Utforska fenomenet paradoxal klarhet: vad vetenskapen säger

Även om vi ännu inte helt förstår paradoxal klarhet, är det ett väldokumenterat fenomen som händer många människor med avancerad demens.

Över 55 miljoner människor världen över lever med demens, ett progressivt tillstånd som påverkar någons kognitiva funktioner, inklusive deras tänkande, minne, språk och mer. Demens är en av de vanligaste orsakerna till funktionshinder i världen och den sjunde vanligaste dödsorsaken i världen.

När demens utvecklas till de sena stadierna förlorar en person sin förmåga att engagera sig i meningsfulla aktiviteter och kommunikation med omgivningen. Men när människor med detta tillstånd nära livets slut kan de också uppleva en plötslig klarhet – ett fenomen som kallas paradoxal klarhet.

Framöver kommer vi att diskutera vad paradoxal klarhet är, inklusive hur det kan se ut, hur ofta det händer och hur man får stöd för en älskad som är i slutskedet av sitt liv.

Vad är paradoxal klarhet?

Paradoxal klarhet är en term som används för att beskriva korta episoder av mental klarhet hos människor som annars har förlorat sin förmåga till meningsfull kommunikation med andra.

Ofta refererar termen till denna typ av klarhet hos personer med svår demens som inte längre kan känna igen eller kommunicera med andra. Men det kan också hända de med andra tillstånd som har tappat förmågan att kommunicera och närmar sig slutet av sitt liv.

Så, vad händer egentligen under episoder av paradoxal klarhet? Under dessa episoder kan en person som har varit relativt icke-kommunikativ plötsligt göra saker som:

 • svara på frågor och ha samtal
 • diskutera minnen och erfarenheter från sitt förflutna
 • komma ihåg personliga uppgifter om sig själva
 • känna igen sin familj, vänner eller nära och kära
 • gå upp och rör på dig, gå runt eller göra andra aktiviteter

Medan forskning om paradoxal klarhet är sparsam, utforskade en studie från 2019 som publicerades 2023 detta fenomen. I den här studien intervjuade forskarna 33 vårdpersonal som hade sett paradoxal klarhet – inklusive läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra.

I över 48 % av de rapporterade episoderna återgick personen till full klarhet och hade ingen märkbar försämring i kommunikationen. 31 % av episoderna involverade en viss grad av klarhet, men personen hade begränsningar på grund av sin sjukdom. Och i nästan 21 % av fallen förbättrades klarheten, men det fanns fortfarande en betydande försämring.

Här är den intressanta delen: I varje rapporterat fall av sjukvårdspersonal kunde personen tala och kommunicera. Och av dessa rapporter fanns det 22 fall där personen också ägnade sig åt oväntade aktiviteter, som att spela ett musikinstrument.

Finns det någon skillnad mellan terminal klarhet och paradoxal klarhet?

Paradoxal klarhet och terminal klarhet beskriver samma typ av fenomen – episoder av mental klarhet som uppträder hos någon som annars saknar förmågan att kommunicera. Men terminal klarhet hänvisar specifikt till episoder av klarhet som inträffar precis före döden.

Liksom upplevelsen av paradoxal klarhet, är episoder av terminal klarhet förknippade med att människor plötsligt återfår förmågan att prata, minnas och till och med delta i aktiviteter som att sjunga. Men denna klarhet är relativt kortlivad, och döden kommer ofta timmar eller dagar efter att personen har episoden.

Var det här till hjälp?

Hur vanligt är paradoxal klarhet?

Utan mycket forskning om detta fenomen är det svårt för forskare att begränsa hur vanlig paradoxal klarhet är. Men några studier har gett oss en uppfattning om hur vanligt det kan vara.

En studie från 2022 om vårdgivare och episoder av klarhet fann att över 61 % av potentiella studiedeltagare rapporterade att de hade sett paradoxal klarhet hos någon med demens. Tillsammans rapporterade dessa studiedeltagare att de hade sett 479 episoder totalt.

Och i 2019-studien som nämns ovan hade 73 % av vårdpersonalen som de först intervjuade bevittnat antingen en eller flera episoder av paradoxal klarhet hos sina patienter.

Vad orsakar paradoxal klarhet?

Även om fullständiga studier saknas, har både anekdotiska rapporter och fallstudier visat oss att paradoxal klarhet är ett verkligt fenomen. Men med så lite bevis som visar oss vad som faktiskt händer i hjärnan under dessa episoder, är vi fortfarande inte säkra på vad som orsakar dem.

Men många experter på området är det fortsätter att utforska vad vi vet om fenomenet så att vi bättre kan förstå hur och varför dessa episoder inträffar.

Vill veta mer?

Om du eller en nära och kära har demens, kanske du kan hjälpa till att utöka vad vi vet om tillståndet och paradoxal klarhet. Du kan prata med din läkare om att gå med i kliniska studier eller kolla in sajter som ClinicalTrials.gov för att lära dig mer om pågående studier.

Var det här till hjälp?

Hur länge kan paradoxal klarhet vara?

Eftersom paradoxal klarhet verkar vara ett slumpmässigt fenomen, finns det inget sätt att verkligen säga om eller när det kommer att hända, och hur länge det kommer att pågå. Vissa människor har rapporterat att de bevittnat episoder som pågår i flera dagar, medan andra bara fångar ögonblickliga glimtar av klarhet från nära och kära.

I studien från 2023 varade 31 % av de episoder som rapporterats av sjukvårdspersonal flera dagar, medan nästan 21 % av fallen varade i bara en dag, och ungefär 24 % varade allt från 30 minuter till en timme.

Om din älskade lider av avancerad demens kan det vara bra att ha en plan för vad du skulle vilja göra om de får gåvan paradoxal klarhet. Du kanske vill ha en lista med nödnummer för avlägsna släktingar eller fundera på viktiga frågor om begravningsplaner eller deras testamente.

Försörja dig själv och dina nära och kära

Att se någon resa genom slutstadierna av en sjukdom som demens kan vara en svår process för alla inblandade – för familj, vänner och vårdgivare. Och att se en älskad uppleva en plötslig episod av klarhet kan vara känslomässigt överväldigande på många sätt.

Om någon du älskar med demens närmar sig livets slut, finns det stöd tillgängligt. Oavsett om du letar efter stödgrupper för vårdgivare, yrkesverksamma i livets slutskede eller stöd för mental hälsa, här är några resurser att överväga att kolla in:

 • Alzheimerförbundets stödgrupper
 • AFA:s stödgrupper
 • NHPCO:s verktyg för att hitta en vårdgivare
 • HFA:s Hospice Directory
 • INELDA:s Doula-katalog över slutet av livet
 • SAMHSA:s FindTreatment.gov
Var det här till hjälp?

Paradoxal klarhet är ett fenomen där någon som tidigare har förlorat förmågan till kommunikation kortvarigt och tillfälligt återfår klarheten. Paradoxal klarhet är ofta terminal, vilket innebär att den tenderar att inträffa precis innan en persons liv är slut.

Om du har en nära och kära med ett tillstånd som demens eller Alzheimers sjukdom som närmar sig slutet av sitt liv, är det viktigt att alla får det stöd de behöver under övergången. Överväg att kontakta din nära och käras vårdteam för mer information om vilka resurser i livets slutskede som finns tillgängliga.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *