Tag: kunskap om sjukdomssymptom

CT Stent

CT Stent

Abdominalt aortaaneurysm Stentar med bilaterala höftbensartärer Digital CT som visar endovaskulär stenting av en abdominal aortaaneurysm med bilaterala höftbensaneurysm, med hjälp av en teknik som bevarar flödet till båda inre ...

Page 1 of 6 1 2 6