Biverkningar av Mestinon: Vad du behöver veta

Mestinon (pyridostigmin) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla myasthenia gravis. Mestinon kan orsaka biverkningar som sträcker sig från milda till allvarliga. Exempel inkluderar matsmältningssymtom, såsom diarré, illamående och kräkningar.

Mestinon används hos vuxna för att behandla myasthenia gravis. Den aktiva ingrediensen i Mestinon är pyridostigmin. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.) Läkemedlet finns i tre former:

 • oral tablett med förlängd frisättning
 • oral tablett
 • oral lösning

Fortsätt läsa för att lära dig om de vanliga, milda och allvarliga biverkningarna som Mestinon kan orsaka. För en allmän översikt av läkemedlet, inklusive detaljer om dess användningar, se den här artikeln.

* “Extended release” betyder att läkemedlet långsamt släpps ut i din kropp under en tidsperiod.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Mestinon?

Vissa personer kan uppleva milda till allvarliga biverkningar under behandling med Mestinon. Exempel på läkemedlets vanliga rapporterade biverkningar inkluderar:

 • muskelkramper, ryckningar eller svaghet

 • ökat slem och saliv
 • peka ut eleverna
 • överdriven svettning
 • matsmältningsbiverkningar*

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” nedan.

Vilka är de milda biverkningarna av Mestinon?

Milda biverkningar har rapporterats med Mestinon. Dessa inkluderar:

 • muskelkramper, ryckningar eller svaghet
 • hudutslag
 • ökat slem och saliv
 • peka ut eleverna
 • överdriven svettning
 • matsmältningsbiverkningar*
 • mild allergisk reaktion*†

I de flesta fall bör dessa biverkningar vara tillfälliga. Och vissa kan lätt hanteras. Men om du har symtom som pågår eller är besvärande, tala med din läkare eller apotekspersonal. Och sluta inte ta Mestinon om inte din läkare rekommenderar det.

Mestinon kan orsaka milda biverkningar andra än de som anges ovan. Se läkemedlets förskrivningsinformation för detaljer.

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” nedan.
† En allergisk reaktion är möjlig efter att ha tagit Mestinon, men denna biverkning rapporterades inte i studier.

Vilka är de allvarliga biverkningarna av Mestinon?

Allvarliga biverkningar har rapporterats med Mestinon. Dessa inkluderar:

 • kolinerg kris*
 • allvarlig allergisk reaktion*†

Om du får allvarliga biverkningar när du tar Mestinon, kontakta din läkare omedelbart. Om biverkningarna verkar livshotande eller om du tror att du har en medicinsk nödsituation, ring omedelbart 911 eller ditt lokala nödnummer.

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” nedan.
† En allergisk reaktion är möjlig efter att ha tagit Mestinon, men denna biverkning rapporterades inte i studier.

Notera: Efter att Food and Drug Administration (FDA) godkänt ett läkemedel, spårar och granskar den biverkningar av medicinen. Om du vill meddela FDA om en biverkning du har haft med Mestinon, besök MedWatch.

Vanliga frågor om Mestinons biverkningar

Få svar på några vanliga frågor om Mestinons biverkningar.

Orsakar Mestinon långtidsbiverkningar?

Det är osannolikt. Långtidsbiverkningar rapporterades inte i studier av Mestinon. Om du är orolig över möjliga långsiktiga biverkningar från detta läkemedel, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Kan Mestinon orsaka förändringar i blodtrycket?

Förändringar i blodtryck rapporterades inte som en biverkning i studier av Mestinon. Läkemedlet kan dock ordineras off label* för följande blodtrycksrelaterade tillstånd:

 • posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS), en snabb ökning av hjärtfrekvensen när du reser dig upp som kan orsaka yrsel

 • ortostatisk hypotoni, blodtrycksfall när man står eller sitter upp som kan orsaka yrsel

Tala med din läkare om du har frågor om att ta Mestinon för dessa tillstånd eller hur läkemedlet kan påverka ditt blodtryck när det tas mot myasthenia gravis.

* Med off-label användning ordineras ett läkemedel för ett tillstånd som det inte är godkänt att behandla.

Försvinner biverkningar av Mestinon?

Ja, i de flesta fall. Hur lång tid biverkningar kan vara har inte rapporterats i Mestinon-studier. Men de flesta biverkningar av Mestinon förväntas vara tillfälliga. De kommer sannolikt att försvinna snart efter att du börjar eller slutar ta drogen.

Om du har besvärande eller långvariga biverkningar när du tar Mestinon, tala med din läkare. De kan rekommendera sätt att lindra dina symtom.

Biverkningar förklarade

Läs mer om några av de biverkningar Mestinon kan orsaka.

Matsmältningsbiverkningar

Det är inte känt hur vanliga matsmältningsbiverkningar var i studier av Mestinon. Matsmältningsbiverkningar kan orsaka symtom som:

 • diarre
 • illamående och kräkningar
 • magkrämpor
 • ökad rörelse av musklerna i matsmältningssystemet

Att ta en hög dos av Mestinon kan öka risken för matsmältningsbiverkningar från medicinen.

Vad kan hjälpa

Om du får matsmältningsbiverkningar under behandling med Mestinon, tala med din läkare. De kan sänka din dos för att lindra dina symtom. De kan också rekommendera receptfria alternativ, såsom Pepto Bismol (vismutsubsalicylat), för att hjälpa till med symtomlindring.

Kolinerg kris

Det är inte känt hur vanlig en kolinerg kris var i studier av Mestinon. Detta tillstånd orsakas av en hög nivå av en kemikalie som kallas acetylkolin i ditt system.

En kolinerg kris kan orsaka symtom som muskelsvaghet. Detta kan påverka dina lungmuskler, vilket kan orsaka andningssvårigheter. Detta tillstånd kan vara livshotande i extrema fall.

Att ta en hög dos av Mestinon kan öka risken för en kolinerg kris.

Vad kan hjälpa

Tänk på att en kolinerg kris kan orsaka symtom som liknar försämring av myasthenia gravis. (Mestinon används för att behandla myasthenia gravis.)

Om du har muskelsvaghet eller andningssvårigheter under behandling med Mestinon, berätta omedelbart för din läkare. De kan hjälpa dig att avgöra om dina symtom kan orsakas av drogen eller en försämring av ditt tillstånd. De kan också ge dig råd om huruvida det är säkert att fortsätta ta Mestinon och om dina symtom behöver behandling.

Allergisk reaktion

Som de flesta läkemedel kan Mestinon orsaka en allergisk reaktion hos vissa människor. Men denna biverkning rapporterades inte i studier. Symtomen kan vara milda till allvarliga och kan inkludera:

 • hudutslag
 • kliande
 • rodnad (tillfällig värme, rodnad eller fördjupad hudfärg)

 • svullnad under huden (vanligtvis i dina ögonlock, läppar, händer eller fötter)

 • svullnad av mun, tunga eller svalg, vilket kan göra det svårt att andas

Vad kan hjälpa

Om du har lindriga symtom på en allergisk reaktion, såsom milda utslag, kontakta din läkare omedelbart. De kan föreslå en behandling för att hantera dina symtom. Exempel inkluderar:

 • ett oralt antihistamin, såsom Benadryl (difenhydramin)
 • en produkt du applicerar på din hud, till exempel hydrokortisonkräm

Om din läkare bekräftar att du har haft en mild allergisk reaktion mot Mestinon, kommer de att avgöra om du ska fortsätta att ta det.

Om du har symtom på en allvarlig allergisk reaktion, såsom svullnad eller andningssvårigheter, ring 911 eller ditt lokala nödnummer direkt. Dessa symtom kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk vård.

Om din läkare bekräftar att du har haft en allvarlig allergisk reaktion mot Mestinon, kan de få dig att byta till en annan behandling.

Hålla koll på biverkningar

Under din Mestinon-behandling, överväg att ta anteckningar om eventuella biverkningar du har. Du kan sedan dela denna information med din läkare. Detta är särskilt användbart när du först börjar ta ett nytt läkemedel eller använder en kombination av behandlingar.

Dina biverkningsanteckningar kan innehålla saker som:

 • vilken dos av läkemedlet du tog när du fick biverkningen
 • hur snart du fick biverkningen efter att du påbörjat den dosen
 • vad dina symtom var
 • hur dina symtom påverkade dina dagliga aktiviteter
 • vilka andra mediciner du tog
 • all annan information du anser är viktig

Att föra anteckningar och dela dem med din läkare hjälper dem att lära sig mer om hur Mestinon påverkar dig. De kan sedan använda denna information för att justera din behandlingsplan om det behövs.

Varningar för Mestinon

Nedan finns viktig information som du bör tänka på innan du startar Mestinon.

Varningar

Mestinon kan ibland orsaka skadliga effekter hos personer med vissa tillstånd. Detta är känt som en interaktion mellan läkemedel och tillstånd. Andra faktorer kan också påverka om Mestinon är ett bra behandlingsalternativ för dig.

Tala med din läkare om din hälsohistoria innan du börjar med denna medicin. Var noga med att berätta för dem om någon av följande faktorer gäller dig:

 • njursjukdom
 • astma
 • blockering av urinblåsan eller tarmarna
 • tidigare allergisk reaktion mot Mestinon
 • graviditet
 • amning

Alkohol och Mestinon

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Mestinon. Om du har frågor om att konsumera alkohol under behandling med detta läkemedel, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning med Mestinon

Det finns begränsad information om säkerheten vid användning av Mestinon under graviditet eller under amning.

Graviditet

Det är inte känt om det är säkert att ta Mestinon under graviditet. Om du är gravid eller planerar att bli gravid, tala med din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel.

Amning

Det är inte känt om Mestinon är säkert att ta medan du ammar. Om du ammar eller planerar att göra det, tala med din läkare innan du börjar med denna medicin.

Vad du ska fråga din läkare

Som de flesta läkemedel kan Mestinon orsaka ett antal biverkningar som sträcker sig från milda till allvarliga. Men de flesta är tillfälliga och försvinner efter några dagar till veckor. Om du har frågor om biverkningar som Mestinon kan orsaka, tala med din läkare. Exempel på frågor som hjälper dig att komma igång är:

 • Hur är biverkningarna av Mestinon jämfört med andra behandlingar för mitt tillstånd?
 • Påverkar min dos av Mestinon min risk för biverkningar?
 • Har jag några medicinska tillstånd som ökar min risk för biverkningar från Mestinon?

För att lära dig mer om Mestinon, se den här artikeln.

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *