Tag: pyuria

Vad är pyuria?

Vad är pyuria?

Pyuria är ett urinbesvär som kännetecknas av ett förhöjt antal vita blodkroppar i urinen. Läkare definierar ett stort antal som minst 10 vita blodkroppar per kubik millimeter (mm3) centrifugerad urin. ...