Tag: kunskap om hälsa

Levotyroxin tabletter

Vad är detta för medicin? LEVOTYROXIN (lee voe thye ROX een) är ett sköldkörtelhormon. Detta läkemedel kan förbättra symtom på sköldkörtelbrist som långsamt tal, brist på energi, viktökning, håravfall, torr ...

Laboratorietester vid epilepsi

Laboratorietester Med jämna mellanrum kan olika tester behövas. Övervakning av antiepileptikabehandling med mätning av koncentrationen av antiepileptika i blodomloppet används ofta för att: Korrelera med behandlingens effektivitet Dokumentera patientens överensstämmelse ...

Page 1 of 2 1 2