Meningit och MRT: Vad kan vi lära oss?

Läkare kan ofta se tecken på hjärnhinneinflammation och dess komplikationer på en MRT. Men enbart MRT är vanligtvis inte tillräckligt för att bekräfta en diagnos.

Meningit är ett allvarligt och akut tillstånd. Enligt Världshälsoorganisationen, 1 av 6 personer med hjärnhinneinflammation dör, och 1 av 5 har allvarliga komplikationer eller bestående skador.

Ett av verktygen som läkare använder för att se om du har hjärnhinneinflammation är magnetisk resonanstomografi (MRT).

I den här artikeln undersöker vi MR och dess effektivitet när man kontrollerar hjärnhinneinflammation, andra tester och vad man kan förvänta sig efter en diagnos.

Kan man se hjärnhinneinflammation på en MRT?

När det gäller att diagnostisera meningit kan MRT verkligen spela en avgörande roll. Du kan ofta se tecken på hjärnhinneinflammation på en MRT.

MRT är i allmänhet effektivt för att upptäcka hjärnhinneinflammation, främst när läkare använder den tillsammans med andra diagnostiska verktyg. Men dess effektivitet kan variera.

Till exempel i en 2022 studie, drog forskare slutsatsen att MRI var effektivt för att upptäcka hjärnhinneinflammation hos spädbarn. De noterade dock att MRT hade hög specificitet och måttlig känslighet.

Det är viktigt att förstå att även om MRI kan avslöja tecken som tyder på hjärnhinneinflammation, kan den inte definitivt diagnostisera tillståndet. Den slutliga diagnosen vanligtvis kräver en lumbalpunktion för att testa cerebrospinalvätskan (CSF) för infektion.

Vad kan en MRT berätta om hjärnhinneinflammation?

MRT ger detaljerade bilder av hjärnan och ryggmärgen. Vid meningit kan det avslöja inflammation eller abnormiteter i hjärnhinnorna, de skyddande hinnorna täcker dessa områden. Dessa förändringar kan verka som tjockare än vanligt områden eller tecken på inflammation.

Dessutom kan MRT spåra utvecklingen av hjärnhinneinflammation över tiden. Detta hjälper till att ge läkare en tydligare förståelse för hur sjukdomen påverkar kroppen och hur du svarar på behandlingen.

Vilka andra tester använder läkare för att diagnostisera meningit?

Även om en MRT kan ge värdefull information vid diagnostisering av hjärnhinneinflammation, är det inte det enda verktyget läkare använder. En läkare kan utföra flera andra tester för att bekräfta en diagnos av hjärnhinneinflammation.

Det mest definitiva testet för hjärnhinneinflammation är en lumbalpunktion, även känd som en spinal tap.

Under en lumbalpunktion, en läkare tar ett litet prov av CSF för att analysera för tecken på infektion. CSF är vätskan som omger din hjärna och ryggmärg. Närvaron av vissa bakterier eller virus i CSF kan bekräfta en diagnos av hjärnhinneinflammation.

Förutom en lumbalpunktion kan det medicinska teamet ta blodprover för att upptäcka bakterierna eller viruset som orsakar hjärnhinneinflammationen. Detta kan hjälpa till att bestämma den mest effektiva behandlingsplanen.

Slutligen, om din läkare misstänker att du kan ha svullnad eller bölder i hjärnan, kan de beställa en datortomografi (CT) före en lumbalpunktion. Detta kan hjälpa säkerställa att lumbalpunktionen är säker att utföra.

Vad kan jag förvänta mig efter en hjärnhinneinflammation?

När du väl fått en hjärnhinneinflammationsdiagnos börjar behandlingsresan. Det primära målet är att minska symtomens svårighetsgrad och förhindra komplikationer.

Din behandling kommer att bero på vilken typ av hjärnhinneinflammation du har:

  • Viral: Viral meningit går över av sig självt inombords 10 dagar, men du bör ändå gå till läkaren för en diagnos. Du behöver vanligtvis inte ta några mediciner, men din läkare kan fortfarande ordinera antivirala läkemedel om du har andra virus som orsakar hjärnhinneinflammation, såsom influensa. Du kan behöva vila och ta smärtstillande medel.
  • Bakterie: Vid bakteriell meningit behöver du vanligtvis ta antibiotika. Du måste börja behandlingen omedelbart, eftersom detta är mycket farligare än den virala formen. Även om de flesta människor återhämtar sig kan det leda till bestående funktionsnedsättningar, såsom hjärnskador eller till och med dödsfall inom några timmar.
  • Svamp: Om din meningit beror på en svampinfektion kan du behöva ta antimykotika, antingen via intravenös behandling (IV) eller oralt hemma.
  • Parasitisk: Även om det är sällsynt kan du också få hjärnhinneinflammation av en parasitinfektion. I det här fallet kommer din behandling att bero på parasiten och din allmänna hälsa. Du kan behöva ta smärtstillande medel och medicin för att bekämpa infektionen.
  • Amebic: Även om det är sällsynt kan du få en amebisk infektion genom att andas in en mikroskopisk organism från sötvatten, till exempel när du simmar. Behandling kan innefatta läkemedel som flukonazol och azitromycin. Men amebisk meningit har runt 97 % dödlighet.

Under hela denna process kommer du sannolikt att genomgå regelbundna medicinska kontroller. Detta hjälper läkare att övervaka din kropps svar på behandlingen. De kan upprepa avbildningstester som MRT för att spåra förändringar i din hjärna och hjärnhinnor.

Regelbunden vila, rätt näring och att hålla sig hydrerad är också viktigt för din återhämtning. Din läkare kan också rekommendera sätt att förhindra försämring, särskilt om du har ett försvagat immunförsvar.

Vanliga frågor

Här är några vanliga frågor om hjärnhinneinflammation och MR.

Är MRT säker för barn?

Ja, experter anser att MRT är allmänt säkert för barn. Det är en icke-invasiv procedur som inte använder joniserande strålning, vilket gör det till ett säkrare val jämfört med andra avbildningsmetoder som CT-skanningar.

Kan du se hjärnhinneinflammation på en datortomografi?

Ja, en datortomografi kan upptäcka tecken på hjärnhinneinflammation, men den kanske inte är lika detaljerad eller känslig som en MRT.

Visar bakteriell och viral meningit olika på en MRT?

Ja. Även om båda typerna kan orsaka inflammation som syns på en MRT, resulterar bakteriell meningit ofta i mer uttalade förändringar, Till exempel hjärnsvullnad eller bölder.

MRT är ett säkert sätt att upptäcka risken för hjärnhinneinflammation, särskilt om det är bakteriellt. Det är dock inte helt korrekt, så läkare använder ofta andra tester, till exempel en lumbalpunktion, för att bekräfta en diagnos.

Om du märker några symtom på hjärnhinneinflammation, gå till en läkare omedelbart, eftersom vissa former är allvarliga och kräver omedelbar behandling.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *