoterapi vara ett bra val för dig.

Vad är stödjande psykoterapi?

Stödjande psykoterapi är en typ av terapi som främst fokuserar på att ge känslomässigt stöd, uppmuntran och validering under svåra livsförhållanden eller psykologiska utmaningar.

Din terapeut kommer att uppmuntra dig att prata om dina känslor, oro och problem i en säker, icke-dömande miljö. De kan också erbjuda praktiska råd eller vägledning om hur man löser specifika problem.

Stödjande psykoterapi är främst inriktad på att hjälpa dig att hantera nuvarande och omedelbara problem, inklusive relationsproblem, familjekonflikter eller arbetsrelaterad stress. Om du har en historia av trauma som känns överväldigande att försöka närma dig direkt – den här terapeutiska tekniken kan hjälpa dig att förbättra din allmänna mentala hälsa innan du gör det.

Stödjande psykoterapi vs KBT

 • Stödjande psykoterapi: Denna terapi syftar till att bygga upp din självkänsla och ditt självförtroende genom aktivt lyssnande, känslomässigt stöd och validering.
 • KBT: Kognitiv beteendeterapi syftar till att identifiera och förändra felaktiga tankar och beteenden som bidrar till dina problem. Detta kan involvera tekniker som kognitiv omstrukturering, beteendeaktivering och exponeringsterapi.

Inom stödjande psykoterapi är det mindre fokus på att förändra maladaptiva tankar och beteenden (som i KBT) eller att fördjupa sig i din barndom eller underliggande psykologiska problem (som i psykoanalys eller psykodynamisk terapi).

Är stödjande psykoterapi evidensbaserad?

Bevis tyder på att stödjande psykoterapi kan vara den mest använda psykoterapin – det är helt enkelt mindre undersökt.

Det anses i huvudsak vara kärnan i alla läkare-klient-relationer och alla former av psykoterapier. Du upplever till exempel en form av stödjande psykoterapi när du besöker din primärvårdsläkare och diskuterar dina symtom i en vårdande miljö.

Stödjande psykoterapi uppstod någon gång efter utvecklingen av psykoanalysen, som var den dominerande formen av terapi i slutet av 1800- till mitten av 1900-talet. Under denna tid stötte kliniker på klienter som behövde terapi, men som av olika anledningar inte kunde genomgå psykoanalys.

Dessa klienter fick stöd och förslag snarare än den mer föredragna “neutrala” terapeutens hållning. Och så började en form av stödjande psykoterapi.

Och medan stödjande terapi är mindre undersökt och diskuterat, har bevis dykt upp som visar att det är lika effektivt som psykoanalys, och i vissa fall till och med mer effektivt än psykoanalys.

Vissa bevis tyder på att stödjande psykoterapi kan vara till hjälp för psykiska symtom som härrör från allvarliga hälsoproblem. Till exempel, fann en studie att stödbehandling efter 6 månader var bättre än rutinmässig hälsorådgivning för att minska symtomen på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) bland individer som nyligen hade haft en stroke.

I allmänhet kan stödjande psykoterapi användas för att behandla ett brett spektrum av psykiska tillstånd inklusive:

 • ångeststörningar
 • depression
 • sorg
 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • relationsproblem
 • missbruksstörningar
 • personlighetsstörningar
 • bipolär sjukdom
 • schizofreni

Vilka tekniker används i stödjande psykoterapi?

De specifika tekniker som används i stödjande psykoterapi kan variera beroende på klientens behov, men några vanliga tekniker inkluderar:

 • Aktivt lyssnande: Terapeuten lyssnar noga på dina bekymmer och bekräftar dina känslor.
 • Empati: Terapeuten visar empati och förståelse för din situation och hjälper dig att känna dig stöttad.
 • Uppmuntran: Terapeuten ger uppmuntran och positiv feedback, vilket hjälper dig att bygga upp självförtroende och en känsla av prestation.
 • Psykoedukation: Terapeuten ger information om psykiska problem och copingstrategier, vilket hjälper dig att utveckla större insikt och förståelse.
 • Problemlösning: Terapeuten hjälper dig att identifiera och ta itu med specifika problem eller utmaningar.
 • Reframing: Terapeuten hjälper dig att se din situation ur ett annat perspektiv och omforma negativa tankar och känslor i ett mer positivt ljus.

Vad du kan förvänta dig i en stödjande psykoterapisession

En stödjande psykoterapisession innebär vanligtvis ett en-till-en-möte mellan klienten och terapeuten, även om gruppsessioner också kan användas. Sessionen kan äga rum personligen, via telefon eller via videokonferens online, beroende på dina behov och preferenser.

Under sessionen kommer terapeuten vanligtvis att börja med att fråga dig hur du mår och vad du vill diskutera. De kommer sedan att lyssna uppmärksamt när du delar dina bekymmer och erbjuder känslomässigt stöd och bekräftelse.

Terapeuten kan erbjuda praktiska råd och copingstrategier, såsom avslappningstekniker eller problemlösningsstrategier, för att hjälpa dig hantera dina symtom och förbättra din livskvalitet.

Under hela sessionen kommer terapeuten att sträva efter att skapa en trygg och stödjande miljö, fri från bedömningar eller kritik. De kommer att uppmuntra dig att uttrycka dig fritt och öppet och kommer att erbjuda feedback och vägledning vid behov.

Hur man hittar en stödjande psykoterapeut

Att hitta en bra stödjande psykoterapeut kan ta lite tid och ansträngning, men det finns flera steg du kan ta för att öka dina chanser att hitta en som passar dig:

 • Använd onlinekataloger: Du kan använda onlinekataloger för att söka efter terapeuter i ditt område som är specialiserade på stödjande psykoterapi.
 • Be om remisser: Fråga vänner, familjemedlemmar eller sjukvårdspersonal om rekommendationer.
 • Kontrollera autentiseringsuppgifter: Se till att terapeuten du funderar på är licensierad och har lämpliga meriter.
 • Läs terapeutprofiler: Läs terapeutprofiler på kataloger eller på deras egen hemsida, om de har en. Leta efter information om deras inställning till terapi, deras expertområde och hur länge de har arbetat med klienter.
 • Boka en konsultation: De flesta terapeuter erbjuder en kostnadsfri konsultation eller kort telefonsamtal för att diskutera dina behov och svara på alla frågor du kan ha. Använd denna tid för att få en känsla av deras kommunikationsstil och om du känner dig bekväm med att arbeta med dem.

Sammantaget är en bra stödjande psykoterapeut någon som kan bygga en stark terapeutisk relation med dig, ge känslomässigt stöd, praktiska verktyg och vägledning för att hjälpa dig att förbättra ditt välbefinnande.

Läs mer om hur du hittar den bästa terapeuten för dig.

Hämtmat

Stödjande psykoterapi är en typ av terapi där du kan prata om dina problem i en trygg, icke-dömande miljö.

Denna typ av terapi involverar vanligtvis inte psykoanalys eller förändring av negativa tankar och beteenden. Istället är det mer fokuserat på att ta itu med dina omedelbara bekymmer och hjälpa dig att känna dig stöttad.

Om du vill hitta en stödjande psykoterapeut, överväg att kolla onlinekataloger för ditt område eller be andra om en remiss.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *