Tag: ny information för patienten

Strålning Enterit

Översikt över strålningsenterit Strålning används vid behandling av cancer och medför risker. Strålningsenterit är en av dessa risker. Detta tillstånd orsakas av inflammation i din tunna och/eller tjocktarm från strålbehandlingar ...

Vad är asteni?

Översikt Asteni, även känd som svaghet, är känslan av kroppströtthet eller trötthet. En person som upplever svaghet kanske inte kan röra en viss del av kroppen korrekt. Asteni beskrivs bäst ...

Kroniskt njursvikt

Vad är kroniskt njursvikt? Dina njurarär ansvariga för att filtrera överflödig vätska och avfallsprodukter från ditt blod. Detta avfall elimineras sedan i urinen. Kroniskt njursvikt avser förlust av njurfunktion under ...

Kateterförfaranden

Vad är en kateterprocedur? Ett kateterförfarande kan vara ett diagnostiskt verktyg samt en behandlingsform för vissa typer av hjärtsjukdomar. Vissa typer av hjärtsjukdomar härrör från abnormiteter i hjärtats struktur. De ...

Page 23 of 23 1 22 23