Breztri Aerosphere och kostnad: Vad du behöver veta

Introduktion

Om du tittar på behandlingsalternativ för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kanske du vill lära dig mer om Breztri Aerosphere (budesonid/glykopyrrolat/formoterolfumarat). Det är en inhalator som ordinerats för att behandla KOL hos vuxna.

Fortsätt läsa för detaljer om Breztri Aerosphere och kostnader, och hur du sparar pengar på recept.

Notera: För mer information om Breztri Aerosphere, se den här djupgående artikeln.

Hur mycket kostar Breztri Aerosphere inhalatorn?

Priset du betalar för Breztri Aerosphere kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd (om du har det) och vilket apotek du använder.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Breztri Aerosphere, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsleverantör kommer att täcka Breztri Aerosphere. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera Breztri Aerosphere angående din behandling. Sedan avgör din försäkringsgivare om läkemedlet är täckt. Om Breztri Aerosphere kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om Breztri Aerosphere kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och Breztri Aerosphere

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Breztri Aerosphere och kostnader.

Hur mycket kostar Breztri Aerosphere med försäkring och utan försäkring?

Din kostnad för Breztri Aerosphere kan bero på flera faktorer, inklusive om du betalar för Breztri Aerosphere med försäkring eller inte. I allmänhet kan du betala mer om du inte har försäkring.

Om du har en privat försäkringsplan med receptbelagda läkemedel, kommer din kostnad att bero på din specifika plans förmåner. Vissa planer har fastställt kostnader för läkemedel, medan andra kan kräva att du betalar en procentandel av Breztri Aerospheres kostnad. Tänk på att vissa försäkringsplaner kanske inte täcker Breztri Aerosphere.

För att ta reda på vad Breztri Aerosphere kan kosta dig besöker du Breztri Aerospheres sajt för sparande och support här. För ytterligare kostnadsbesparande alternativ, se “Kan jag få hjälp med att betala för Breztri Aerosphere?” Nedan.

Om du har fler frågor om hur mycket du kommer att betala för Breztri Aerosphere, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Täcks kostnaden för Breztri Aerosphere av Medicare?

Om du har Medicare kommer beloppet du betalar för Breztri Aerosphere att bero på din specifika Medicare-plan. Till exempel har Medicare Advantage-planer och Medicare Part D-planer olika betalningsalternativ för kostnaden för varumärkesläkemedel som Breztri Aerosphere.

Om du har frågor om vad du kommer att betala för Breztri Aerosphere med Medicare, prata med din läkare, apotekspersonal eller Medicare-planleverantör.

Hur är kostnaden för Breztri Aerosphere jämfört med den för Trelegy Ellipta?

Både Breztri Aerosphere och Trelegy Ellipta är inhalationsterapier som används för att behandla kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Båda erbjuder sparprogram. Du kan lära dig mer om Breztri Zero Pay-sparprogram här och Trelegy-sparalternativ här.

Dessa läkemedel kommer sannolikt att kosta ungefär lika mycket, och ingen av dem har för närvarande en generisk version tillgänglig. Prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare för att ta reda på vad din KOL-medicin kan kosta dig.

Finns Breztri Aerosphere tillgängligt som ett generiskt läkemedel?

Breztri Aerosphere kommer endast som ett varumärkesläkemedel. Den är för närvarande inte tillgänglig i en generisk version. Ett generiskt läkemedel är en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett varumärkesläkemedel. Generika tenderar att kosta mindre än märkesläkemedel.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar Breztri Aerosphere på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

  • Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av Breztri Aerosphere om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för Breztri Aerosphere. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.
  • Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för Breztri Aerosphere. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för Breztri Aerosphere?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för Breztri Aerosphere eller förstå din försäkring, kolla in dessa webbplatser:

  • NedyMeds
  • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Ett program som heter Breztri Zero Pay kan också vara tillgängligt för Breztri Aerosphere.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för Breztri Aerosphere, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har en sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsgivare för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för Breztri Aerosphere.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

  • Kommer min dos av Breztri Aerosphere att påverka kostnaden?
  • Finns det andra billiga läkemedel som kan behandla mitt tillstånd?
  • Vilka är mina alternativ om jag inte har råd med min medicin?

För råd om hur du hanterar ditt tillstånd, information om behandlingar och mer, anmäl dig till Healthlines KOL-nyhetsbrev.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *