Doseringsinformation för Glucotrol XL

Introduktion

Om du har typ 2-diabetes kan din läkare föreslå Glucotrol XL som ett behandlingsalternativ för dig. Det är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna. Glucotrol XL ordineras tillsammans med kost och motion för att hjälpa till att hantera blodsockernivåerna.

Den aktiva ingrediensen i Glucotrol XL är glipizid. En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera. Glucotrol XL kommer som en tablett som du sväljer. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas sulfonylurea.

Den här artikeln beskriver doserna av Glucotrol XL, såväl som dess styrkor och hur man tar det. För att lära dig mer om Glucotrol XL, se denna djupgående artikel.

Men när du använder Glucotrol XL, ta alltid den dos som din läkare ordinerar.

Notera: Detta diagram belyser grunderna för Glucotrol XLs dosering. Se till att läsa vidare för mer information.

Typisk dosering Minsta dos Maximal dos
5 milligram (mg) tas en gång dagligen 2,5 mg tas en gång dagligen med frukost eller din första måltid på dagen 20 mg tas en gång dagligen med frukost eller din första måltid på dagen

Kom ihåg att den här artikeln täcker Glucotrol XLs standarddosschema, som tillhandahålls av läkemedlets tillverkare. Men följ alltid doseringsinstruktionerna som din läkare ordinerar.

Vad är Glucotrol XLs dosering?

Om du har typ 2-diabetes kan din läkare ordinera Glucotrol XL tillsammans med kost och motion för att hjälpa dig att hantera ditt blodsocker. Läs nedan för mer information om Glucotrol XLs dosering.

Vad är Glucotrol XLs form?

Glucotrol XL kommer som en tablett med förlängd frisättning som du sväljer. (Förlängd frisättning betyder att det aktiva läkemedlet frisätts långsamt under en tidsperiod.)

Vilka styrkor kommer Glucotrol XL i?

Glucotrol XL finns i tre styrkor: 2,5 milligram (mg), 5 mg och 10 mg.

Vilka är de vanliga doserna av Glucotrol XL?

Din läkare kommer sannolikt att börja med en låg dos och anpassa den över tiden för att nå rätt mängd för dig. De kommer i slutändan att ordinera den minsta dosen som ger önskad effekt.

Informationen nedan beskriver doseringar som är vanligt förekommande eller rekommenderas. Men var noga med att ta den dos som din läkare ordinerar åt dig. De kommer att bestämma den bästa dosen för att passa dina behov.

Dosering för typ 2-diabetes

Den typiska startdosen av Glucotrol XL för typ 2-diabetes är 5 mg en gång dagligen med frukost eller din första måltid på dagen. Den maximala dosen är 20 mg en gång dagligen med frukost eller din första måltid på dagen.

Används Glucotrol XL under lång tid?

Ja, Glucotrol XL används vanligtvis som en långtidsbehandling. Om du och din läkare bestämmer att det är säkert och effektivt för ditt tillstånd, kommer du sannolikt att ta det på lång sikt.

Dosjusteringar

Din läkare kan ordinera en lägre dos av Glucotrol XL om:

 • du är 65 år eller äldre
 • du har vissa hälsoproblem eller tar mediciner som ökar risken för hypoglykemi (lågt blodsocker)

Vilka faktorer kan påverka min dosering?

Doseringen av Glucotrol XL du ordineras kan bero på flera faktorer. Dessa inkluderar:

 • typen och svårighetsgraden av det tillstånd du använder läkemedlet för att behandla
 • din ålder
 • andra tillstånd du kan ha (se “Dosjusteringar” precis ovan)

Hur tas Glucotrol XL?

Du tar Glucotrol XL en gång dagligen på morgonen med frukost. Om du inte äter frukost, ta Glucotrol XL med ditt första måltid på dagen.

Svälj tabletterna hela. Du bör inte bryta, krossa eller tugga dem. Tabletterna är utformade för att långsamt frigöra det aktiva läkemedlet i din kropp under 24 timmar. Att skada tabletterna gör att all medicin frigörs på en gång och kan öka risken för biverkningar.

Du kanske märker något som ser ut som en tablett i din avföring. Detta är det tomma skalet på tabletten, och det är normalt att se det efter att det passerat genom din kropp.

För information om utgång, förvaring och kassering av Glucotrol XL, se den här artikeln.

Tillgängliga läkemedelsbehållare och etiketter

Om du tycker att det är svårt att läsa receptetiketten på din medicin, berätta för din läkare eller apotekspersonal. Vissa apotek tillhandahåller medicinetiketter som:

 • ha storstilat eller använd punktskrift
 • har en kod som du kan skanna med en smartphone för att ändra texten till ljud

Din läkare eller apotekspersonal kanske kan rekommendera apotek som erbjuder dessa tillgänglighetsfunktioner om ditt nuvarande apotek inte gör det.

Om du har problem med att öppna medicinflaskor, låt din apotekspersonal veta. De kanske kan leverera Glucotrol XL i en lättöppnad behållare. De kan också ha tips för att göra det enklare att öppna läkemedlets behållare.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar en dos av Glucotrol XL, ta den så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta din nästa dos enligt schemat. Du ska inte ta två doser samtidigt för att kompensera för en missad dos. Om du gör det ökar risken för hypoglykemi (lågt blodsocker).

Om du behöver hjälp med att komma ihåg att ta din dos av Glucotrol XL i tid, försök använda en medicinpåminnelse. Detta kan inkludera att ställa in ett alarm eller ladda ner en påminnelseapp på din telefon.

Vad ska göras vid överdosering?

Du bör inte ta mer Glucotrol XL än vad din läkare ordinerar, eftersom detta kan leda till allvarliga biverkningar.

Symtom på överdosering

Symtom som orsakas av en överdos kan vara hypoglykemi (lågt blodsocker), som kan vara mild eller svår. Milda symtom kan behandlas med orala glukostabletter. Allvarlig hypoglykemi är en medicinsk nödsituation. Symtom kan inkludera:

 • anfall
 • koma
 • problem med att koncentrera sig eller tänka klart

Vad du ska göra om du tar för mycket Glucotrol XL

Ring din läkare omedelbart om du tror att du har tagit för mycket Glucotrol XL. Du kan också ringa 800-222-1222 för att nå American Association of Poison Control Centers eller använda dess onlineresurs. Men om du har allvarliga symtom, ring 911 (eller ditt lokala nödnummer) omedelbart eller gå till närmaste akutmottagning.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver de vanliga doserna som tillhandahålls av läkemedlets tillverkare. Om din läkare rekommenderar Glucotrol XL för dig, kommer de att ordinera den dos som är rätt för dig.

Kom ihåg att du inte ska ändra din dos av Glucotrol XL utan din läkares rekommendation. Ta endast Glucotrol XL exakt som ordinerats. Tala med din läkare om du har frågor eller funderingar om din nuvarande dos.

Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare:

 • Kommer min dos att ändras om Glucotrol XL inte fungerar tillräckligt bra för mig?
 • Om jag tar en högre dos av Glucotrol XL, har jag en högre risk för biverkningar?
 • Kan jag ta Glucotrol XL tillsammans med andra mediciner för typ 2-diabetes?

Om du har typ 2-diabetes, registrera dig för Healthlines onlinenyhetsbrev för användbara tips och information. Du kan också gå med i Bezzy typ 2-diabetesgemenskapen för att få kontakt med andra som har detta tillstånd.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *