Doseringsinformation för Xermelo

Xermelo (telotristat etyl) är en receptbelagd oral tablett som används för att behandla diarré hos vuxna med karcinoid syndrom. Det tas vanligtvis tre gånger om dagen.

Xermelo ordineras till vuxna med karcinoid syndrom för att behandla diarré som inte har svarat bra på tidigare behandling.

Xermelo tillhör en grupp läkemedel som kallas tryptofanhydroxylas-hämmare. Xermelo ordineras vanligtvis tillsammans med en somatostatinanalog, såsom Sandostatin (oktreotidacetat). Båda typerna av läkemedel bromsar eller stoppar produktionen av hormonet serotonin.

Den aktiva ingrediensen i Xermelo är telotristatetyl. En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.

Den här artikeln beskriver doseringen av Xermelo, samt dess styrka och hur man tar den. För att lära dig mer om Xermelo, se den här djupgående artikeln.

Vad är Xermelos dos?

Detta avsnitt beskriver den vanliga dosen av Xermelo. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Vad är Xermelos form?

Xermelo finns som en tablett som du sväljer.

Vilken styrka kommer Xermelo in?

Xermelo kommer i styrkan 250 milligram (mg).

Vilka är de vanliga doserna av Xermelo?

Informationen nedan beskriver den dosering som vanligtvis används eller rekommenderas. Men var noga med att ta den dos som din läkare ordinerar åt dig. De kommer att bestämma den bästa dosen för att passa dina behov.

Dosering för karcinoid syndrom diarré

Den vanliga dosen av Xermelo för att behandla karcinoid syndrom diarré är 250 milligram (mg) tre gånger per dag.

Används Xermelo under lång tid?

Ja, Xermelo används vanligtvis som långtidsbehandling. Om du och din läkare bestämmer att det är säkert och effektivt för ditt tillstånd, kommer du sannolikt att ta det på lång sikt.

Hur tas Xermelo?

Xermelo kommer som en tablett som du sväljer hel. Krossa, skär eller tugga inte Xermelo tabletter. Om du har problem med att svälja tabletter, se den här artikeln för tips om hur du tar denna form av medicin.

Du ska ta Xermelo tre gånger om dagen. Du bör ta det med mat. Försök att fördela dina doser jämnt över dagen, till exempel vid frukost, lunch och middag, och försök att hålla samma schema varje dag.

I vissa fall kan din läkare ordinera en kortverkande somatostatinanaloginjektion, såsom Sandostatin (oktreotidacetat), med Xermelo. Om så är fallet kommer din läkare att instruera dig att ge dig själv injektionen minst 30 minuter efter att du tagit Xermelo.

För information om utgång, förvaring och kassering av Xermelo, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Tillgängliga läkemedelsbehållare och etiketter

Vissa apotek tillhandahåller medicinetiketter som:

  • har stort tryck
  • använd punktskrift
  • har en kod som du kan skanna med en smartphone för att ändra texten till ljud

Din läkare eller apotekspersonal kanske kan rekommendera apotek som erbjuder dessa tillgänglighetsfunktioner om ditt nuvarande apotek inte gör det.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar en dos av Xermelo, hoppa över den missade dosen och ta nästa dos vid vanlig tid. Ta inte två doser Xermelo samtidigt för att kompensera för en missad dos.

Om du behöver hjälp med att komma ihåg att ta din dos Xermelo i tid, försök använda en medicinpåminnelse. Detta kan inkludera att ställa in ett alarm eller ladda ner en påminnelseapp på din telefon.

Vad ska göras vid överdosering?

Ta inte mer Xermelo än vad din läkare ordinerar, eftersom detta kan leda till skadliga effekter.

Vad du ska göra om du tar för mycket Xermelo

Ring din läkare omedelbart om du tror att du har tagit för mycket Xermelo. Du kan också ringa 800-222-1222 för att nå America’s Poison Centers eller använda dess onlineresurs. Men om du har svåra symtom, ring omedelbart 911 (eller ditt lokala nödnummer) eller gå till närmaste akutmottagning.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver den vanliga doseringen som tillhandahålls av tillverkaren. Om din läkare rekommenderar Xermelo åt dig, kommer de att ordinera den dos som är rätt för dig.

Kom ihåg att du inte ska ändra din dos av Xermelo utan din läkares rekommendation. Ta endast Xermelo exakt som ordinerats. Tala med din läkare om du har frågor eller funderingar om din nuvarande dos.

Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare:

  • Kommer min dos att justeras om jag upplever förstoppning med Xermelo?
  • Skulle en lägre dos fortfarande vara effektivt för att behandla mitt tillstånd?
  • Behöver jag en lägre dos av Xermelo om jag har leversjukdom?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som en ersättning för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *