Psykoterapi för depression: hur fungerar det?

Det finns många typer av psykoterapi som har visat sig hjälpa till att lindra depressionssymtom. Den rätta för dig beror på dina symtom och behov.

Psykoterapi är en vanlig behandlingsmetod som kan hjälpa personer med depression att övervinna sina symtom. Under psykoterapi kan personer med depression lära sig att hantera negativa tankar, bygga starkare relationer med de viktiga människorna i deras liv och utforska hur tidigare livshändelser påverkar deras nuvarande psykiska hälsa.

Vissa behandlingsplaner för psykoterapi är fokuserade på enstaka problem och slutförs på bara några månader. Andra är långsiktiga och kan pågå i flera år. Den rätta psykoterapin för dig beror på faktorer som dina personliga preferenser (som vilken demografi av terapeut du föredrar) och frekvensen, svårighetsgraden och intensiteten av dina depressionssymtom.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en terapeutisk behandling som använder verbala och psykologiska metoder för att hjälpa människor att övervinna psykiska tillstånd och arbeta sig igenom svåra livssituationer.

Psykoterapi använder inte behandlingar som mediciner. Det är dock vanligt att människor ordineras medicin tillsammans med psykoterapi för att hantera psykiska tillstånd, särskilt humörtillstånd som ångest, bipolär sjukdom och depression.

Psykoterapibehandlingsplaner för depression

Det finns några olika typer av psykoterapi som används för depression. Rätt typ för dig beror på faktorer som svårighetsgraden av dina symtom, dina personliga preferenser och eventuella tidigare terapierfarenheter du har haft.

Ibland kan du använda flera typer av terapi tillsammans för att uppnå bästa resultat. Vanliga psykoterapibehandlingsmetoder för depression inkluderar:

 • Kognitiv terapi: Kognitiv terapi är ett behandlingssätt som fokuserar på hur tankar påverkar känslor. Denna terapi hjälper dig att lära dig att identifiera mönster av negativt tänkande så att du kan arbeta för att ersätta negativa tankar med positiva.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT hjälper dig att identifiera hur du reagerar på negativa tankar och hur dessa beteenden kan göra depression värre. Den lär ut hur du ändrar ditt svar på negativa känslor så att du kan få kontroll över dina tankar och humör.
 • Interpersonell terapi: Interpersonell terapi hjälper dig att titta på relationerna i ditt liv, till exempel de med din make, vänner och arbetskamrater, och hjälper dig att leta efter sätt att förbättra dem. En terapeut hjälper dig att hitta sätt att hantera och lösa konflikter.
 • Psykodynamisk terapi: Psykodynamisk terapi är en långsiktig terapimodell som hjälper människor med depression att förstå hela sitt spektrum av känslor. Ofta hjälper denna typ av terapi människor att titta in i sin barndom eller andra punkter i livet för att undersöka hur det kan påverka deras nuvarande mentala tillstånd.

Psykoterapi för förlossningsdepression

Psykoterapi är ofta en viktig del av behandlingen för förlossningsdepression (PPD). Vanligtvis rekommenderas KBT. KBT kan hjälpa personer med PPD att undkomma negativa tankemönster och beteendecykler.

Vissa personer med PPD tycker också att interpersonell terapi är till hjälp. Interpersonell terapi kan hjälpa människor med PPD att arbeta igenom hur den stora livsförändringen av förlossningen kan påverka deras relationer med andra och identifiera kommunikations- och problemlösningsstrategier.

Klicka här för att lära dig mer om hur du får behandling för PPD, även utan försäkring.

Effektiviteten av psykoterapi för depression

Psykoterapi är i allmänhet effektiv vid depression. Det har kopplats till positiva resultat för personer med depression, inklusive en förbättring av depressionssymtom.

En studie från 2018 analyserade data från andra studier om depression och psykanalys från flera decennier och länder. Studien fann att psykoterapi är en effektiv behandling för att lindra symptomen på depression.

Psykoterapi gav positiva resultat i alla kontrollgrupper, men forskarna fann inga signifikanta skillnader i resultaten av olika typer av psykoterapi.

Hur är psykoterapi?

Behandlingssessioner kommer att bero på vilken typ av terapi du får och på dina preferenser. Du kan ha individuella, familje-, par- eller gruppsessioner. Du kanske får terapi flera gånger i veckan, eller bara en gång i månaden. Vissa terapiprogram är kortsiktiga och kommer att slutföras på bara ett par månader, medan andra är långvariga och kan pågå i flera år.

Sessioner kan ske personligen eller via en telehälsotjänst online. De flesta psykoterapisessioner tar 45 minuter till en timme.

Oavsett format eller antal sessioner kommer din terapeut att göra sitt bästa för att se till att du känner dig bekväm och säker. Klicka här för att lära dig mer om vilka gröna flaggor du ska leta efter hos en terapeut.

De kommer att strukturera sessioner baserat på dig och dina behov eller mål. Till exempel, om ett problem eller problem dyker upp medan du pratar, kan det sluta med att du ägnar resten av sessionen åt det problemområdet, även om det inte var den ursprungliga planen för mötet.

Du kommer sannolikt att diskutera ett brett spektrum av ämnen med din terapeut, till exempel:

 • ditt känslomässiga tillstånd och hur det kan fluktuera under din dag eller vecka
 • vad som händer i ditt dagliga liv och hur det påverkar dig
 • kontrollera dina mål och planer på att uppnå dem
 • dina relationer och de viktiga personerna i ditt liv
 • hur man hanterar sociala situationer eller stressiga stunder
 • hur du hanterar dina speciella depressionssymtom

Det är viktigt att veta att allt du säger under behandlingen är helt konfidentiellt. Din integritet är garanterad. Enligt lag är de enda gånger en terapeut kan bryta denna sekretess enligt ett domstolsbeslut eller om de känner att du är en omedelbar fara för dig själv eller andra.

Medan media ofta skildrar terapisessioner som någon som förklarar sitt trauma när deras terapeut tar anteckningar, är det väldigt sällan verkligheten. Att skapa en förtroendefull relation med din terapeut är nyckeln till framgången för behandlingen, så det är viktigt att ta saker i en hastighet som du är bekväm med.

Klicka här för att lära dig mer om att hitta rätt terapeut för dig.

Få stöd för depression

Depression kan vara isolerande, men det finns ställen du kan vända dig till för att få stöd. Om du behöver hjälp kan du nå ut till organisationer som:

 • National Alliance on Mental Illness (NAMI): NAMI kan hjälpa dig att hitta gratis terapi och andra lokala resurser. Du når dem 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan genom att ringa 800-950-NAMI (6264).
 • The Depression and Bipolar Support Alliance: Du hittar stödgrupper, utbildningsmaterial, resurser och mer när du besöker The Depression and Bipolar Support Alliance.
 • Anxiety and Depression Support Group of America: Du kan hitta gemenskap både personligen och online med Anxiety and Depression Support Groups of America.
 • TalkLife: TalkLife är en gratis app som kopplar dig till en stödjande gemenskap av människor som hanterar depression och kan förstå dina upplevelser. Du kan hitta den för Apple eller Android.
 • 988 Crisis Lifeline: Om du upplever självmordstankar kan du kontakta Crisis Lifeline online eller i USA genom att ringa 988 24/7 för gratis support.

Psykoterapi är ett av de primära behandlingsalternativen för personer med depression. Psykoterapi kan hjälpa till att identifiera sätt att hantera ditt eget tänkande och ditt beteende. Det kan hjälpa dig att lära dig att byta negativa tankar mot positiva och negativa beteenden mot produktiva handlingar.

Andra typer av psykoterapi kan hjälpa människor att arbeta med de viktiga relationerna i deras liv och förstå hur deras förflutna kan påverka deras nuvarande psykiska hälsa. Rätt psykoterapi för dig beror på dina symtom och preferenser – men många resurser finns tillgängliga.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *