Carvedilol och kostnad: Vad du behöver veta

Carvedilol är ett generiskt receptbelagt läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och vissa hjärtsjukdomar. Carvedilols kostnad kan bero på faktorer som din dosering, om du har sjukförsäkring och vilket apotek du använder.

Carvedilol används för att behandla följande hos vuxna:

 • högt blodtryck
 • hjärtsvikt
 • problem med hjärtfunktionen i vänster kammare efter en hjärtinfarkt

Carvedilol kommer som tabletter och kapslar med förlängd frisättning* som du tar genom munnen. Läkemedlet är också tillgängligt som varumärkesversionen Coreg.

* “Extended release” betyder att läkemedlet långsamt frisätter den aktiva ingrediensen under en lång tidsperiod. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.)

Hur mycket kostar carvedilol?

Priset du betalar för carvedilol kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd och vilket apotek du använder.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för karvedilol, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsgivare kommer att täcka carvedilol. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera karvedilol i samband med din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om karvedilol kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om carvedilol kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och carvedilol

Nedan finns svar på några vanliga frågor om karvedilol och kostnader.

Är priserna olika för vissa styrkor av karvedilol oral tablett, som 12,5 mg och 25 mg?

Ja, olika styrkor av karvedilol kan variera i pris. Kostnaden kan också bero på:

 • ditt doseringsschema
 • ditt försäkringsskydd (om du har det)
 • apoteket du väljer (om du betalar utan försäkring)
 • den kvantitet du har ordinerats (som 30- eller 90-dagars leverans)

Carvedilol tabletter finns i fyra styrkor: 3,125 milligram (mg), 6,25 mg, 12,5 mg och 25 mg.

Carvedilol finns också som kapslar med förlängd frisättning*. Dessa kapslar finns i fyra styrkor: 10 mg, 20 mg, 40 mg och 80 mg.

För att ta reda på vad du kommer att betala för karvedilol, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare (om du har en).

* “Extended release” betyder att läkemedlet långsamt frisätter den aktiva ingrediensen under en lång tidsperiod. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.)

Finns det en kupong för carvedilol?

Ja, kuponger för carvedilol finns tillgängliga online.

Du kan kvalificera dig för kupongbesparingar, beroende på om du har en försäkring eller planerar att betala ur egen ficka. Din kostnad för carvedilol utan försäkring kommer sannolikt att vara högre än om du har försäkringsskydd. Kuponger kan hjälpa till att sänka dina kostnader för drogen.

Carvedilol finns som tabletter och kapslar med förlängd frisättning. Kontrollera eventuella tillgängliga karvedilol-kuponger för att se till att de gäller för det formulär som din läkare har ordinerat. Du kan också fråga din läkare om kuponger för karvedilol.

Om du inte har försäkring, kolla med några apotek för bästa pris på den form av karvedilol du ordinerats. Apoteket kan också berätta om eventuella kuponger som finns tillgängliga för karvedilol.

Se även “Kan jag få hjälp att betala för karvedilol?” avsnittet nedan för några användbara resurser.

Finns karvedilol som ett varumärkesläkemedel?

Karvedilol är ett generiskt läkemedel. Detta betyder att det är en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generika anses vara lika säkert och effektivt som originalläkemedlet, men det kostar vanligtvis mindre.

Carvedilol finns i varumärkesversioner som kallas Coreg och Coreg CR. För att ta reda på hur kostnaderna för Coreg och Coreg CR jämförs med kostnaderna för de generiska versionerna, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats karvedilol och du är intresserad av att ta Coreg istället, prata med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för den andra. Dessutom måste du kontrollera med din försäkringsgivare. Det beror på att din försäkring kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar karvedilol på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av karvedilol om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för karvedilol. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för karvedilol. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för carvedilol?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för carvedilol eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

 • NedyMeds
 • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för karvedilol, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsgivare för att få reda på den faktiska kostnaden du betalar för karvedilol.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

 • Kostar carvedilol-tabletter mindre än kapslarna med förlängd frisättning?
 • Beror kostnaden för karvedilol på min dosering?
 • Vilka är mina alternativ om jag inte har råd med carvedilol?

För att lära dig mer om karvedilol, se dessa artiklar:

 • Allt om Carvedilol Oral Tablett
 • Biverkningar av Carvedilol Oral Tablet: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *