Tag: förklara hälsoproblem

Etoposid, VP-16 kapslar

Vad är detta för medicin? ETOPOSIDE, VP-16 (e toe POE-sidan) är ett kemoterapiläkemedel. Det används för att behandla småcellig lungcancer och andra cancerformer. Detta läkemedel kan användas för andra ändamål; ...

Topotecan kapslar

Vad är detta för medicin? TOPOTECAN (TOE poe TEE kan) är ett kemoterapiläkemedel. Det används för att behandla småcellig lungcancer. Detta läkemedel kan användas för andra ändamål; fråga din vårdgivare ...

Page 1 of 3 1 2 3