Kan Nikotin hjälpa till att förebygga demens Alzheimers?

Nikotin undersöks för närvarande för dess potential för att förebygga kognitiv försämring och demens.

När det gäller kognitiv hälsa verkar det finnas en skillnad mellan rökning och nikotin. Rökning är en känd riskfaktor för demens, särskilt vaskulär demens, på grund av dess skada på blodkärlen.

Å andra sidan är nikotin, ett naturligt förekommande ämne som finns i tobak, under utredning för dess potential att förbättra kognitiv funktion. Vissa forskare undersöker om det kan erbjuda skyddande effekter mot kognitiv försämring och Alzheimers sjukdom.

Kan nikotinbruk orsaka Alzheimers eller demens?

Även om nikotin i sig inte orsakar demens, kan handlingen att röka cigaretter vara kopplad till en ökad risk att utveckla demens när du åldras.

De skadliga ämnena i cigarettrök kan leda till cellinflammation, faktorer kopplade till uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Dessutom är rökning känt för att öka risken för vaskulära problem som slag och mikroblödningar i hjärnansom båda bidrar till demens.

Viktigt är att sluta röka, även senare i livet, kan minska denna risk avsevärt, vilket gör det till ett viktigt steg i förebyggande av demens.

Kan nikotinbruk förebygga Alzheimers eller demens?

Viss forskning tyder på att nikotin i sig, oberoende av rökning, kan förbättra kognitionen och potentiellt minska risken för demens.

Nikotin kan potentiellt hjälpa kognition genom att interagera med nikotinacetylkolinreceptorer (nAChRs) i hjärnan. Dessa receptorer spelar en avgörande roll för att reglera olika kognitiva funktioner, inklusive uppmärksamhet, minne och inlärning.

När nikotin binder till nAChRs stimulerar det frisättningen av signalsubstanser som acetylkolin och dopamin, som är förknippade med förbättrad kognitiv prestation.

En studie undersökte transdermalt nikotin (tillförs via plåster eller lokal applicering) som en potentiell behandling för mild kognitiv funktionsnedsättning (MCI) och Alzheimers sjukdom, riktad mot nikotiniska kolinerga receptorer.

I en 6-månaders studie förbättrade nikotin signifikant uppmärksamhet, episodiskt minne och övergripande funktion med minimala biverkningar hos MCI-deltagare. En längre 2-årig testperiod pågår för att utforska de långsiktiga fördelarna. Hittills har 663 deltagare screenats, varav 309 är randomiserade, men utmaningarna inkluderar ett högre avhopp, delvis på grund av pandemiavbrott.

Ändå har behandlingen tolererats väl, och framgång kan erbjuda en ny, tillgänglig och kostnadseffektiv intervention för MCI och kognitiv försämring.

Forskning undersöker också om nikotin kan vara fördelaktigt för att minska åldersrelaterad kognitiv försämring hos friska äldre vuxna. Det finns preliminära bevis som tyder på att en kombination av nikotinbehandling med icke-farmakologiska tillvägagångssätt som kost och motion kan utgöra en heltäckande strategi för att bevara kognitiv funktion i åldrande befolkningar.

Det behövs dock mer forskning för att vara säker på hur säker och effektiv denna metod är och för att ta reda på de bästa sätten att använda nikotin för att förbättra minnet och förebygga demens.

Att engagera sig i Alzheimers eller demensforskning

Om du hoppas bli involverad i pågående studier av Alzheimers och demens, här är några steg du kan ta:

  • Hitta forskningsstudier: Leta efter pågående studier eller kliniska prövningar relaterade till nikotin och demens. Du kan börja med att söka på webbplatser som ClinicalTrials.gov eller kontakta lokala forskningsinstitutioner, universitet eller sjukhus för att fråga om pågående prövningar eller studier i ditt område.
  • Delta i kliniska prövningar: Om du hittar en relevant klinisk prövning kan du kontakta forskarna eller huvudutredarna för att uttrycka ditt intresse för att delta. De kommer att ge dig information om studien, behörighetskriterier och rekryteringsprocessen. Se till att alltid diskutera prövningar med din primärvårdsläkare innan du fortsätter.
  • Hållas informerad: Håll ett öga på de senaste forskningsrönen och studier relaterade till nikotin och kognitiv funktion. Vetenskapliga tidskrifter, medicinska webbplatser och nyhetskanaler täcker ofta sådan forskning. Detta kan hjälpa dig att identifiera nya möjligheter för deltagande.
  • Gå med i forskningsregister: Vissa organisationer har register över individer som är intresserade av att delta i forskningsstudier. Överväg att gå med i dessa register, eftersom forskare ofta använder dem för att rekrytera deltagare:

    • Alzheimerföreningen
    • National Institute on Aging
    • Alzheimers.gov

MIND-studien, den största och längsta pågående studien i sitt slag som syftar till att testa nikotinets potential för att förbättra minnesförlusten, rekryterar för närvarande inte deltagare. Men du kanske vill kontrollera med jämna mellanrum efter uppdateringar för att se om de har påbörjat en ny studie eller rekrytering i framtiden.

Nikotins potentiella roll i demens- och Alzheimerforskningen är ett spännande studieområde, men det är viktigt att närma sig det med försiktighet.

Även om viss forskning tyder på att nikotin, som en kolinerg agonist, kan ha kognitiva förstärkande egenskaper och potentiellt kan hjälpa till att förebygga eller behandla demens, behövs mer robusta bevis för att bekräfta dessa effekter.

Forskare undersöker aktivt nikotinets mekanismer och dess potentiella fördelar, men många frågor kvarstår angående dess säkerhet, långsiktiga effektivitet och optimala doseringsregimer.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *