Buspiron och kostnad: Vad du behöver veta

Introduktion

Om du tittar på behandlingsalternativ för ångest kanske du vill lära dig mer om buspiron. Det är ett generiskt receptbelagt läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom eller symtom på ångest hos vuxna.

Buspiron tillhör en grupp läkemedel som kallas anxiolytika. Den kommer som en tablett som du sväljer.

Fortsätt läsa för detaljer om buspiron och kostnader, och hur du sparar pengar på recept.

Notera: För mer information om buspiron, se denna djupgående artikel.

Hur mycket kostar buspiron?

Priset du betalar för buspiron kan variera. Det kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd och vilket apotek du använder. För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för buspiron, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsleverantör täcker buspiron. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera buspiron i samband med din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om buspiron kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om buspiron kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och buspiron

Nedan finns svar på några vanliga frågor om buspiron och kostnader.

Hur mycket kostar buspiron utan försäkring?

Din kostnad för buspiron utan försäkring kan variera beroende på var du fyller på ditt recept. Om du inte har försäkringsskydd för receptbelagda läkemedel, fråga din apotekspersonal om ett “kontantpris” för buspiron. Det är det belopp du kommer att betala ur din egen ficka utan några rabatter. (Se “Kan jag få hjälp att betala för buspiron?” nedan för resurser om läkemedelsbesparingar.)

Kostar buspiron 7,5-mg mindre än tabletter i högre dos?

Det är möjligt. Din kostnad för buspiron kan bero på vilken styrka din läkare ordinerar. Buspiron finns i följande styrkor:

 • 5 milligram (mg)
 • 7,5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 30 mg

Om du har frågor om din kostnad för buspiron, fråga din apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Finns buspiron tillgängligt som ett varumärkesläkemedel?

Buspiron kommer bara som ett generiskt läkemedel. Det är för närvarande inte tillgängligt i en varumärkesversion. Ett generiskt läkemedel innehåller en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Buspiron var baserat på Buspar, som inte längre finns på marknaden.

Generika tenderar att kosta mindre än märkesläkemedel.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar buspiron på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av Buspirone om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för buspiron. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för buspiron. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för buspiron?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaden för buspiron eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

 • NedyMeds
 • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för buspiron, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsleverantör för att få reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för buspiron.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare är:

 • Finns det andra billigare läkemedel som kan behandla min ångest?
 • Kommer min dos av buspiron att påverka kostnaden?
 • Kan du ordinera en högre styrka som jag kan skära till hälften eller tredjedelar för att sänka mina kostnader för denna medicin?

För att lära dig mer om buspiron, se dessa artiklar:

 • Buspiron oral tablett
 • Biverkningar av Buspirone oral tablett: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *