Vad är sambandet mellan stress och Crohns sjukdom?

Tidig forskning tyder på att stress kan förvärra Crohns sjukdom genom att öka tarminflammationen och störa tarmbiomen.

Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som utlöser irritation och inflammation i matsmältningskanalen, vilket vanligtvis påverkar slutet av tunntarmen och början av tjocktarmen. Detta kan leda till symtom som magsmärtor, diarré och minskad aptit.

När någon med Crohns sjukdom upplever kronisk stress kan det göra symtomen mer komplicerade och svåra att identifiera. Detta beror på att stress i sig kan leda till gastrointestinala (GI) symtom, och höga stressnivåer kan både utlösa och förvärra befintliga symtom på Crohns sjukdom.

Att känna igen och hantera stress är en viktig del av vården av Crohns sjukdom.

Kan stress utlösa Crohns sjukdom?

Stress ensam orsakar inte Crohns sjukdom, men det kan förvärra symtomen hos personer som redan har tillståndet. Att ha Crohns sjukdom kan också orsaka ytterligare känslor av stress som i sin tur kan förvärra symtomen.

Crohns sjukdom anses vara ett autoimmunt tillstånd, där immunsystemet av misstag attackerar de friska vävnaderna i matsmältningskanalen. Bevis tyder på att dess utveckling sannolikt beror på ett komplext samspel av genetiska, miljömässiga och immunrelaterade faktorer.

Förvärrar stress symtomen på Crohns sjukdom?

Kronisk stress kan utlösa eller förvärra symtomen på Crohns sjukdom, såsom buksmärtor, diarré och matkänslighet. Det kan också leda till en ökad risk för psykiska problem som ångest och depression.

Tecken på att dina symtom blir värre

Tecken på att dina Crohns symtom blir värre kan vara:

 • ökad buksmärta
 • diarre
 • blod i avföringen (rektal blödning)
 • viktminskning
 • Trötthet
 • minskad aptit
 • feber
 • ledvärk och svullnad
 • hudproblem (som erythema nodosum eller pyoderma gangrenosum)
 • förändringar i tarmvanor
 • näringsbrister
 • komplikationer (förträngningar, fistlar, bölder)

Hur påverkar stress Crohns sjukdom?

Djurforskning tyder på att stress kan bidra till att en Crohns sjukdom blossar upp genom flera mekanismer:

 • Förhöjd inflammation: Stress utlöser förändringar i hormoner och immunförsvar, vilket gör din kropps försvarssystem mer aktivt och orsakar mer inflammation i tarmen. Detta är särskilt problematiskt vid Crohns sjukdom, där inflammation redan är det centrala problemet. Stress kan göra denna inflammation värre, vilket leder till allvarligare symtom.
 • Obalans i tarmmikrobiom: Tarmen rymmer många olika typer av mikroorganismer, inklusive hjälpsamma bakterier. När du är stressad kan denna balans av mikrober störas, vilket kan göra inflammation i Crohns sjukdom värre.
 • Hjärnans strukturella förändringar: Crohns sjukdom kanske inte är begränsad till tarmen. Till exempel har tidig forskning visat att deltagare i Crohns sjukdom har olika hjärnstrukturer jämfört med icke-Crohns deltagare. Dessa strukturella skillnader kan vara relaterade till stress och bidra till utvecklingen av ångest och depression hos individer med Crohns sjukdom.

Tips för att hantera stress med Crohns sjukdom

Här är några tips för att hantera stress med Crohns sjukdom:

 • Djupandning: Öva djup, diafragmatisk andning för att lugna din kropps stressreaktion. Fokusera på långsamma, djupa andetag för att signalera din kropp att växla till avslappningsläge.
 • Planera framåt: När du går ut, leta reda på toaletter i förväg, ta med dig nödvändiga förnödenheter och ha en nödplan för att minska ångesten för uppblossningar.
 • Regelbunden träning: Delta i regelbunden fysisk aktivitet, vilket kan frigöra endorfiner, förbättra humöret och minska stress.
 • Mindfulness meditation: Ägna några minuter varje dag till mindfulness-meditation. Det finns många appar och guidade meditationer tillgängliga för att hjälpa dig komma igång.
 • Gränssättning: Identifiera stressfaktorer i ditt liv och avgör om du kan minska dem eller ändra hur du interagerar med dem.
 • Konsekvent egenvård: Upprätthåll en hälsosam livsstil genom att prioritera träning, tillräcklig sömn och en balanserad kost. Dessa vanor är nödvändiga för både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
 • Stressreducerande tekniker: Utforska stressreducerande tekniker som yoga, progressiv muskelavslappning eller tai chi. Hitta en som resonerar med dig och öva på den regelbundet.
 • Tidsplanering: Organisera och prioritera dina uppgifter och ansvar för att minska känslan av att vara överväldigad.
 • Läkemedelsefterlevnad: Håll dig konsekvent med dina ordinerade mediciner eftersom uteblivna doser kan förvärra dina symtom. Överväg att använda pillerorganisatörer eller påminnelser för att hjälpa dig komma ihåg.

Slutsats

Tidig forskning har visat ett möjligt samband mellan stress och Crohns sjukdom, och djurstudier har visat ett samband mellan stress och ökad tarminflammation och obalans i tarmen.

Det kan också finnas ett samband med Crohns sjukdom och förändrad hjärnfunktion. Mer forskning behövs dock för att bekräfta dessa resultat.

Om du har Crohns sjukdom är det viktigt att känna igen och hantera stress för att förbättra ditt tillstånd och ditt allmänna välbefinnande. Tveka inte att kontakta en vårdpersonal för att utforska tekniker och behandlingar för att minska stress.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *