Biverkningar av Nuedexta: Vad du behöver veta

Nuedexta (dextrometorfan/kinidin) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla pseudobulbar påverkan hos vuxna. Nuedexta kan orsaka biverkningar som sträcker sig från milda till allvarliga. Exempel är yrsel och leverproblem.

De aktiva ingredienserna i Nuedexta är dextrometorfanhydrobromid och kinidinsulfat. (En aktiv ingrediens är det som gör att ett läkemedel fungerar.) Läkemedlet kommer som en oral kapsel.

Fortsätt läsa för att lära dig om de vanliga, milda och allvarliga biverkningarna som Nuedexta kan orsaka. För en allmän översikt av läkemedlet, inklusive detaljer om dess användningar, se den här artikeln.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Nuedexta?

Vissa personer kan uppleva milda till allvarliga biverkningar under behandling med Nuedexta. Exempel på läkemedlets vanliga rapporterade biverkningar inkluderar:

 • hosta
 • diarre
 • kräkningar
 • svaghet
 • svullnad av händer, vrister eller fötter
 • yrsel*

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” nedan.

Vilka är de milda biverkningarna av Nuedexta?

Milda biverkningar har rapporterats med Nuedexta. Dessa inkluderar:

 • hosta
 • diarre
 • flatulens (gas)
 • influensa
 • svullnad av händer, vrister eller fötter
 • urinvägsinfektion (UTI)
 • kräkningar
 • svaghet
 • yrsel
 • mild allergisk reaktion*

I de flesta fall bör dessa biverkningar vara tillfälliga. Och vissa kan lätt hanteras. Men om du har symtom som pågår eller är besvärande, tala med din läkare eller apotekspersonal. Och sluta inte ta Nuedexta om inte din läkare rekommenderar det.

Nuedexta kan orsaka milda biverkningar andra än de som anges ovan. Se läkemedlets förskrivningsinformation för detaljer.

* En allergisk reaktion är möjlig efter att ha tagit Nuedexta, men denna biverkning rapporterades inte i studier. För mer information, se avsnittet “Biverkningar förklaras” nedan.

Vilka är de allvarliga biverkningarna av Nuedexta?

Allvarliga biverkningar har rapporterats med Nuedexta. Dessa inkluderar:

 • oregelbunden hjärtrytm
 • låg nivå av blodplättar (celler som hjälper till med blodkoagulering)

 • serotonergt syndrom, särskilt när det tas med vissa antidepressiva medel

 • leverproblem*

 • allvarlig allergisk reaktion*

Om du får allvarliga biverkningar när du tar Nuedexta, kontakta din läkare omedelbart. Om biverkningarna verkar livshotande eller om du tror att du har en medicinsk nödsituation, ring omedelbart 911 eller ditt lokala nödnummer.

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” nedan.

Notera: Efter att Food and Drug Administration (FDA) godkänt ett läkemedel, spårar och granskar den biverkningar av medicinen. Om du vill meddela FDA om en biverkning du har haft med Nuedexta, besök MedWatch.

Vanliga frågor om Nuedextas biverkningar

Få svar på några vanliga frågor om Nuedextas biverkningar.

Är Nuedexta säkert för äldre vuxna?

Ja, Nuedexta anses säkert för äldre vuxna (65 år och äldre). I studier av Nuedexta fanns inga tecken på att biverkningar förekom oftare hos äldre vuxna jämfört med yngre vuxna.

Men i allmänhet kan äldre vuxna vara mer benägna att ha vissa hälsotillstånd, såsom hjärtproblem. Dessa tillstånd kan öka risken för biverkningar från Nuedexta.

På grund av denna risk kan läkare ordinera en lägre dos av Nuedexta för äldre vuxna när de påbörjar behandlingen. Läkaren kan sedan långsamt öka dosen över tiden för att minska risken för biverkningar. För detaljer om Nuedextas dosering, se den här artikeln.

För att lära dig mer om Nuedexta och möjliga åldersrelaterade biverkningar, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Kan Nuedexta orsaka viktökning?

Det är inte troligt. Viktökning rapporterades inte som en biverkning i studier av Nuedexta.

Om du är orolig över viktökning med Nuedexta, tala med din läkare.

Orsakar Nuedexta långtidsbiverkningar?

Det är osannolikt. Långtidsbiverkningar rapporterades inte i studier av Nuedexta.

Om du är orolig över möjliga långtidsbiverkningar från Nuedexta, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Biverkningar förklarade

Läs mer om några av de biverkningar Nuedexta kan orsaka.

Yrsel

Yrsel var en vanlig biverkning som rapporterats i studier av Nuedexta. Yrsel kan orsaka förlust av balans och kan i vissa fall leda till fall.

Vissa faktorer kan öka risken för yrsel som leder till fall under Nuedexta-behandling. Dessa inkluderar problem med gång och balans eller en historia av att falla.

Vad kan hjälpa

Om du får yrsel under behandling med Nuedexta, tala med din läkare. De kan rekommendera tips för att hantera denna biverkning.

Till exempel kan din läkare föreslå att du sätter dig ner och vilar när du känner dig yr. De kan också föreslå att du undviker att byta position plötsligt, som att gå från sittande till stående för snabbt.

Det kan också vara bra att kolla in den här artikeln för tips om hur du hanterar yrsel.

Leverproblem

Nuedexta kan orsaka leverproblem hos vissa människor. Vissa leverproblem var vanligare än andra i studier av Nuedexta.

Till exempel var höga nivåer av leverenzymer (proteiner) vanliga. Detta kan vara ett tecken på leverskada. Hepatit (inflammation i levern) rapporterades inte i studier, men denna biverkning har rapporterats sedan kinidin* blev tillgängligt för användning.

Leverproblem kan orsaka symtom som:

 • trötthet (låg energi)

 • minskad aptit
 • buksmärtor
 • gulsot (gulning av huden eller ögonvitan)

* Kinidin är en av de aktiva ingredienserna i Nuedexta. En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.

Vad kan hjälpa

Om du har symtom på leverproblem under behandling med Nuedexta, berätta omedelbart för din läkare. De kan beställa tester för att kontrollera din leverfunktion.

Om testerna visar att du har leverproblem kommer din läkare sannolikt att få dig att sluta ta Nuedexta. De kan rekommendera andra sätt att hantera ditt tillstånd.

Allergisk reaktion

Som de flesta läkemedel kan Nuedexta orsaka en allergisk reaktion hos vissa människor. Men denna biverkning rapporterades inte i studier.

Symtomen kan vara milda till allvarliga och kan inkludera:

 • hudutslag
 • kliande
 • rodnad (tillfällig värme, rodnad eller fördjupad hudfärg)

 • svullnad under huden (vanligtvis i dina ögonlock, läppar, händer eller fötter)

 • svullnad av mun, tunga eller svalg, vilket kan göra det svårt att andas

Vad kan hjälpa

Om du har lindriga symtom på en allergisk reaktion, såsom milda utslag, kontakta din läkare omedelbart. De kan föreslå en behandling för att hantera dina symtom. Exempel inkluderar:

 • ett oralt antihistamin, såsom Benadryl (difenhydramin)
 • en produkt du applicerar på din hud, till exempel hydrokortisonkräm

Om din läkare bekräftar att du har haft en mild allergisk reaktion mot Nuedexta, kommer de att avgöra om du ska fortsätta att ta det.

Om du har symtom på en allvarlig allergisk reaktion, såsom svullnad eller andningssvårigheter, ring 911 eller ditt lokala nödnummer direkt. Dessa symtom kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk vård.

Om din läkare bekräftar att du har haft en allvarlig allergisk reaktion mot Nuedexta, kan de få dig att byta till en annan behandling.

Hålla koll på biverkningar

Under Nuedexta-behandling, överväg att ta anteckningar om eventuella biverkningar du har. Du kan sedan dela denna information med din läkare. Detta är särskilt användbart när du först börjar ta ett nytt läkemedel eller använder en kombination av behandlingar.

Dina biverkningsanteckningar kan innehålla saker som:

 • vilken dos av läkemedlet du tog när du fick biverkningen
 • hur snart du fick biverkningen efter att du påbörjat den dosen
 • vad dina symtom var
 • hur dina symtom påverkade dina dagliga aktiviteter
 • vilka andra mediciner du tog
 • all annan information du anser är viktig

Att föra anteckningar och dela dem med din läkare hjälper dem att lära sig mer om hur Nuedexta påverkar dig. De kan sedan använda denna information för att justera din behandlingsplan om det behövs.

Varningar för Nuedexta

Nedan finns viktig information som du bör tänka på innan du tar Nuedexta.

Varningar

Nuedexta kan ibland orsaka skadliga effekter hos personer som har vissa tillstånd. Detta är känt som en interaktion mellan läkemedel och tillstånd. Andra faktorer kan också påverka om Nuedexta är ett bra behandlingsalternativ för dig.

Tala med din läkare om din hälsohistoria innan du tar Nuedexta. Var noga med att berätta för dem om någon av följande faktorer gäller dig:

 • problem med gång och balans eller en historia av fall

 • myasthenia gravis
 • hjärtproblem, såsom hjärtsvikt eller långt QT-syndrom
 • tidigare allergisk reaktion mot Nuedexta eller någon av dess ingredienser
 • graviditet
 • amning

Alkohol och Nuedexta

Du bör inte dricka alkohol under din Nuedexta-behandling förrän du vet hur läkemedlet påverkar dig.

Detta beror på att kombinationen av alkohol med Nuedexta kan förvärra vissa av läkemedlets biverkningar. Exempel är kräkningar och yrsel.* Att dricka stora mängder alkohol under behandlingen kan också öka risken för leverproblem* från Nuedexta. På grund av detta kan det vara bäst att begränsa mängden alkohol du konsumerar medan du tar Nuedexta.

Om du har frågor om att dricka alkohol under din Nuedexta-behandling, tala med din läkare eller apotekspersonal.

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” ovan.

Graviditet och amning med Nuedexta

Det är inte känt om Nuedexta är säkert att ta under graviditet eller under amning. Innan du påbörjar behandling med Nuedexta är det viktigt att du pratar med din läkare om du är gravid, ammar eller planerar att bli gravid eller amma.

Vad du ska fråga din läkare

Som de flesta läkemedel kan Nuedexta orsaka biverkningar som sträcker sig från milda till allvarliga. De flesta är dock tillfälliga och försvinner efter några dagar till veckor. Om du har frågor om biverkningar som Nuedexta kan orsaka, tala med din läkare.

Exempel på frågor som hjälper dig att komma igång är:

 • Kan några andra mediciner jag tar öka min risk för biverkningar från Nuedexta?
 • Ökar några medicinska tillstånd jag har min risk för biverkningar med detta läkemedel?
 • Finns det några biverkningar av Nuedexta jag borde berätta om direkt?

För att lära dig mer om Nuedexta, se dessa artiklar:

 • Nuedexta (dextrometorfan/kinidin)
 • Allt om Nuedextas dosering
 • Nuedexta och kostnad: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *