De bästa lyftteknikerna för att flytta tunga saker

Sus Pons/Westend61/Offset

Att lyfta tunga föremål bör göras försiktigt för att förhindra skador.

Faktum är att 38,5 % av arbetsrelaterade muskuloskeletala problem är relaterade till ryggskada, med felaktiga lyft som en av huvudorsakerna.

Därför är det viktigt att lära sig korrekta lyfttekniker för att hålla dig säker på jobbet och hemma.

Den här artikeln diskuterar korrekta lyfttekniker och vanliga lyftproblem och ger användbara tips.

Vilken är den bästa lyfttekniken för att flytta något tungt?

Den bästa lyfttekniken är att sitta på huk och använda styrkan i dina ben – istället för ryggen – för att lyfta föremålet från marken.

Som sagt, du bör bara lyfta föremål som du är bekväm med att lyfta. Om du är osäker är det bäst att be en annan person om hjälp eller använda andra maskiner (t.ex. en hiss).

Vilka är OSHA:s riktlinjer för lyfttekniker?

Om du har bestämt dig för att det är säkert att lyfta föremålet själv, bör du följa riktlinjerna för korrekt lyftteknik som beskrivs av Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

1. Planera framåt

Innan du flyttar något tungt är det viktigt att tänka och planera först.

Titta först på föremålet du ska lyfta och ställ dig själv dessa frågor:

 • Hur tung är den?
 • Är det besvärligt att bära för en person?
 • Var planerar jag att placera denna artikel? Kommer jag att bära den långt? Finns det dörrar som måste öppnas när jag bär den?
 • Finns det ordentliga handtag? Behöver jag skyddshandskar?
 • Har jag utrustning (t.ex. en hiss) som kan göra det här jobbet säkert?
 • Ska detta bäras av mer än en person?
 • Finns det några hinder som bör flyttas först?

Att ta del av din miljö, föremålet du planerar att lyfta och andra överväganden kan hjälpa dig att avgöra om det här föremålet är ett en- eller tvåmansjobb eller kräver annan hjälp, till exempel maskiner.

2. Stretch

Precis som du skulle värma upp innan ett träningspass bör du också värma upp och sträcka ut dina muskler innan du lyfter.

Tillbringa helst några minuter med att göra lite dynamisk stretching (t.ex. utfall, ryggrotationer, armcirklar) för att förbereda dina muskler och få blodet att flöda.

3. Lyft

För att lyfta säkert vill du först se till att du är i rätt position.

Du vill också se till att du böjer dina knän, sätter dig på huk för att ta tag i föremålet och använder styrkan i dina ben för att göra det mesta av lyftet. Detta kan hjälpa till att sänka ryggen och andra muskelskador.

Här är stegen för att säkert lyfta ett tungt föremål:

 1. Stå så nära föremålet som möjligt. Detta kommer att förhindra att du överanstränger ryggen. Stå framför föremålet med en bred bas av stöd (fötter med minst axelbrett isär).
 2. Böj knäna och håll ryggen upprätt, axlarna bakåt och huvudet rakt framåt. Det ska finnas en naturlig kurva i nedre delen av ryggen. Detta kommer att bidra till att du använder dina ben snarare än ryggen för att lyfta föremålet.
 3. Placera båda händerna på handtagen eller sidorna av föremålet.
 4. När du är redo, titta rakt fram och tryck in i dina fötter medan du sakta rätar ut benen. Undvik att vrida ryggen.
 5. Håll föremålet så nära kroppen som möjligt runt navelnivån, med armbågarna åt dina sidor.

4. Bär

Om det behövs, ta långsamt små steg för att gå till platsen du planerar att lägga föremålet. Om det är långt bör du överväga att lägga varan på en vagn eller annan form av transport.

Om du behöver ändra riktning, led med dina höfter och se till att dina axlar förblir i linje med dina höfter. Fortsätt att hålla belastningen så nära din kropp som möjligt.

5. Ställ ner

Att lägga ner ett föremål är samma rörelse som att lyfta men omvänt:

 1. Sluta gå och stå rakt framför platsen där du tänker placera föremålet.
 2. Böj sakta på knäna och sätt dig på huk när du sänker dig mot marken. Håll föremålet nära din kropp, spänn din kärna och se rakt framåt.
 3. Placera föremålet helt på marken innan du lyfter upp det igen.

Om föremålet ska placeras ovanför marken (t.ex. på en bänk eller ett bord), gå upp till ytan och placera det försiktigt ovanpå. Om det är något lägre än höftnivån, se till att du fortfarande böjer knäna och sänker kroppen för att placera föremålet på ett säkert sätt.

Vanliga lyftproblem

Även om ingen har för avsikt att skada sig själv, är det ganska vanligt att man skadar sig när man lyfter tunga föremål. De vanligaste lyftproblemen inkluderar:

 • lyft med ryggen
 • böj dig framåt och håll dina ben raka för att plocka upp ett föremål
 • vridning när du lyfter eller bär ett tungt föremål
 • lyfta ett tungt föremål som är över axelhöjd
 • bära ett föremål som är för tungt eller stort
 • med ett partiellt grepp (t.ex. två fingrar)
 • lyft föremål när du är trött, utmattad eller redan skadad
 • håller andan
 • försöker lyfta och flytta föremålet för snabbt

Genom att lyfta ordentligt och undvika dessa vanliga lyftproblem kan du hjälpa till att minska risken för skador.

Tips och funderingar

För att förhindra skador, överväg dessa användbara tips:

 • När du är osäker, be om hjälp.
 • Gör en plan från början till slut (lyft till nedläggning).
 • Spänn din kärna när du lyfter.
 • Böj alltid knäna för att lyfta ett föremål, även om det ser lätt ut.
 • Kontrollera föremålets vikt genom att läsa av vikten på etiketten (om möjligt).
 • Använd helst en lyftanordning för att hjälpa dig.
 • Om du ska flytta föremålet långt, använd en vagn, ett fordon eller annan maskin.
 • Sträck och värm alltid upp innan du lyfter. Din säkerhet kommer före arbete eller andra skyldigheter.
 • Använd personlig skyddsutrustning (t.ex. skor med ståltå, handskar) vid behov.
 • Ta pauser om du är trött eller planerar att flytta flera föremål.
 • Undvik att hålla ett föremål under en längre tid.
 • Om det behövs, be en person att öppna eventuella dörrar eller flytta hinder ur vägen.

Poängen

För att garantera din säkerhet, öva alltid på säkra lyfttekniker.

De bästa lyftteknikerna innebär att du använder dina ben för att lyfta tunga föremål istället för din rygg, eftersom dina ben är några av dina starkaste muskler medan din rygg är mer mottaglig för skador.

Du vill också se till att du planerar framåt, bara lyfta föremål som du känner dig bekväm med att lyfta själv, och vara lika uppmärksam när du lägger ner föremålet som när du lyfter det.

Och kom ihåg att du alltid bör be om hjälp om du har några funderingar. Det är bättre att vara säker än att riskera att skada dig själv.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *