Kan lupus påverka dina tänder?

Lupus kan orsaka ett brett spektrum av symtom som potentiellt påverkar din munhälsa, inklusive dina tänder och tandkött.

Lupus, eller systemisk lupus erythematosus (SLE), är en autoimmun sjukdom där immunsystemet av misstag riktar sig mot friska vävnader och organ, vilket orsakar ett brett spektrum av symtom.

I vissa fall kan tillståndet påverka din munhälsa, potentiellt involvera dina tänder och tandkött.

Kan lupus orsaka tandproblem?

Forskning tyder på att personer med SLE står inför en ökad risk för munhälsoproblem.

Lupus kan påverka dina tänder på olika sätt, inklusive följande:

 • Gingivit och parodontit: Dessa inflammatoriska tillstånd påverkar tandkött och tandstödjande strukturer, vilket kan orsaka problem som tandköttsnedgång, lösa tänder och till och med tandlossning. Forskning tyder på att faktorer som genetik, delade orala bakterier, dysreglering av immunsystemet och vanliga miljöfaktorer kan bidra till dessa problem hos individer med lupus.
 • Muntorrhet (xerostomi): Vissa individer med lupus kan uppleva torr mun på grund av Sjögrens sjukdom, vilket kan vara ett sekundärt tillstånd. Minskat salivflöde kan bidra till karies och andra munproblem.
 • Käksmärta och käkledsproblem (TMJ): Lupus kan orsaka ledvärk och inflammation, inklusive TMJ, vilket kan resultera i käksmärta, svårigheter att öppna och stänga munnen och problem med att bita och tugga.
 • Läkemedelsbiverkningar: Läkemedel för att hantera lupus-symtom, såsom kortikosteroider och immunsuppressiva medel, kan ha biverkningar som påverkar munhälsan, som ökad mottaglighet för infektioner eller försenad sårläkning.
 • Karies: Lupus-relaterade faktorer, inklusive läkemedelsinducerad muntorrhet, kan bidra till en ökad risk för karies.
 • Munsår: Lupus kan orsaka smärtsamma munsår eller sår som påverkar munslemhinnan, inklusive tandkött, tunga och inre kinder.
 • Vaskulit: I vissa fall kan lupusrelaterad vaskulit leda till orala komplikationer genom att påverka blodkärlen i munhålan.

Hur du tar hand om dina tänder när du har lupus

Att ta hand om dina tänder när du har lupus är viktigt för att bibehålla en god munhälsa och förebygga komplikationer.

Här är några tips om tandvård, tillsammans med tandbehandlingar som kan vara till hjälp:

 • Regelbundna tandkontroller: Besök din tandläkare regelbundet för kontroller, helst var sjätte månad. Dessa besök kan hjälpa till att hitta och ta itu med munhälsoproblem tidigt. Håll din tandläkare informerad om din lupusdiagnos och eventuella mediciner du tar.
 • Munsköljning: Överväg att använda antimikrobiella eller fluorerade munsköljningar, särskilt om du har en historia av tandproblem.
 • Hantera läkemedelsbiverkningar: Om du tar mediciner som orsakar muntorrhet, diskutera alternativ för att hantera detta tillstånd med din tandläkare. Du kan behandla muntorrhet med saliversättning.
 • Munhygien: Upprätthåll en konsekvent munhygienrutin. Borsta tänderna minst två gånger om dagen med fluortandkräm och tandtråd dagligen. Använd en mjuk tandborste för att undvika att skada ditt tandkött.
 • Fluorapplikationer: Din tandläkare kan applicera fluorlack för att stärka din tandemalj, särskilt om du har torr mun.
 • Kostöverväganden: En balanserad kost som är låg i socker och sura livsmedel kan hjälpa till att förhindra karies. Att dricka mycket vatten kan också bidra till att minska muntorrhet.
 • Anpassade munskydd: Om du har TMJ-problem eller gnisslar på tänderna på grund av lupusrelaterad ledvärk kan din tandläkare rekommendera ett skräddarsytt munskydd för att skydda dina tänder.
 • Behandling av orala lesioner: Om du utvecklar munsår eller lesioner på grund av lupusutbrott, kan din tandläkare rekommendera lokala behandlingar för att lindra obehag.
 • Parodontalvård: Om du har problem med tandköttet kan din tandläkare rekommendera tätare rengöringar och fjällning för att hantera gingivit och parodontit.

Hur man blekar tänderna säkert när du har lupus

Att bleka tänderna när du har lupus kräver särskild omsorg för att säkerställa din munhälsa och övergripande välbefinnande.

Här är några tips för säker blekning:

 • Professionell blekning: Tandblekning på kontoret av din tandläkare är ofta det säkraste valet för personer med lupus. De kan använda lämpliga produkter och övervaka dina framsteg.
 • Undvik hårda gör-det-själv-metoder: Håll dig undan från receptfria blekningssatser och hårda gör-det-själv-medel. Dessa kan vara nötande och kan förvärra eventuell oral känslighet du upplever på grund av lupus.
 • Upprätthåll god munhygien: Regelbunden borstning, tandtråd och tandkontroller är avgörande. Lupus kan öka risken för tandköttsproblem, så noggrann munvård är viktigt.
 • Välj icke-slipande tandkräm: Välj en tandkräm formulerad för känsliga tänder för att undvika ytterligare irritation.
 • Håll dig hydrerad: Lupus och dess mediciner kan leda till muntorrhet. Dricksvatten kan hjälpa till att hålla munnen fuktig och minska obehag.

Lupus kan leda till olika tandproblem, främst på grund av sjukdomens autoimmuna och inflammatoriska karaktär. Dessa problem kan innefatta tandlossning, munsår och muntorrhet.

Om du lever med lupus är det viktigt att hantera din munhälsa ordentligt. Detta innebär ofta regelbundna tandläkarkontroller, god munhygienpraxis och, i vissa fall, samordning mellan tandvård och sjukvård för att ta itu med specifika orala manifestationer.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *