Förstå Tau Protein och dess roll i Alzheimers sjukdom

Den oregelbundna uppbyggnaden av tau-protein i hjärnan kan bilda “trassel”, som forskare kopplar till flera hjärnsjukdomar, inklusive Alzheimers sjukdom. Detta kan ha konsekvenser för att upptäcka och behandla Alzheimers.

Varje år får miljontals människor världen över diagnosen Alzheimers sjukdom. Även om detta tillstånd inte har något botemedel, gör forskare viktiga framsteg för att förstå hur det utvecklas.

Forskare som studerar hjärnan hos personer med Alzheimers dokumenterar platsen och mängden av onormala tau-proteinkluster. Den här artikeln utforskar vad vi för närvarande vet om tau och dess roll i Alzheimers sjukdom.

Vad är tau-protein?

Tau-proteiner är en strukturell komponent i alla celler, inklusive nervsystemets celler som kallas neuroner. Tau-proteiner binder till långa, ihåliga fibrer som kallas mikrotubuli för att stabilisera dem.

Mikrotubuli korsas i en gitterliknande struktur inom den yttre delen av en neuron. De tillåter neuronen att behålla sin form. De hjälper också till med näringstransport och celldelning.

Hur bidrar tau-protein till Alzheimers sjukdom?

Forskare har kopplat Alzheimers sjukdom till oregelbundenheter av tau-protein i hjärnan. Dessa oregelbundenheter gör att tau lossnar från mikrotubuli, som sedan blir svaga och kollapsar.

Denna onormala tau klumpar ihop sig för att bilda täta klumpar av fibrer som kallas neurofibrillära trassel. Neurofibrillära tovor blockerar en neurons förmåga att kommunicera med andra neuroner.

Enligt a 2022 litteraturöversikt, visar forskning att närvaron av tau neurofibrillära tovor är positivt korrelerad till tecken på Alzheimers. Mer tau tovor innebär med andra ord oftast fler symtom.

Men Alzheimers sjukdom är komplex, och onormal tau är inte den enda observerbara hjärnförändringen. Avlagringar av beta-amyloidprotein, känd som plack, är ett annat kännetecken.

Forskare undersöker för närvarande hur dessa två proteiner interagerar för att leda till utvecklingen av Alzheimers. En framväxande teori tyder på att beta-amyloidplack utlöser tau-trassel att spridas i hela hjärnan.

Är tau-protein kopplat till andra typer av demens?

Forskning har kopplat tau-protein till flera andra sjukdomar som orsakar demens. Tauopatier är en kategori av neurodegenerativa störningar associerade med onormal tau.

Några kända tauopatier inkluderar:

  • argyrofil kornsjukdom
  • kortikobasal degeneration
  • Välj sjukdom
  • progressiv supranukleär pares
Var det här till hjälp?

Vad får tau-protein att byggas upp?

Experter tror att vissa molekylära förändringar spelar en roll i Alzheimers-relaterade tau-uppbyggnad.

En sådan process kallas fosforylering. Under tau-fosforylering hjälper enzymer fosfatmolekyler att binda till tau.

Studier visar ett samband mellan ökad tau-fosforylering (hyperfosforylering) och tau-trassel i hjärnan hos personer med Alzheimers. Tau-hyperfosforylering orsakar dock inte alltid tau-uppbyggnad.

Dessutom är det inte helt klart vad som utlöser tau-hyperfosforylering. En hypotes tyder på att kronisk inflammation spelar en roll.

Hur upptäcker läkare tau-protein i hjärnan?

Läkare använder två tester för att mäta tauuppbyggnad i hjärnan.

PET-skanningar är en typ av hjärnavbildningsteknik. Känd som en tau-PET, använder detta avbildningstest ett speciellt färgämne för att hjälpa läkare att visualisera tau tovor i hjärnan.

Läkare kan också mäta tau-proteinnivåer genom att testa cerebrospinalvätskan som omger hjärnan. De kan extrahera denna vätska via en lumbalpunktion, även känd som en spinalkran.

Forskare undersöker också möjligheten att använda en blodbaserad markör för tau-uppbyggnad som kallas p-tau. Med andra ord kan det snart vara möjligt att upptäcka tau med ett enkelt blodprov.

Finns det behandlingar för Alzheimers som riktar sig mot tau-protein?

Alzheimers behandlingar som stoppar tau hyperfosforylering och bildandet av tovor är för närvarande under utveckling. Vissa genomgår till och med kliniska prövningar.

En terapi är ett vaccin utformat för att träna ditt immunsystem att förstöra onormal tau innan det påverkar neuroner. AADvac1 har potential att bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det genomgår för närvarande kliniska prövningar.

Andra potentiella terapier inkluderar proteinkinashämmare (PKI) och proteinfosfatas 2A (PP2A) aktivatorer, som minskar tau-hyperfosforylering.

A 2023 systematisk översyn fann att ytterligare kliniska studier behövs för att visa om detta tillvägagångssätt är effektivt.

Hur kan jag minska tau-proteinet i min hjärna naturligt?

Frisk tau fyller många viktiga funktioner i celler över hela kroppen.

Men följande livsstils- och dietstrategier kan hjälpa till att förhindra uppbyggnad av giftig tau:

  • Koststrategier: Att följa MIND-dieten, som kombinerar aspekter av medelhavs- och DASH-dieter, kan bidra till att förbättra kognitiva funktioner.
  • Träna regelbundet: Konsekvent träning har visat sig förhindra Alzheimers och bromsa sjukdomens utveckling.
  • Minska dina riskfaktorer: Även om Alzheimers sjukdom har en betydande genetisk komponent, har forskning visat att vissa beteenden – som att minska stress, hantera blodtryck och hålla sig mentalt aktiv – kan minska din risk.

Tau-protein är en viktig komponent i alla celler, inklusive hjärnceller. Frisk tau fungerar som en stabilisator för mikrotubuli, som bildar galler som hjälper cellerna att behålla sin form.

Men forskning kopplar tau-fosforylering och uppbyggnad i hjärnan till demens, särskilt Alzheimers sjukdom. Läkare mäter ofta tau-nivåer när de diagnostiserar Alzheimers.

Många aktuella studier utforskar rollen av tau i Alzheimers sjukdom. Dessutom är flera behandlingar för att stoppa eller bromsa tau-fosforylering och ackumulering under utveckling.

För att lära dig mer om experimentella terapier, prata med en sjukvårdspersonal eller besök ClinicialTrials.gov.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *