Concerta och kostnad: Vad du behöver veta

Concerta (metylfenidat) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Concertas kostnad kan bero på faktorer som din dosering, om du har sjukförsäkring och vilket apotek du använder.

Concerta används hos vissa vuxna och barn för att behandla ADHD.

Den aktiva ingrediensen i Concerta är metylfenidat. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.) Det kommer som en tablett med förlängd frisättning* som du sväljer.

För mer information om Concerta, se denna djupgående artikel.

* “Extended release” betyder att läkemedlet långsamt släpps ut i din kropp under en lång tidsperiod.

Hur mycket kostar Concerta?

Priset du betalar för Concerta kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd (om du har det) och vilket apotek du använder.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Concerta, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva förhandsauktorisera innan din försäkringsgivare täcker Concerta. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera Concerta angående din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om Concerta kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om Concerta kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och Concerta

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Concerta och kostnader.

Kostar 54 mg-tabletten Concerta mer än 36-mg-tabletten?

Kostnaden för olika styrkor hos Concerta kan variera. 54-milligram (mg) tablett Concerta kan kosta mer än lägre styrkor. Concerta finns i följande styrkor: 18 mg, 27 mg, 36 mg och 54 mg.

Eventuella kostnadsskillnader kan också bero på din sjukförsäkring (om du har den) och vilket apotek du använder. För att få veta mer, prata med din apotekspersonal eller sjukförsäkringsleverantör.

Hur står sig kostnaden för Concerta i jämförelse med kostnaden för Adderall?

Kostnaden för receptbelagda läkemedel som Concerta och Adderall (amfetamin/dextroamfetamin) kan variera beroende på många faktorer. Dessa faktorer kan inkludera din dosering, formen på läkemedlet du tar och apoteket du använder.

Båda läkemedlen finns tillgängliga i generiska versioner. Generiska läkemedel tenderar att kosta mindre än märkesläkemedel.

För att ta reda på kostnadsskillnaden mellan Concerta och Adderall, tala med din apotekspersonal. Och om du är intresserad av att ta Adderall istället för Concerta, prata med din läkare.

Finns Concerta tillgänglig som generika?

Concerta finns tillgängligt som det generiska läkemedlet metylfenidat. Ett generiskt läkemedel innehåller en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generiskt läkemedel anses vara lika säkert och effektivt som originalläkemedlet men brukar kosta mindre.

För att ta reda på hur kostnaderna för Concerta och metylfenidat jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har fått Concerta utskrivet och är intresserad av att använda metylfenidat istället, prata med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för den andra. Dessutom måste du kontrollera med din försäkringsgivare. Detta beror på att det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar Concerta på lång sikt kan du kanske få en 90-dagars leverans av Concerta om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för Concerta. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Kan jag få hjälp att betala för Concerta?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för Concerta eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

  • Concerta sparprogram
  • NedyMeds
  • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för Concerta, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har en sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsleverantör för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för Concerta.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

  • Finns det billigare läkemedel som kan behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)?
  • Med min sjukförsäkring, vad är kostnadsskillnaden mellan Concerta och metylfenidat?
  • Hur är kostnaden för Ritalin (metylfenidat) jämfört med Concerta?

För att lära dig mer om Concerta, se dessa artiklar:

  • Concerta (metylfenidat)
  • Biverkningar av Concerta: Vad du behöver veta
  • Dosering för Concerta: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *