Är narkoleptiska hallucinationer farliga?

Hallucinationer är en vanlig biverkning av narkolepsi. Även om dessa hallucinationer inte är fysiskt skadliga, finns behandlingar tillgängliga för att hjälpa dig att sova bättre.

Bildkredit: Hayden Williams

Narkolepsi är en neurologisk störning som påverkar hjärnans förmåga att kontrollera en persons sömn-vakna cykler.

Tillståndet hänvisas ofta till i popkulturen som ett skämt, som visar människor som i slutändan somnar var som helst, även i sociala miljöer. Men narkolepsi är mycket mer än så här.

Tillsammans med ett okontrollerbart behov av att sova vid vissa tider har personer med narkolepsi ofta svårt att sova under natten. Som ett resultat kan dessa individer inte kunna få tillräckligt med sömn på natten.

Många upplever också hallucinationer inom sin sömn-vakna cykel, särskilt när de somnar. Här tittar vi på de typer av hallucinationer som ofta förekommer och vilka behandlingsalternativ som finns.

Ger narkolepsi hallucinationer?

En speciell bieffekt av narkolepsi är att uppleva hallucinationer eller levande drömliknande bilder. Det är otroligt vanligt och brukar följa med det andra kännetecknande narkolepsi symptom av sömnförlamning. På grund av detta kan det göra att upplevelsen blir mer dramatisk.

Personer utan narkolepsi kan också uppleva sömnförlamning. Upplevelsen kan vara nervös och förekommer alltid precis som en person är på väg att somna eller vakna från en REM-sömncykel. Medan de flesta hallucinationer är visuella, kan de andra sinnena också utlösas när detta symptom uppträder.

Är hallucinationer vanliga med narkolepsi?

Hallucinationer är ett mycket vanligt symptom som ofta upplevs av personer med narkolepsi. Enligt forskning har ungefär en tredjedel av alla personer med tillståndet hallucinationer.

Även om händelserna är ofarliga och inte utgör någon risk för individen, kan de vara skrämmande, beroende på vad en person ser när det inträffar.

Hur är narkolepsihallucinationer?

Hallucinationer kan kännas verkliga och verklighetstrogna för den som upplever dem. I de flesta fall är de begränsade till visuella fenomen, som att se en person gå förbi eller ett djur i rummet. Men ibland kan andra sinnen vara inblandade, som att höra ett ljud, känna att de blir berörda eller till och med lukta dofter.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa typer av hallucinationer inte bör jämföras med samma hallucinationer i vaket tillstånd som någon med ett psykiskt tillstånd som schizofreni upplever.

Medan båda versionerna innebär att se eller uppleva ett scenario som inte händer, är en narkoleptisk hallucination begränsad till den suddiga och korta perioden när en person övergår till eller ur REM-sömn. Däremot uppstår hallucinationer kopplade till psykiska hälsotillstånd vanligtvis när en person är helt vaken.

En anteckning om hallucinationer med sömnförlamning

Observera också att många människor utan narkolepsi också kan uppleva sömnförlamning och relaterade hallucinationer när de glider in i eller ut ur REM-sömn.

Enligt forskning förekommer sömnförlamning som ett fristående tillstånd i ungefär 8% av den allmänna befolkningen. Ofta är det en isolerad händelse och betyder inte att en person har narkolepsi eller ett underliggande psykiskt tillstånd.

Typer av narkolepsihallucinationer

Det finns två typer av hallucinationer associerade med sömnförlamning vid narkolepsi.

  • Hypnagogiska hallucinationer: När hallucinationer inträffar precis innan en person somnar, är de kända som hypnagogiska hallucinationer. Dessa är mycket vanligare.
  • Hypnopompiska hallucinationer: När hallucinationer uppstår när en person vaknar, kallas de hypnopompiska hallucinationer.

Observera att primära sinne påverkas av dessa hallucinationer är synen. Däremot har människor rapporterat att de hör ljud, luktar dofter, smakar smaker och till och med känner att de berörs under en hallucination.

Forskning har ännu inte helt förstått hur det livliga drömtillståndet som skapas av REM-sömn lyckas gå över under övergångsperioderna av hypnagogiska och hypnopompiska hallucinationer.

Kan du ha narkolepsihallucinationer när du är vaken?

Det forskas fortfarande mycket om narkolepsi, hur episoder utlöses, och särskilt när det gäller hallucinationer. Men eftersom narkoleptiska hallucinationer är historiskt kopplade till övergången till och ut ur REM-sömnstadiet, är det inte trott att du kan uppleva en narkoleptisk hallucination när du är helt vaken.

Hittills, majoriteten av hallucinationer som rapporterats inträffar när någon börjar somna. Men anekdotiskt har vissa personer med narkolepsi rapporterat att de upplever hallucinationer under dagen.

Om du har narkolepsi, upplever hallucinationer och vill hjälpa forskare att bättre förstå ditt tillstånd – bör du kolla in ClinicalTrials.gov.

Behandlingsalternativ för narkolepsihallucinationer

Individuella behandlingslösningar för narkolepsi kommer att bero på svårighetsgraden av en persons tillstånd, såväl som andra underliggande hälsoproblem som personen har. Om narkoleptiska hallucinationer hämmar din förmåga att få ordentlig sömn, kan läkare ordinera antidepressiva medel, beroende på din specifika situation.

Dessa mediciner kan hjälpa till att hantera sömnförlamning, som vanligtvis föregår en hallucinogen händelse. De kan också hjälpa personer med typ 1 narkolepsi som löper risk att drabbas av kataplexi – ett tillstånd där du har episoder där du tappar muskeltonus och kontrollen över din kropp samtidigt som du är helt vaken.

Läs mer om behandlingsalternativ för narkolepsi.

Att leva med narkolepsi

Hittills finns det inget botemedel mot narkolepsi. Istället kan människor prova mediciner eller livsstilsförändringar som kan hjälpa till att minska symtomen och begränsa hur tillståndet påverkar deras liv. Depression kan vara en vanlig biverkning av narkolepsi eftersom det kraftigt kan minska en persons livskvalitet.

Om narkolepsi har förändrat ditt liv och påverkat ditt välbefinnande, överväg att kontakta en legitimerad terapeut eller kurator för att söka hjälp. Medan du arbetar med medicinska specialister för att hjälpa dig hantera ditt tillstånd, kan en terapeut hjälpa dig att omformulera ditt tänkesätt, samt rekommendera tips för att bygga ett stödnätverk.

Narkolepsinätverket är en gratis resurs som listar lokala stödgrupper samt sömncenter och specialister för personer som lever med narkolepsi.

Även om det ofta behandlas som en punchline av popkulturen, är narkolepsi inget skämt. Tillståndet kan i hög grad störa en persons livskvalitet och innebär ofta att dessa individer inte får den återhämtningssömn som de behöver för att fungera korrekt.

Ett symptom som kan göra tillståndet överväldigande är hallucinationer, som vanligtvis utlöses som ett resultat av sömnförlamning. Även om de inte är farliga, kan de lägga till förvirringen som denna störning orsakar.

En terapeut kan hjälpa dig att arbeta igenom känslorna av att uppleva en hallucination, och din läkare kan kanske ordinera medicin som hjälper dig att somna bättre.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *