Myrbetriq och kostnad: Vad du behöver veta

Introduktion

Om du tittar på behandlingsalternativ för vissa blåsproblem, kanske du vill lära dig mer om Myrbetriq.

Myrbetriq är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla följande blåsproblem:

  • neurogen detrusor överaktivitet hos vissa barn

  • överaktiv blåsa (OAB) hos vuxna

För OAB kan Myrbetriq användas ensamt eller tillsammans med Vesicare (solifenacin).

Myrbetriq finns i två former som du tar via munnen: tabletter och granulat som en farmaceut blandar till en suspension. Båda är former med förlängd frisättning, vilket innebär att läkemedlet långsamt släpps ut i din kropp efter att du tagit det.

Den aktiva ingrediensen i Myrbetriq är mirabegron. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.)

Fortsätt läsa för detaljer om Myrbetriq och kostnader, och hur du sparar pengar på recept.

Notera: För mer information om Myrbetriq, inklusive dess användningsområden, se den här djupgående artikeln.

Hur mycket kostar Myrbetriq?

Priset du betalar för Myrbetriq kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd (om du har det) och vilket apotek du använder.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Myrbetriq, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva förhandsauktorisera innan din försäkringsleverantör täcker Myrbetriq. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera Myrbetriq angående din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om Myrbetriq kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om Myrbetriq kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och Myrbetriq

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Myrbetriq och kostnader.

Hur är kostnaden för Myrbetriq 50 mg tabletter jämfört med 25 mg tabletterna?

Det är troligt att Myrbetriq 50 milligram (mg) tabletter och 25 mg tabletter är lika i pris. Priset för varje styrka kan bero på vilket apotek du fyller på ditt recept. Det kan också bero på om du har sjukförsäkring och vilken typ av plan du har.

För att ta reda på om du kommer att betala ett annat pris för Myrbetriq 50 mg och 25 mg tabletter, prata med din försäkringsgivare eller apotekspersonal.

Vad kostar Myrbetriq med Medicare eller kommersiell försäkring samt utan försäkring?

Din kostnad för Myrbetriq kommer sannolikt att bli högre om du inte har försäkring. Prata med din apotekspersonal om hur mycket läkemedlet kommer att kosta utan försäkring. Priserna på Myrbetriq kan variera på olika apotek.

Om du har Medicare eller kommersiell försäkring* beror vad du betalar för Myrbetriq på din plan och om den täcker läkemedlet. Vissa försäkringsplaner kräver också förhandstillstånd innan de täcker ett läkemedel. Din dosering och utbudet av medicin du får kan också påverka vad du kommer att betala. För att ta reda på den exakta kostnaden för Myrbetriq, prata med din Medicare eller kommersiella försäkringsleverantör.

För några resurser som kan hjälpa dig att hitta sätt att sänka priset på Myrbetriq, se “Kan jag få hjälp att betala för Myrbetriq?” avsnitt nedan.

* Kommersiell försäkring är försäkring som inte är federal eller statligt finansierad.

Finns det ett billigare alternativ till Myrbetriq för mitt tillstånd?

Det finns andra mediciner tillgängliga för att behandla överaktiv blåsa. Dessa inkluderar Ditropan XL (oxybutynin), Vesicare (solifenacin), darifenacin och Detrol (tolterodin). Alternativ för neurogen detrusoröveraktivitet inkluderar Ditropan XL och en flytande suspensionsform av solifenacin som kallas Vesicare LS.

De flesta av dessa alternativ finns i generisk form och kan vara billigare än Myrbetriq.

För att ta reda på hur kostnaderna för Myrbetriq och dessa läkemedelsalternativ jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats Myrbetriq och du är intresserad av att använda ett alternativ som kostar mindre, prata med din läkare. Dessutom måste du kontrollera med din försäkringsgivare, eftersom det kanske bara täcker vissa läkemedel.

Finns Myrbetriq tillgängligt som ett generiskt läkemedel?

Myrbetriq kommer endast som ett varumärkesläkemedel. Den är för närvarande inte tillgänglig i en generisk version. Ett generiskt läkemedel är en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett varumärkesläkemedel. Generika tenderar att kosta mindre än märkesläkemedel.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra.

Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar Myrbetriq på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av Myrbetriq om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för Myrbetriq. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka din kostnad för Myrbetriq. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för Myrbetriq?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för Myrbetriq eller förstå din försäkring, kolla in dessa webbplatser:

  • NedyMeds
  • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal. Du kan också vara berättigad till kostnadsbesparingar från läkemedelstillverkaren genom dess Momentum-program. För att lära dig mer, besök programmets webbplats.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för Myrbetriq, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsleverantör för att få reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för Myrbetriq.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

  • Blir det mer kostnadseffektivt att få ett större utbud av Myrbetriq?
  • Kommer en billigare generisk version av Myrbetriq att finnas tillgänglig snart?
  • Kommer min dosering av Myrbetriq att påverka läkemedlets kostnad?
  • Kostar Myrbetriq-granulat lika mycket som tabletterna?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som en ersättning för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *