Albuterol och kostnad: Vad du behöver veta

Introduktion

Om du tittar på behandlingsalternativ för vissa typer av andningsproblem, kanske du vill lära dig mer om albuterol (ProAir Digihaler, ProAir RespiClick, ProAir HFA, Proventil, Ventolin).

Albuterol är ett generiskt receptbelagt läkemedel som används av vuxna och vissa barn för följande ändamål:

 • för att förebygga eller behandla bronkospasm orsakad av ett slags reversibel obstruktiv lungsjukdom, såsom KOL eller astma
 • för att förebygga eller behandla bronkospasm som utlöses av träning

Albuterol tillhör en grupp läkemedel som kallas luftrörsvidgare. Den innehåller den aktiva ingrediensen albuterolsulfat. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.)

Albuterol kommer som en aerosolinhalator, nebulisatorlösning, oral sirapslösning och tablett som du sväljer.

Fortsätt läsa för detaljer om albuterol och kostnader, och hur du sparar pengar på recept.

Notera: För mer information om albuterol, se denna djupgående artikel.

Hur mycket kostar albuterol?

Priset du betalar för albuterol kan variera. Det kan bero på:

 • din behandlingsplan
 • den form av albuterol du ordineras
 • ditt försäkringsskydd (om du har försäkring)
 • apoteket du använder

Om du har ordinerats albuterollösning för användning med en nebulisator, kan du behöva köpa nebulisatorn separat. Din läkare kommer sannolikt att skriva ut ett recept till dig för denna enhet. Och om du ordineras albuterol oral sirap, kan du behöva använda en speciell mätbägare eller oral spruta för att mäta dina doser av albuterol. Din läkare eller apotekspersonal kan ge mer information om dessa enheter.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för albuterol, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsleverantör täcker albuterol. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera albuterol med avseende på din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om albuterol kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om albuterol kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och albuterol

Nedan finns svar på några vanliga frågor om albuterol och kostnader.

Hur mycket kostar en albuterolinhalator utan försäkring kontra med försäkring?

Kostnaden för en albuterolinhalator utan försäkring jämfört med försäkring beror på dina försäkringsförmåner. Det kan också bero på vilket apotek du använder för att fylla ditt recept.

Kostnaden för en albuterolinhalator utan försäkring beror på:

 • din dosering och behandlingsplan
 • hur mycket du har ordinerats (som 30 dagars leverans kontra 90 dagars leverans)
 • det apotek du väljer (priserna kan variera)

Din läkare eller apotekspersonal kan ge mer information om vad du kan förvänta dig att betala för en albuterolinhalator baserat på din individuella behandlingsplan.

Kostnaden för en albuterolinhalator med försäkring beror på din försäkringsgivare och plan, såväl som din behandlingsplan. Du kan behöva uppfylla vissa krav på förhandstillstånd innan din försäkringsgivare kommer att täcka detta läkemedel.

Om du har försäkringsskydd, kontakta din försäkringsleverantör för att lära dig mer om kostnaden för en albuterolinhalator.

Täcks Albuterols kostnad av Medicare?

Ja, Medicare täcker vanligtvis kostnaden för albuterol. Hur mycket du kommer att betala beror på din särskilda Medicare-plansförmåner.

Din kostnad för albuterol med Medicare-täckning beror också på din behandlingsplan och den form av albuterol du ordineras. Vissa former, som nebulisatorlösningen, kan ha extra kostnader eftersom du måste köpa en nebulisator för att kunna användas med lösningen.

Prata med din Medicare-leverantör för att ta reda på kostnaden för albuterol baserat på ditt recept och din behandlingsplan.

Kan jag få hjälp att betala för albuterol?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för albuterol eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

 • NedyMeds
 • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Finns albuterol tillgängligt som ett varumärkesläkemedel?

Albuterol är ett generiskt läkemedel. Detta innebär att den innehåller en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generiskt läkemedel anses vara lika säkert och effektivt som originalläkemedlet och kostar vanligtvis mindre.

Albuterol finns i varumärkesversionerna ProAir Digihaler, ProAir RespiClick, ProAir HFA, Proventil och Ventolin. För att ta reda på hur kostnaden för dessa läkemedel kan jämföras med albuterol, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats albuterol och du är intresserad av att använda en varumärkesversion istället, prata med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för en annan. Du måste också kontrollera med din försäkringsgivare eftersom det kanske bara täcker ett eller annat läkemedel.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar albuterol på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av albuterol om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för albuterol. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för albuterol. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för albuterol, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsgivare för att få reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för albuterol.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

 • Varierar kostnaden för albuterol beroende på doseringsformen som ordinerats för mig?
 • Finns det kostnadsskillnader mellan varumärket och generiska former av albuterol?
 • Skulle min dagliga kostnad för albuterol vara lägre med en 90-dagars leverans?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Läpprynkor

Översikt Läpprynkor, som ibland kallas läpplinjer, läppstiftslinjer eller rökarlinjer, är de små vertikala linjerna som bildas på läpparna hos äldre...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *