Tag: njurcancer

Adrenokortikal karcinom

Adrenokortikal karcinom

Allmän information om binjurebarken Nyckelord Adrenokortikal karcinom är en sällsynt sjukdom där maligna (cancer) celler bildasdet yttre skiktet av binjurarna. Att ha vissa genetiska tillstånd ökar risken för adrenokortikal karcinom. ...